V občini Rače-Fram, v katero se je v zadnjem obdobju priselilo mnogo mladih družin, bodo kmalu dobili vsaj eno novo trgovino, ki jo večina občanov željno pričakuje. Občina se namreč vse bolj razvija, potrebe prebivalcev pa se temu primerno večajo.

Občina Rače-Fram je ena izmed najbolj hitro razvijajočih se občin, kamor se v zadnjih letih priseljujejo mnoge mlade družine. Potrebe po različnih storitvah in trgovinah so zato iz leta v leto večje, česar se zaveda tudi župan Branko Ledinek. Na občini imajo sicer precej načrtov, med katerimi bodo nekatere uresničili letos, drugi pa so dolgoročni.

“Na lokaciji kmetije Fišer, ki se nahaja ob izvozu avtoceste, bodo tako verjetno že letos zgradili novo trgovino, in sicer Hofer ter drogerijo DM,” je povedal župan Ledinek. Samo kmetijo, ki se nahaja na neugodni lokaciji, bodo preselili drugam, bližje Radizelu. Kasneje se v neposredni bližini obeta še nova bencinska črpalka. “Verjamem, da se bodo stvari začele premikati hitro in da bomo še letos dobili novi trgovski center na omenjeni lokaciji,” še dodaja župan.

Izgradnja nove površine za pešce in kolesarje za večjo prometno varnost

V prihodnosti bi lahko nove trgovine in poslovni prostori zrasli še na parkirišču ob vrtcu Fram, kjer je za te potrebe namenjenih sedem tisoč kvadratnih metrov površin. V bližini vrtca Fram medtem gradijo tudi prodajno- servisni center za kmetijske stroje podjetja Grapak. 

V Framu so pred časom končali tudi izgradnjo dveh mešanih površin za pešce in kolesarje (od semaforiziranega križišča do naselja Radizel) ter v Morju (od Mlinske do Prisojne ulice), v skupni dolžini dveh kilometrov.

Gradbena dela so zajemala tako izvedbo mešane površine kot tudi ureditev odvajanja meteornih vod s kanaliziranjem jarkov in delno širitev javne razsvetljave na navedenem območju. “S tem se je znatno izboljšala prometna varnost kolesarjev in pešcev v prometu,” je še povedal župan Ledinek.