V okviru Skupne službe za varstvo okolja Skupne občinske uprave Maribor trenutno teče akcija pomoči, ki je namenjena mariborskim osnovnim šolam.

Mestna občina Maribor je zagotovila 1400 tekstilnih pralnih mask za otroke, ki bodo le-te potrebovali. S slednjim MO Maribor prav tako zasleduje okoljske cilje povezane z zmanjševanjem odpadkov.

“V času soočanja z drugim valom širjenja virusa Covid-19 poskuša MO Maribor v okviru mnogih aktivnosti in ukrepov na ravni mesta občanom čim bolj pomagati v boju poti virusu,” so sporočili iz mariborske občine.

Maske bodo prevzeli ravnatelji osnovnih šol

Ravnatelji mariborskih osnovnih šol lahko v tem tednu na MO Maribor prevzamejo pralne maske, ki jih bodo učencem razdelili, ko se bo ponovno začel pouk v šolah. “MO Maribor je po posvetu z aktivom ravnateljev osnovnih šol ugotovila, da so potrebe zagotavljanja določenega števila zaščitnih mask za otroke v šolah velike, kljub temu da morajo otroci zagotoviti svoje,” so še zapisali v sporočilu za javnost.

Mestna občina Maribor zagotovila 1400 tekstilnih pralnih mask za otroke, ki jim jih starši ne morejo zagotoviti.

Poleg zaščite otrok pred virusom, kar je v danem trenutku seveda na prvem mestu, pa prav tako ni bilo pozabljeno na zasledovanje okoljskih ciljev in posledično zmanjševanje odpadkov, k čemur pralne maske zagotovo pripomorejo, so prepričani na občini.

Nošenje zaščitnih mask je postala nuja in obveza in ker se v večini uporabljajo maske, ki so za enkratno uporabo, se s tem povečuje tudi količina odpadkov. MO Maribor tako želi skozi akcijo predaje mask spodbuditi nošenje pralnih mask, ki so namenjene večkratni uporabi, so zaključili.