Dogovori med nakupovalnim parkom, Občino in Lekarnami Maribor glede druge lenarške lekarne so v polnem teku.

Občini Lenart se je po dolgoletnih prizadevanjih uspelo vključiti med soustanoviteljice javnega zavoda Mariborske lekarne. Sprejet je bil nov krovni odlok o soustanoviteljstvu, v katerega je poleg Lenarta vključena še Občina Sveta Ana. V Lenartu to ne predstavlja zgolj pravne ureditve, sočasno je potekal tudi dogovor o krepitvi delovanja lekarne v mestu, zato je bil sprejet tudi Sklep o odločitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju občine Lenart, ki je predvidel ustanovitev nove lekarne, in sicer na lokaciji novega Nakupovalnega parka Lenart.

Kot nam je potrdil Samo Kurnik, so v Nakupovalnem parku Lenart skupaj z Občino v dogovorih z Lekarnami Maribor za čimprejšnji prihod druge lekarne v levi paviljon (ob Sparu) Nakupovalnega parka Lenart: “Obstaja obojestranski interes, da se to zgodi.”

Po zakonu je lekarniška dejavnost opredeljena kot javna zdravstvena služba, pri čemer mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni zagotavlja občina. Občina Lenart je s sprejetjem novega odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Maribor postala soustanoviteljica zavoda in ima pravico in dolžnost v javnem zavodu zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti na svojem območju. V občini Lenart, v mestu Lenart, so Lekarne Maribor s svojo lekarniško dejavnostjo z organizirano lekarno prisotne že od leta 1968, ko je bila Lekarna Lenart pripojena k Mariborskim lekarnam Maribor. Sedanja lekarna posluje na lokaciji Maistrova 22, kjer se nahaja tudi Zdravstveni dom Lenart.

Občinski sveti občin, ki gravitirajo na novo lekarno, so že sprejeli ustrezne sklepe

“Zaradi zagotovitve kakovostnih in dostopnih lekarniških storitev za vse prebivalce občine Lenart in prebivalce sosednjih naselij, ki gravitirajo na območje mesta Lenart, smo pristopili k določitvi in zagotavljanju mreže lekarniške dejavnosti. Zaradi zakonskih pogojev smo najprej preverili število stalno prebivajočih na gravitacijskem območju obstoječe lekarne in na območju bodoče novoustanovljene lekarne. Za leto 2021 je bilo po podatkih SURS-a v občini Lenart evidentiranih, na dan 1. 1. 2021, 7.914 prebivalcev s stalnim prebivališčem, od tega 3.339 prebivalcev v mestu Lenart. Ob upoštevanju zakonskega normativa števila prebivalcev občine Lenart, lokacije obstoječe lekarne in lokacije bodoče novoustanovljene lekarne, ki bosta tvorili mrežo lekarniške dejavnosti, smo od sosednjih občin, ki mejijo na občino Lenart, katerih prebivalci bodo gravitirali na novo lekarno, pridobili sklepe občinskih svetov o gravitaciji prebivalcev. Gre za občine Trnovska vas, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Duplek . Tako smo izpolnili zakonski pogoj za delovanje dveh lekarn na območju občine Lenart – mesta Lenart,” je razvidno iz gradiva, ki ga je potrdil lenarški občinski svet.

Gravitacijsko območje lekarn v občini Lenart s 7.914 prebivalcev s stalnim prebivališčem na dan 1.1.2021, od tega mesto Lenart 3.339 prebivalcev, je naslednje:

1. Obstoječa lekarna Lenart, na naslovu Maistrova 22, Lenart z lekarniškimi storitvami oskrbuje 6.050 prebivalcev gravitacijskega območja:
– vsa naselja v občini Lenart ( 4.575 prebivalcev) in
– delno mesta Lenart (1.475 prebivalcev).

2. Nova Lekarna – Nakupovalni park Lenart, na naslovu Industrijska ulica 47, Lenart bo z lekarniškimi storitvami oskrbovala 6.136 prebivalcev gravitacijskega območja:
– delno mesto Lenart ( 1.864 prebivalcev)
– po sklepu Občinskega sveta Občine Trnovska vas, z dne 28.9.2021, 1.380 prebivalcev te občine, s stalnim prebivališčem na dan 1.1.2021 v Občini Trnovska vas,
– po sklepu Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, z dne 7.10.2021 , 2.130 prebivalcev te občine, s stalnim prebivališčem na dan 1.1.2021 in
– po sklepu Občinskega sveta Občine Duplek, z dne 7.10.2021, naselja Jablance z 215 prebivalci, Žikarce z 347 prebivalci in del prebivalcev naselja Zimica ( 200) , ki prebivajo v delu naselja, ki meji na občino Lenart, torej skupno iz navedenih naselij občine Duplek gravitira 762 prebivalcev.

Direktor občinske uprave v Lenartu Martin Breznik je povedal, da je cilj, da druga lekarna v Lenartu začne z obratovanjem do letošnjega poletja.