Na zahodni strani objekta zdravstvenega doma so razširili plato in nanj postavili dodatne kontejnerje.

Zdravstveni dom Lenart je v teh dneh na platoju na zahodni strani objekta pridobil dodatne prostore za potrebe trenutnih epidemioloških razmer. Občina Lenart je poskrbela za oporni zid in ureditev platoja, dolžine približno 40 metrov, za kar je porabila približno 50.000 evrov. Ostalo je bil strošek zdravstvenega doma. “Nakup štirih kontejnerjev smo pokrili v zdravstvenem domu. Dva smo imeli izposojena in jih bomo odkupili, dva smo nabavili na novo, dva kontejnerja pa sta od civilne zaščite. Štirje kontejnerji so trenutno v uporabi, ostala dva pa bo potrebno še primerno urediti; z internetom, ogrevanjem, pohištvom, … Kontejnerji so ogrevani in imajo električno napeljavo,” nam je povedal direktor ZD Lenart Jožef Kramberger, dr. med., specialist splošne medicine.

Pridobili so nov prostor za izolacijo v primeru kužnih bolezni

Kramberger dodaja, da bodo vseh šest kontejnerjev koristili za potrebe covida: “Za dodaten kontejnerski sestav smo se odločili zaradi pomanjkanja prostora. Enega od kontejnerjev bomo zagotovo namenili za izolacijo v primeru kužnih bolezni (trenutno za covid-19), ostale za potrebe cepljenja proti covidu-19 in testiranja. V teh prostorih tako dela od tri do pet zdravstvenih ekip. Še vedno je aktivna tudi naša covid drive-in točka, kjer izvajamo PCR teste, prav tako pa je tam prostor za pregled okuženih bolnikov.”