V občinski upravi si želijo, da osrednja lenarška tržnica postane mesto druženja Lenartčanov in obiskovalcev od drugod.

Občina Lenart je v lanskem letu v povezavi s tržnico v središču mesta uredila dostop iz spodnje ploščadi na višji nivo tržnice preko klančine, ki omogoča dostop tudi za invalide. “Zgradili smo nov uporni zid, na njega namestili ograjo in nadstrešek za prodajo. Prav tako smo obnovili stopnišče iz platoja pri blagovnici Mercator na avtobusno postajo,” nam je pojasnil direktor lenarške občinske uprave Martin Breznik.

Ob parkirišču v bližini avtobusne postaje so zgradili nov smetarnik

Breznik dodaja, da želijo v nadaljevanju urediti plato celotne tržnice z novo razsvetljavo in urbano opremo ter zasaditvijo dveh dreves. “Če želimo doseči odprti trg, je potrebno  s tržnice odstraniti posode za odpadke.  Te posode bomo namestili v novozgrajeni smetarnik, ki smo ga umestili ob parkirišču, v neposredni bližini avtobusne postaje.” 

Če želimo doseči odprti trg, je potrebno  s tržnice odstraniti posode za odpadke.  Te posode bomo namestili v novozgrajeni smetarnik, ki smo ga umestili ob parkirišču, v neposredni bližini avtobusne postaje.

“Območje ob smetarniku bomo na novo tlakovali in ob njem postavili parkirna mesta za enosledna vozila in električno polnilno postajo za osebna vozila z enim parkiriščem za e-vozila. V nadaljevanju bomo v celoti z novim tlakom, enako kot na klančini, obnovili trg v okviru projekta Ovtarjev plac,” je še dodal Breznik.