V občini Sveta Ana bodo v letošnjem letu modernizirali več odsekov cest v skupni dolžini približno 2,5 kilometrov.

Občina Sveta Ana ima 113 kilometrov kategoriziranih občinskih cest, v letošnji cestni program pa so zapisali modernizacijo več cestnih odsekov. Tako so v zaključni fazi dela na 560-metrskem cestnem odseku Zgornja Ščavnica – Irgolič, prav tako na odsekih Zgornja Ščavnica – Slaček v dolžini 686 metrov in Zgornja Ščavnica – Mlasko (858 metrov). Vsi odseki so bili do sedaj v gramoziranem stanju, z modernizacijo pa dobivajo asfaltno prevleko, odvodnjavanje, …

Dela morajo biti zaključena do 15. novembra

Dela gredo h koncu tudi na cestnem odseku  Sveta Ana – Ruhitel – Kocbek v dolžini 212 metrov, kjer je bil deloma že urejen asfalt, v okviru modernizacije pa so postavili še oporni zid. Kmalu bodo začeli še z urejanjem odseka Gutman v Krivem Vrhu, kjer bodo ob 142 metrih ceste  poskrbeli še za javno razsvetljavo in obnovo vodovodne napeljave. Cestna gradbišča so tudi v Ledineku, kjer bodo preplastili 86 metrov makadamske ceste, na odseku Nemeš – Rojko, kjer asfaltirajo 239-metrski cestni odsek, in na odseku Lasecky, kjer bodo položili 56 metrov asfalta.

Kmalu bodo začeli še z urejanjem odseka Gutman v Krivem Vrhu, kjer bodo ob 142 metrih ceste  poskrbeli še za javno razsvetljavo in obnovo vodovodne napeljave.

Ocenjena vrednost predvidenih del, ki morajo biti na vseh odsekih zaključena do 15. novembra,  znaša slabih 327 tisoč evrov (brez DDV-ja).