Pred začetkom novega šolskega leta smo se o zadnjih pridobitvah na šoli pogovarjali z županom in ravnateljem.

Tik pred začetkom novega šolskega leta v občini Cerkvenjak zaključujejo letošnji osrednji projekt – energetsko sanacijo šole. Z deli je izvajalec (Lesnina MG oprema d.d. Ljubljana) začel sredi maja, v tem času pa je toplotno zaščitil zunanje stene (izolacijska fasada) in strop proti neogrevanemu podstrešju. Poleg tega so v okviru projekta zamenjali vsa dotrajana lesena okna s sodobnimi PVC okni s trislojno zasteklitvijo, ki so jim dodali tudi nova senčila, na pročelje objekta pa so na novo zapisali ime šole. V mansardi šolskega objekta so položili 20 centimetrov mineralne volne, prav tako so toplotno izolirali ostrešje nad knjižnico in kuhinjo, kjer bodo uredili kabinete za pouk glasbene šole in povečali šolsko knjižnico. “Ko bomo razširili kuhinjo in večnamenski prostor, bomo prostore knjižnice preselili v mansardo,” pojasnjuje cerkvenjaški župan Marjan Žmavc. Ob tem so dela obsegala še izolacijo temeljev šolskega objekta in ureditev tlakov. V prihodnje bodo, tako Žmavc, v šolski telovadnici zamenjali še stenske obloge in razsvetljavo. Še vedno pa v Cerkvenjaku ostaja velika želja po gradnji sodobne večnamenske dvorane.

Prvotna šolska stavba v Cerkvenjaku je bila sicer zgrajena leta 1967, v letu 1987 je bila prenovljena in dograjena, dodatno pa potem še leta 1999.

Energetska sanacija bo prinesla prihranke pri ogrevanju

Vrednost opravljenih del znaša okoli 500.000 evrov, s strani Ministrstva za infrastrukturo so uspeli pridobiti nekaj čez 250.000 evrov, kar pomeni 49-odstotno sofinanciranje. Šolski objekt v Cerkvenjaku sicer že od leta 2014 ogrevajo na lesno biomaso, z opravljeno energetsko sanacijo stavbe pa si obetajo še večje prihranke pri ogrevanju.

Vrtec je polno zaseden, v prvi razred bo sedlo 25 otrok

V Cerkvenjaku se sicer ponašajo z relativno novim, sodobnim vrtcem, ki pa je polno zaseden. Trenutno ga obiskuje 110 otrok, tako da bo v prihodnjih letih najverjetneje potrebo vrtčevski objekt povečati z dodatnimi štirimi igralnicami.

1. septembra na matični šoli v Cerkvenjaku pričakujejo 25 prvošolčkov (skupno število učencev v desetih oddelkih je 213), na podružnični šoli v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah pa 14 prvošolcev (skupno število učencev je 72).

Ravnatelj Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci mag. Mirko Žmavc pa nam je pojasnil, da 1. septembra na matični šoli v Cerkvenjaku pričakujejo 25 prvošolčkov (skupno število učencev v desetih oddelkih je 213), na podružnični šoli v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah pa 14 prvošolcev (skupno število učencev je 72). Vrtec v Vitomarcih trenutno obiskuje 59 malčkov.