Za namene ločenega zbiranja komunalnih odpadkov je sicer nameščenih preko 130 ekoloških otokov oziroma zbiralnic za zbiranje papirja in stekla. Občina poziva k odvozu v njihov zbirni center.

Foto: Facebook

V Občini Ruše kljub rednemu odvažanju odpadkov s strani Snage in čiščenju okolice zbiralnic ugotavljajo, da nekateri uporabniki še vedno ne vedo, čemu so ti objekti namenjeni. »Opažamo namreč, da se tako v zabojnikih kot tudi ob njih kopičijo odpadki, ki tam sploh nimajo kaj iskati. Tako kazijo izgled okolja in mečejo slabo luč na urejenost občine,« so zapisali.

Število zbiralnic znatno presega zakonski normativ

V tamkajšnji občini je za namene ločenega zbiranja komunalnih odpadkov nameščenih preko 130 ekoloških otokov oziroma zbiralnic za zbiranje papirja in stekla. Število zbiralnic znatno presega zakonski normativ, ki predpisuje ureditev enega mesta za največ 500 uporabnikov.

Za odlaganje zbirni center Ruše

V Občini Ruše bodo v naslednjih letih skušali lokacije zbiralnic urediti tipsko, poskusno na dveh, treh lokacijah že letos. »Naš trud bo neučinkovit, če tudi občani ne bomo storili več za lepši izgled kraja z ustreznim odlaganjem odpadkov,« dodajajo. Ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov je namenjen tudi Zbirni center Ruše za nekdanjo TDR, ki obratuje tri dni v tednu. Obratovalni čas zbirnega centra je v torek in četrtek med 12. in 18. uro, v sobota pa od 9. do 17. ure.