Dela, ki jih izvaja Nigrad, bodo potekala predvidoma pet mesecev, vrednost investicije pa po pogodbi znaša 1,1 milijona evrov, so sporočili iz občine.

Doprinos trajnostni mobilnosti

Z obnovo ene izmed pomembnejših ulic v mestnem jedru želijo prispevati k trajnostni mobilnosti in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka v mestu in življenjskega prostora v urbanem območju, boljši povezanosti z zaledjem in povečanju prometne varnosti.

S prvo fazo obnove bodo celovito uredili ulico na odseku med Tyrševo in Grajsko ulico. Med drugim bo izvedena arhitekturna in krajinska ureditev z novim tlakovanjem, obnovljeni bodo vsi obstoječi komunalni vodi in vgrajeni novi podzemni smetarniki. Nigrad bo najprej začel z izvedbo vročevoda do Ulice heroja Staneta in Ulice heroja Tomšiča.

Po končani prvi fazi bodo v letih 2022 in 2023 celovito obnovili še območje med Trubarjevo in Tyrševo ulico, vključno s slednjo do Krekove ulice, ter Trgom generala Maistra vse do občinske stavbe.

Prenova bo celovita

Območje bo po prenovi celovito preurejeno – od kolesarskih površin in površin za pešce do mirujočega prometa in zelenih površin, pa tudi javne razsvetljave in komunalnih vodov, poudarjajo na mariborski občini.

Kljub delom bo prva dva meseca promet na Gregorčičevi ulici potekal nemoteno, bo pa ta na omenjenem odseku zaprta za promet predvidoma od marca dalje. Za potrebe gradbišča in informacij za občane bodo odprli informacijsko pisarno na Slovenski ulici.