7. avgusta bodo v 520 let stari cerkvi sv. Bolfenka začeli s sklopom koncertnih dogodkov.

520 let stara cerkev sv. Bolfenka na mariborskem Pohorju zadnjih dvajset let ni bila v uporabi. Z denacionalizacijo je prešla v solastništvo treh lastnikov; potomcev družin Reiser in Pfeiffer, družine Kordik, Mestna občina Maribor pa je lastnica tretjinskega deleža. Solastniki so se uskladili v viziji, da želijo objekt, ob Bolfenški cerkvici tudi razgledni stolp, in širše območje revitalizirati. Že avgusta tako cerkev znova odpirajo, saj pripravljajo na Bolfenku sklop koncertnih dogodkov, imenovanih Muzika na Bolfenku. Pred odprtjem so danes sodelavci MOM, ZZZT Maribor in RRA ter nekateri gostinski in turistični ponudniki na Pohorju izvedli akcijo, v sklopu katere so prostore očistili in jih pripravili na avgustovske dogodke.

Prvi izmed koncertnih dogodkov bo 7. avgusta

7. 8. 2021 ob 11.30: BLAŽ MENCINGER, kitara

8. 8. 2021 ob 11.30: TANJA LONČAR, citre

14. 8. ob 11.30: DANIEL MARINIČ, harmonika

15. 8. 2021 ob 11.30: VOKALNI ANSAMBEL ELINOR

21. 8. 2021 ob 11.30: MILADIN BATALOVIČ, violina, LEVENTE GlDRO, viola, GORAZD STRLIČ, violončelo

22. 8. 2021 ob 11.30: OKSANA PEČENY, violina, MATIC DOLENC, kitara

28. 8. 2021 ob 11.30: NIKOLAJ SAJKO, violončelo

29. 8. 2021 ob 11.30: ANDREJ OTAK, kitara, BORUT MORI, harmonika

Nakup vstopnic za koncerte in turističnih paketov je mogoč na TIC Maribor (Partizanska cesta 6A), preko elektronske pošte tic@maribor.si, preko spletne strani www.visitmaribor.si in na dan dogodka pol ure pred začetkom koncerta.

Ob koncertnih dogodkih so za obiskovalce pripravili tudi privlačne turistične pakete – paket Bolfenk in paket Koča na Bellevueju (vstopnica na koncert, kosilo na Pohorju, gondola, virtualno doživetje v Hiši Stare trte). Za turistične pakete je mogoče unovčiti tudi turistične bone 2021: Agencija Martura, Pohorska ulica 60, Maribor.

Cerkev velja za kulturni spomenik državnega pomena

Neva Pipan, vodja projekta Izboljšajmo Maribor, je dejala, da oživitev cerkvice predstavlja revitalizacijo kulturnega turizma na mariborskem delu Pohorja in povezovanje ponudnikov na Pohorju. “Gre za simbolni začetek medsebojnega javno-zasebnega sodelovanja solastnikov objekta. Zaključen je dolgoletni denacionalizacijski postopek in lastniki smo si enotni, da želimo to spečo lepotico ponovno obuditi. Stavba velja za kulturni spomenik državnega pomena. Prvi del akcije je potekal pretekli četrtek, ko so člani Turističnega društva Pekre in prostovoljci iz občinske turistične zveze uredili okolico cerkvice, pokosili travo, danes pa smo očistili še notranje prostore. V okviru oživljanja Bolfenške cerkve lahko omenim tudi razgledni stolp, ki se nahaja na istem zemljišču. Tudi glede tega poteka denacionalizacijski postopek, obenem pa si prizadevamo, da se bo Mestna občina Maribor lahko vpisala kot lastnica. Želja je, da ta, več kot 100 let star stolp, ki je preživel štiri države in je povezan z istimi lastniki, tudi obnovimo. Ob  tem smo se letos lotili projekta Bolfenška doživetja, v okviru katerega bomo opravili programsko študijo za območje Pohorja in v ta prostor umestili vsebine, ki bodo zadovoljevale vse skupine rekreativcev, ki prihajajo na Pohorje (ureditev vrta na vrhu Pohorja, energetske točke, foto točke, postavitev igral).”

 

Arsenovič: Vsebinsko delamo na blagovni znamki Pohorje 365

Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, se je najprej zahvalil vsem, ki so karkoli pripomogli k temu projektu, in dodal: “Vsebinsko delamo na blagovni znamki Pohorje 365, v okviru katere želimo vse dni v letu na Pohorje privabljati obiskovalce, hkrati pa želimo biti neodvisni od vremenskih pogojev in zagotavljati finančno vzdržnost.” Župan je omenil je tudi Partnerstvo za Pohorje, ki mu predseduje, in ki združuje 19 občin in še 18 deležnikov: “Kažejo se že prvi rezultati skupnega sodelovanja glede infrastrukture, povezani imamo večjo moč do ministrstev. Prav tako smo iz proračuna zagotovili sredstva za žičniške naprave, formiramo tudi podjetje Šport d.o.o., ki bo dolgoročno opravljalo s športno in drugo infrastrukturo v mestu.”

Kažejo se že prvi rezultati skupnega sodelovanja glede infrastrukture, povezani imamo večjo moč do ministrstev. Prav tako smo iz proračuna zagotovili sredstva za žičniške naprave, formiramo tudi podjetje Šport d.o.o., ki bo dolgoročno opravljalo s športno in drugo infrastrukturo v mestu.

Alenka Iskra, podžupanja, je izpostavila povezovanje kulture in turizma. “Za kulturo ni nujno, da se odvija le v urbanih središčih, ampak lahko z dogodki, ki se bodo na Pohorju začeli odvijati 7. avgusta, popestrimo tudi tukajšnje dogajanje in na naš hrib privabimo več obiskovalcev, posledično pa polnimo tudi nastanitvene kapacitete na Pohorju. “Mestna občina Maribor je skupaj z Zavodom za turizem Maribor v letu 2000 že ustvarjala in ponujala kvalitetne programa v obnovljeni Bolfenški cerkvici, kar pa kasneje ustavila denacionalizacija. Zdaj pa se to ponovno obuja.”

Bolfenk je leta 1950 pogorel

Zlatko Partlič iz Turističnega društva Pekre je na kratko orisal zgodovino Bolfenške cerkve, ki je bila zgrajena 1501. leta. Tedanji župan Maribora Oto Reiser I. jo je leta 1856 kupil, da jo njegov naslednik obnovil in jo nameni za prenočišče za logarje in turiste. “Vsako leto naj bi bilo v teh cerkvici od 600 do 1000 obiskovalcev, tako da lahko rečemo, da je Bolfenk prva planinska postojanka v Sloveniji. Cerkvica je potem leta 1950 pogorela, leta 1971 pa so delavci zavoda za spomeniško varstvo pričeli z obnovo Bolfenka. Intenzivneje je sanacijo nadaljevala leta 1991 lastnica objekta, Mestna občina Maribor. Obnova je bila zaključena in svečana otvoritev se je zgodila 29. marca leta 2000, natanko 50 let, odkar je Bolfenk pogorel.”