PGD Šentilj je pred mesecem požarne varnosti v karavli v Ceršaku organiziral društveno operativno gasilsko vajo.

Na območju občine Šentilj delujejo štiri prostovoljna gasilska društva. Ob PGD Šentilj, ki velja za osrednje društvo, ki sodeluje pri vsaki večji intervenciji, tudi PGD Ceršak, PGD Sladki Vrh in PGD Velka.

Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj je v lanskem letu zaznamovalo 90-letnico delovanja, združuje 43 operativnih gasilcev, skupaj sicer 90, od najmlajših pionirjev, mladincev do članov in članic ter veteranov. Društvo poseduje štiri gasilska vozila; AC 16/40, GVC 16/25, GVG P1 (vozilo za gozdne požare) in GVN (vozilo za prevoz moštva). “Lahko pohvalim naše fante, ki so letos začeli prenavljati gasilski dom, na katerem smo uredili novo streho, prav tako garažne prostore. Sicer pa vsako leto, koliko nam sredstva dopuščajo, nabavljamo novo osebno zaščitno opremo,” nam je povedal poveljnik PGD Šentilj Primož Lilek.

V karavli v Ceršaku so pred mesecem požarne varnosti organizirali društveno gasilsko vajo

Pred mesecem požarne varnosti, oktobrom, so šentiljski prostovoljni gasilci pred dnevi v prostorih karavle v Ceršaku organizirali društveno operativno gasilsko vajo. “V času poletnih počitnic je gasilskih vaj na ravni društva manj, nekaj več pa v spomladanskem, zgodnjejesenskem in zimskem času. V času epidemije je bilo teh vaj nekaj manj, sicer pa se običajno srečamo enkrat na mesec,” nam je še povedal Lilek. Dodaja, da so v zadnjo vajo vključili predvsem gasilce pripravnike, ki bodo v kratkem opravljali pripravniški izpit. “Razložili smo jim osnove gašenja, nastavitev curkov, jim predstavili orodje ter prikazali gašenje notranjih požarov, in to od prihoda na požar, do vodenja in poteka intervencije. Prikazali smo tudi reševanje ponesrečenca iz notranjih prostorov, iskanje nevarnih snovi in podobno.”

Razložili smo jim osnove gašenja, nastavitev curkov, jim predstavili orodje ter prikazali gašenje notranjih požarov, in to od prihoda na požar, do vodenja in poteka intervencije.

V mesecu požarne varnosti bodo člani PGD Šentilj sodelovali še na občinski gasilski vaji in vaji, ki jo prireja Gasilska zveza Slovenske gorice.