Obiskali smo gradbišče nove šentiljske športne dvorane, ki je aktivno tudi v zimskem času.

Sodobna športna dvorana v Šentilju je dolga leta bila zgolj želja, ki pa se zdaj končno uresničuje. Obstoječa telovadnica je za vse športnike in rekreativce, ki bi si jo želeli uporabljati, že zdavnaj postala pretesna. Z novo dvorano bomo tako lahko zadostili vsem njihovim potrebam, hkrati pa bomo pridobili tudi vrhunski prireditveni prostor. Ob tem velja omeniti, da smo v času projektiranja sodelovali tako s šentiljsko šolo kot s športnimi društvi, kar pomeni, da so bile upoštevane tudi njihove želje,” sporočajo iz šentiljske občine.

Gradnja večnamenske športne dvorane Šentilj poteka med Kulturnim domom Vlada Pipana ter Osnovno šolo Rudolfa Maistra Šentilj, in sicer na prostoru, kjer se je nahajal zunanji fitnes. Dvorana bo namenjena za športne dejavnosti osnovne šole, treninge profesionalnih športnikov, treninge športnih klubov in društev, rekreativno uporabo in tekmovanja, prav tako pa tudi za prireditve šole, društev in občine.

Gradbena jama je varovana s 70 piloti

V teh dneh smo obiskali gradbišče nove športne dvorane. Vodja gradbišča Jernej Kuhar nam je povedal: “Ob koncu preteklega leta smo izvedli temeljno ploščo v velikosti slabih 2 tisoč kvadratnih metrov, zdaj pa smo začeli s postavljanjem pritličnih armiranobetonskih sten. Izvajajo se železokrivska, tesarska dela, naslednji teden pa začnemo z betoniranjem sten.”

Po Kuharjevih besedah je gradnja dokaj zahtevna in tudi v zimskih razmerah poteka bolj ali manj nemoteno. “Pred samo izgradnjo smo morali izvesti varovanje gradbene jame s približno 70 piloti, nato so sledili izkop in ostala zemeljska dela. Pod temeljno ploščo smo izvedli globoko temeljenje objekta. Pripravili smo tudi vse potrebno za morebitno kasnejšo ureditev povezovalnega hodnika do osnovne šole. Največji izziv nam bo predstavljala gradnja približno 2 tisoč kvadratov ravne strehe.” Glavni izvajalec projekta je SGP KOGRAD IGEM ZOD d. o. o. iz Šentjanža pri Dravogradu, ki za posamezne faze gradnje koristi še določene podizvajalce.

Dvorana bo zgrajena v treh nadstropjih z dodatnimi terasami in nadstreški

Dvorana zajema tri etaže s skupnimi površinami v velikosti 2.290,00 m2, ob tem so načrtovane še dodatne terase in nadstreški velikosti 122,00 m2. V pritličju se bo nahajal glavni vhod z dvoranskim predprostorom, ki bo vključeval manjšo kavarno in garderobo, obenem pa bo služil tudi kot sprejemni prostor v primeru prireditev. V pritličji bo tudi dvoranski del, sodniška niša, štiri garderobe, skupinske umivalnice (dve garderobi bosta skupaj koristili eno umivalnico), posebni prostori za pedagoge z garderobo, sanitarni sklop, skladiščni prostor za rekvizite ter stopnišče v prvo nadstropje z dvigalom.

Velikost dvoranskega dela bo primerna za igranje futsala (dvoranskega nogometa), in sicer igralne površine 40 krat 20 metrov, kjer se lahko igrajo evropska in svetovna prvenstva ter liga prvakov.

Velikost dvoranskega dela bo primerna za igranje futsala (dvoranskega nogometa), in sicer igralne površine 40 krat 20 metrov, kjer se lahko igrajo evropska in svetovna prvenstva ter liga prvakov. Na vsako stran igralne površine je predviden tudi varnostni prostor minimalno dva metra, tako da bo skupna velikost oziroma površina dvoranskega dela 44 krat 24 metrov ter proste višine za igranje devet metrov. Dvoranski del bo možno pregraditi v tri enake dele, s čimer bodo zagotovili uporabo prečnih igrišč za treninge in rekreacijo – za odbojko, košarko, badminton, namizni tenis ipd… V sodniški niši bo manjša plezalna stena za začetno plezanje.

Na strehi skoraj nič-energijskega objekta bo sončna elektrarna

V prvem nadstropju sta predvideni še dve garderobi s skupno umivalnico. Načrtovani so še klubski prostor, sanitarni sklop, fiksne ter izvlečne tribune in fitnes. Klubski prostor bo med drugim namenjen za društvene sestanke obenem pa bo služil tudi kot prostor za večnamensko rabo. Fiksne tribune bodo v treh, izvlečne pa v osmih vrstah. Fitnes je zasnovan kot posebna enota, saj se lahko uporablja povsem ločeno od preostalega dela dvorane, s svojim lastnim zunanjim vhodom, garderobami in sanitarijami. Predvidena velikost fitnesa je 100 m2. V drugem nadstropju se nahaja energetski prostor, ki bo namenjen za celotno tehniko objekta.

Uredila se bo nova tlakovana pot mimo dvorane do Mladinske ulice do prehoda za pešce, ki bo ohranila povezavo med Maistrovo ulico in Mladinsko ulico.

Okolico objekta bodo uredili delno s tlakovanjem na pohodnih površinah in asfaltom na parkirnih površinah. Uredila se bo nova tlakovana pot mimo dvorane do Mladinske ulice do prehoda za pešce, ki bo ohranila povezavo med Maistrovo ulico in Mladinsko ulico. Ob dvorani bo postavljena tudi električna polnilnica za avtomobile in električna kolesa. Dvorana bo grajena kot skoraj nič–energijska stavba, v skladu z vsemi zahtevami Eko sklada, obenem pa se na strehi dvorane načrtujejo tudi gradnjo sončne elektrarne.