Igralo, namenjeno prvemu in drugemu starostnemu obdobju otrok, je financirala Občina Selnica ob Dravi.

Vrtec Kobanček pri Osnovni šoli Selnica ob Dravi je star že dobrih 47 let. V vrtcu je 11 skupin, skupaj 174 otrok. Poleg centralne enote v Selnici na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu deluje še ena enota, v kateri je kombinirana skupina otrok. V stavbi vrtca so lahko le štiri skupine otrok, še šest jih je v prostorih šole. “Ker se srečujemo s prostorsko stisko, si zelo želimo in komaj čakamo na novi vrtec. Do takrat pa se lahko veselimo naše nove pridobitve – novega igrala,” nam je povedala Martina Jaunik, pomočnica ravnateljice za vrtec.

Igralo je izdelano iz masivnega lesa robinije

Kot je še dodala Jaunikova, je Občina Selnica ob Dravi v začetku marca vodstvo vrtca seznanila, da je bila na občinskem svetu podana pobuda za postavitev novega igrala, ki bi ga lahko uporabljali otroci in vnuki vseh občanov. Igralo naj bi bilo namenjeno predšolskim otrokom. “Takoj smo začeli z zbiranjem ponudb in se na koncu odločili za podjetje Eko igrala d.o.o. V podjetju so bili zelo dostopni, upoštevali so vse naše predloge in želje ter jih vključili v skico igrala. Prav tako so znali strokovno odgovoriti na vsa vprašanja, ki so se pojavljala ob odločitvah. Zanje smo se odločili tudi zaradi referenc inšpektorjev ter ponudbe igral, ki so narejena iz masivnega lesa robinije. Ta ima naravno trajnost tudi do 20 let, zato kemično prepajanje ali barvanje nista potrebna. Robinija je namreč najbolj trpežen evropski les.”

Novo igralo je namenjeno tako prvemu kot drugemu starostnemu obdobju otrok in nudi različne zahtevnosti vzpona na igralo. Otroci prvega starostnega obdobja imajo prehod na igralo po poševni plezalni steni ali ograji, otrokom drugega starostnega obdobja pa je zagotovljen dostop na igralo po navpični, krajši plezalni steni ali lestvi. Mlajši imajo nižji tobogan, starejši višjega. Prav tako je prehod med nižjim in višjim toboganom povezan z vrvjo, ki jo lahko na različne načine premagajo tako mlajši kot starejši otroci. Igralo ima v nadaljevanju še plezalne vrvi za urjenje spretnosti otrok ter koordinacijo in plezalno steno na obeh straneh ter brv za premagovanje ter urjenje moči rok. Igralo nudi otrokom različne možnosti za premagovanje ovir, iskanje lastnih rešitev pri tem ter pri urjenju motoričnih sposobnosti.

Igralo je v celoti financirala Občina Selnica ob Dravi

Igralo je v celoti financirala Občina Selnica ob Dravi. Vrednost igralnega gradu je 10.680 evrov, vgradnja igrala je stala 980 evrov. Dodali so še podlago pod igralom, ki zadostuje vsem predpisom in je bilo vredno 3.577 evrov (73 m2). Skupaj z 22-odstotnim DDV-jem je celotna vrednost znašala 18.589,14 evrov. “V podjetju Eko igrala d.o.o. so se zelo potrudili, da so nam igralo čim hitreje postavili. Poiskali smo primerno lokacijo, in sicer v parku šole, kjer je že eno starejše igralo, ki ga uporabljajo otroci v dopoldanskem in popoldanskem času. Prav tako je bil ta prostor najprimernejši, saj v primeru gradnje novega vrtca in sprememb v okolici šole ta lokacija ostaja nespremenjena. V četrtek, 14. aprila, so vgradili igralni grad, naslednji dan naj bi postavili podlogo, a je žal vreme poskrbelo za zamik in so lahko podlago končali šele 24. aprila. Hitro smo posejali travo in »zaprli« uporabo igrala do 3. maja, ko je sledil še inšpekcijski pregled. Od tega dne naprej je igralo v uporabi. Ima vse potrebne izjave o skladnosti ter certifikat za podlago. Z vsemi dokumenti imamo najvišjo stopnjo dokazil o skladnosti igrala z varnostnim standardom,” še pojasnjuje Martina Jaunik.

Poiskali smo primerno lokacijo, in sicer v parku šole, kjer je že eno starejše igralo, ki ga uporabljajo otroci v dopoldanskem in popoldanskem času.

Igralo bodo v dopoldanskem času uporabljali otroci iz vrtca, popoldne pa je namenjeno ostalim mlajšim otrokom. Uradna otvoritev igrala bo v četrtek, 19. maja, s krajšim programom otrok iz vrtca (petje, ples ipd.). Otvoritev bo v dopoldanskem času, ob 9.00 uri, ko se jim bo lahko pridružil vsak, ki bo to želel.