Pobrežani bodo končno dočakali novo nogometno igrišče.

Vir: NK Pobrežje.

NK Pobrežje je na Facebooku sporočil, da so se pretekli teden na tematiko športnega parka Pobrežje udeležili sestanka s podžupanom Mestne občina Maribor, dr. Samom Petrom Medvedom, kjer so si ogledali in komentirali idejno zasnovo in možne rešitve infrastrukture, ki bo podprla ambicije njihovega kluba v prihodnosti.

Pred časom smo poročali, da razmere na in ob igrišču športnega parka Pobrežje pričajo o izredno slabem stanju travnate površine in infrastrukture v bližini. Travnata površina, kjer je od začetka do konca igrišča razlike pol metra nadmorske višine, je trenutno polna krtin in blata, kjer je le še vprašanje časa, kdaj bo pri mladih igralcih prišlo do neljubih poškodb. Igralci se hkrati preoblačijo pod salonitnimi strehami, ki bi morale že davno biti zamenjane, dotrajani prostori pa zamakajo. Tribuna in ograje so tako poškodovane, da je vprašanje trenutka, kdaj bodo nastopile resnejše poškodbe.

Dobre novice

A kot se vidi, bo slabim razmeram v športnem parku kmalu iztekel čas. Vodstvo občine je v letu 2022 prisluhnilo pobudi NK Pobrežja; rezultat je prvi idejni načrt športnega parka Pobrežje Maribor. Na sestanku z občino so razpravljali o samem načrtu in komentarjih za njegov nadaljnji razvoj. Končna verzija idejnega načrta bo namreč osnova za pripravo nadaljnjih korakov. Do realizacije celotnega parka je seveda še kar nekaj korakov, ki so odvisni tako od proračunskih sredstev občine, soudeležbe drugih športnih institucij, kakor od angažiranosti lokalne skupnosti, kluba in drugih športnih društev.

Kljub vsemu pa so v zadnjem letu dobili podporo različnih akterjev in verjamejo, da je v nekaj letih po fazah športni park izvedljiv projekt. Pri NK Pobrežje bodo še naprej aktivno delovali pri iskanju rešitev, spodbujanju akterjev v različnih institucijah in usklajevanju interesov športnih društev.

Osrednje igrišče NK Pobrežje bo v letu 2023 v okviru rednega vzdrževanja izravnano in osveženo. Treningi in tekme pa se bodo glede na potek del odvijale na igrišču ob OŠ Borcev za severno mejo, kakor na drugih igriščih v mestu, ki jim bodo na razpolago skozi usklajevanje Urada za šport ter upravnika športnih objektov v mestu – Šport Maribor.