V ruškem medgeneracijskem centru tudi po poletnih aktivnostih za otroke občanom tudi v tem mesecu omogočajo različne aktivnosti.

Foto: Arhiv občine

V občini Ruše v medgeneracijskem centru tudi po poletnih mesecih, ko so tamkajšnja društva poskrbela za najmlajše v času, ko so bili starši v službi, poskrbeli za njihovo zanimivo preživljanje prostega časa, ne mirujejo.

Poletnemu varstvu otrok so se pridružili starejši občani

Kot so sporočili iz urada županje Urške Repolusk, so v poletnih mesecih poskusno vzpostavili njegovo delovanje, v okviru katerega se je izvajalo poletno varstvo otrok z različnimi dejavnostmi in delavnicami. »V takšni obliki je bilo poletno varstvo otrok prvič organizirano, zato smo toliko bolj veseli pozitivnega odziva tako otrok kot staršev. Poletnemu varstvu otrok so se pridružili še starejši občani, zato lahko rečemo, da je medgeneracijski center zaživel v pravem pomenu besede,« so zapisali.

Zainteresiranim društvom vabilo za sodelovanje

Z delovanjem Medgeneracijskega centra pa bodo še nadaljevali. »Da bi center postal osrednji prostor prijetnega druženja in medgeneracijskega sodelovanja, kakovostnega izvajanja izobraževalnih vsebin, spodbujanja aktivnega socialnega vključevanja ranljivih skupin ter krepitve dobrih medsebojnih odnosov za izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij, bodo zainteresirana društva povabljena k aktivnemu sodelovanju in soustvarjanju vsebin delovanja medgeneracijskega centra. Želimo si, da bo vsebina aktivnosti čim bolj pestra in zanimiva za vse generacije,« so poudarili.

Doprinos družbi in občini Ruše

V septembru vsak dan med delavnikom od 7. do 15. ure poteka program v medgeneracijskem centru DANica Ruše. Na voljo so različne aktivnosti – ustvarjalne delavnice, pogovorne urice, telovadba. »Program se bo soustvarjal skupaj z uporabniki. Upoštevale se bodo njihove ideje, znanja, pobude, saj tako menimo, da bo medgeneracijski center dobil pravi pomen in doprinos naši družbi ter občini Ruše,« so zaključili v uradu ruške županje.