V neprekinjeni, 17 uri dolgi betonaži, je sodelovalo približno 50 ljudi in 16 hrušk za beton.

V četrtek, ta teden, ob 6. uri zjutraj se je začelo drugo večje betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica v dolžini 112 metrov. Pri vgradnji 1.560 kubičnih metrov betona za segment 5 prekladne konstrukcije viadukta je neprekinjeno, kar 17 ur, sodelovalo približno 50 ljudi, 16 avtomešalcev (hrušk za beton; en avtomešalec prepelje povprečno 8 m3 betona), 3 črpalke za beton pa so prečrpavale beton na višino 17 metrov. Šlo je za drugo betonažo od devetih, ki bodo izvedene predvidoma na dva do tri mesece. Viadukt Pesnica bo v svoji končni podobi dolg 896 metrov.

Dela v okviru gradnje viadukta Pesnica izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m., ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.