Projekt prenove Glavnega trga in Koroške ceste je ocenjen na 4,95 milijona evrov.

Dela na Glavnem trgu so se začela konec oktobra, v začetku februarja pa so zaradi obnove zaprli tudi Koroško cesto, ki predstavlja pomembno prometno povezavo med vzhodnim in zahodnim delom mestnega središča. Gradbeni delavci so kljub izrednim razmeram nadaljevali z deli in kot so danes sporočili iz Mestne občine Maribor se obsežna prenova Koroške ceste in Glavnega trga bliža koncu. Ta za celotno mesto izjemno pomemben javni prostor bo tako kmalu zaživel v posodobljeni podobi.

Vir: MOM

Vir: MOM

Vir: MOM

Projekt prenove Glavnega trga in Koroške ceste je ocenjen na 4,95 milijona evrov, od tega bo 2,1 milijona evrov iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Prenova teče po arhitekturni rešitvi iz leta 2010, po kateri je predvideno enotno tlakovanje ceste in trga. Slednji dobi novo urbano opremo in vodni motiv s curki, cesta in pločnik na Koroški cesti pa bosta izravnana.

Ne bo pa po prenovi bistvenih sprememb v vodenju cestnega prometa, saj zaenkrat ni zagotovljenih ustreznih alternativnih prometnih poti. Tako bo na Koroški ostal dvosmerni promet, bodo pa na začetku in koncu ceste potopni valji, s katerimi bodo lahko cesto po potrebi zaprli za promet.