Dopolnitev otroškega igrišča na Smolniku je uresničen projekt letošnjega ruškega participativnega proračuna.

Občina Ruše je v proračunskem letu 2021 prvič pristopila k izvedbi participativnega proračuna z namenom, da del proračunskih sredstev usmeri v tiste investicije, ki so jih občanke in občani prepoznali kot pomembne za njihov kraj. V proračun občine, ki je bil sprejet na 2. izredni seji Občinskega sveta Občine Ruše, 1. marca 2021, so bili vključeni naslednji projekti participativnega proračuna za območja:

  • Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi:

– postavitev javne razsvetljave na delu kolesarske steze,

nadgradnja odra na Bistriškem trgu.

Postavitev javne razsvetljave na delu kolesarske steze je že izvedena. Nadgradnja odra na Bistriškem trgu pa je predvidena konec avgusta.

  • Krajevnega odbora Smolnik:

– dopolnitev otroškega igrišča na Smolniku.

Dopolnitev otroškega igrišča na Smolniku z didaktično igro z glasbili EKO5023 je bila izvedena v začetku julija. Betonska miza za namizni tenis in betonska miza s klopjo z igrami (šah, človek ne jezi se) na ploskvi je bila postavljena v sredini letošnjega julija.

  • Krajevnega odbora Bezena:

Bezenski rekreativček na Bezeni.

Prvi del igral je bil postavljen junija 2021, preostali del igral je v izdelavi. Dela bodo bila zaključena predvidoma v začetku avgusta letos.

Izvedba javnih naročil in postopkov nabav sta letos otežena

Občina Ruše je še pred poletjem pristopila k izvedbi javnih naročil in izbiri izvajalcev. Vendar sta izvedba javnih naročil in postopkov nabav v letošnjem letu nekoliko otežena. Epidemija, s katero se spopadamo po celem svetu, vpliva tudi na poslovanje gospodarstva. Podjetja ne poslujejo na enak način kot pred zdravstveno krizo, zato so roki dobave pogosto daljši, opaža pa se tudi znatno višanje cen, predvsem v gradbeništvu. Vrednost vsake od investicij je predvidena v okvirni višini 8.000 evrov.

Vrednost vsake od investicij je predvidena v okvirni višini 8.000 evrov.

“Veseli nas, da smo kljub oteženemu poslovanju lahko skoraj v celoti realizirali projekte iz participativnega proračuna, ki ste jih občanke in občani prepoznali kot pomembne za vaš kraj. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vse dane pobude. Veselimo se vaših novih idej in predlogov v participativnem proračunu za leto 2022,” so ob tem zapisali v ruški občinski upravi.

V Smolniku bo občina uredila tudi večnamensko športno igrišče

Županja Urška Repolusk je prisluhnila pobudam občank in občanov z območja Smolnika in Občina Ruše je tako pristopila k pripravi podlag za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča na Smolniku. V maju 2021 je bil pripravljen dokument identifikacije investicijskega projekta za »Večnamensko športno igrišče Smolnik«. Konec junija 2021 pa je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Analize zdravstvenega stanja občanov so v preteklosti izpostavile pomen gibanja in njegov vpliv na zdravje občanov. Še posebej zaskrbljujoč je bil podatek o vedno manjši telesni aktivnosti mladine, saj je bilo zaznati velik upad telesne aktivnosti pri mladoletnikih v fazi odraščanja. Da se to v osnovi prepreči, so lokalne skupnosti dolžne urediti pogoje za izvajanje varne telesne aktivnosti. Dodaten razlog, da je področje investicij v športno infrastrukturo še toliko bolj pomembno, so vsi preventivni zdravstveni ukrepi, ki so bili v Sloveniji v preteklem letu in pol sprejeti, in ki spodbujajo k aktivnostim na prostem, saj se s tem bistveno zmanjša nevarnost okužbe z virusom COVID-19.

Večnamensko športno igrišče bo dostopno vsem prebivalcem in obiskovalcem ter bo omogočalo izvajanje različnih športnih aktivnosti, in sicer: rokomet, košarka, odbojka, badminton – speedminton, tenis ter in – line hokej.

V ta namen bo Občina Ruše zgradila povsem novo večnamensko športno igrišče na Smolniku, ki bo zajemalo športni objekt in površine za šport v naravi. Večnamensko športno igrišče bo dostopno vsem prebivalcem in obiskovalcem ter bo omogočalo izvajanje različnih športnih aktivnosti, in sicer: rokomet, košarka, odbojka, badminton – speedminton, tenis ter in – line hokej. Nameščena bo tudi dodatna športna oprema za invalide, in sicer: miza za namizni tenis ter fitnes set za invalide, ki omogoča celovito vadbo.

Predvidena umestitev igrišča

Poleg zagotovitve novih športnih površin za športno rekreativne aktivnosti ter ustreznih in varnih športnih površin za invalide bo zunanja športna površina lahko služila tudi kot prireditveni prostor ter omogočala medgeneracijsko druženje na prostem. Pričetek gradbenih del je predviden avgusta 2021.