Tudi v teh treh slovenskogoriških občinah se je zaradi obilnega deževja sprožilo več plazov.

Zaradi obilnega deževja se je na območju občine Sveta Ana sprožilo osem plazov v varovalnem pasu cest, beležijo več manjših poškodb na odvodnih kanalih in drugi cestni infrastrukturi, trije objekti so bili poplavljeni (mlin Rožman, avtoservis Vučetić, zasebni stanovanjski objekt), prav tako državna cesta. “Najslabše jo je odnesla dolina Ščavnice, plazovi pa so se sprožili po vsej občini. Največja plazina je ob glavni cesti Lenart – Trate. Z lastnimi ekipami smo zagotovili prevoznost vseh cest in opravili nujne sanacije,” nam je povedal anovski župan Martin Breznik.

V občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah so našteli enajst plazov ob cestah. V šestih primerih cesta ni ogrožena, v dveh je bila potrebna delna zapora vozišča. Večja plazova sta se tako sprožila na Malni in v Zgornjem Partinju. V treh primerih so plazovi ceste sicer poškodovali, vendar so te še vedno prevozne. Na območju Žitenc in Zgornjega Gasteraja sta poškodovana mostova. Ob tem se je na kmetijskih površinah sprožilo še več zemeljskih plazov. Po nestrokovni oceni je nastalo za 1,5 milijona evrov škode.

Na območju občine Cerkvenjak so na kmetijskih površinah zabeležili tri manjše plazove, v Brengovi pa se je sprožil večji plaz ob lokalni cesti, ki se delno zažira na območje sosednje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Zaradi tega je do nadaljnjega delna zapora lokalne ceste Brengova – Osek – Ločki Vrh pri hišni številki Brengova 66. Na območju Cerkvenjaka je urejen obvoz, sosednja občina ima popolno zaporo. Potoki v dolinah so marsikje prestopili bregove in s seboj na cestišče prinesli mulj in blato. Občina je prizadete odseke cest že očistila. Ker mostovi niso uspeli prenesti večje količine vode, so zabeležili nekaj primerov odnosov bankin (npr. v Cogetincih – Kocmut).