Cevovod na Glavnem trgu naj bi bil po podatkih Mariborskega vodovoda vgrajen daljnega 1901 leta.

Vir: Mariborski vodovod.

Mariborski vodovod je pred dnevi na območju Glavnega trga izvedel prevezavo novograjenih vodovodnih cevovodov na obstoječ primarni litoželezni cevovod premera 350 milimetrov častitljive starosti. Vgrajen je bil namreč daljnega 1901 leta.

Presenetljiva ohranjenost vgrajenih materialov

»Ker gre za najpomembnejši cevovod prvega mestnega vodovodnega sistema v Mariboru, ki je povezoval vodni vir, kateri je bil v bližini križišča Ptujske in Titove ceste z vodohranom na Kalvariji si ta dogodek zasluži kratek povzetek dogajanja,« so zapisali na spletni strani podjetja. Ko se je pretok dotekajočih voda zmanjšal, dodajajo, so izvedli prerez spojnega mesta. »Ob tem poudarjamo, da so bili v preteklosti vgrajeni materiali presenetljivo ohranjeni, prav tako so bila spojna mesta izvedena izjemno skrbno in natančno. Način izvajanja spojnih mest je bil tedaj povsem drugačen kakor danes, ko se uporablja gumijasta tesnila. Zamudno delo posameznega spoja je obsega dvoje tesnilnih vrvi zbitih z dleti v špranjo obojke in svinčeno zalivko. Ocenjujemo, da je izvedba spoja trajala vsaj 2 ali 3 ure,« navajajo.

Še višinsko in bočno stabiliziranje cevi

Po odstranitvi starih cevi so bile vgrajene nove iz nodularne litine, spojno mesto pa varovano z posebno spojko z varovali proti izvleku. Cevi je bilo po izvedbi potrebno stabilizirati višinsko in bočno. »Z izvajanjem počasnega polnjenja cevovodom smo v glavnem preprečili luščenje oblog vodnega kamna v preostanku obstoječega cevovoda in z tem neprijetnih posledic v smislu obarvane vode in nabiranja drobcev na sitih pip. Dela so bila vključno z izvedbo odzračevanja in spiranja cevovoda končana ob 17. uri,« so zaključili.