Več kot 50 ponudnikov Destinacije Pohorje se predstavlja s svojo pestro ponudbo in doživetji v okviru dvodnevne študijske ture po Pohorju.

Na Pohorju danes in jutri poteka študijska tura za domače novinarje, tour operaterje in agencije s predstavitvijo novosti Partnerstva za Pohorje. Več kot 50 ponudnikov Destinacije Pohorje se s svojo pestro ponudbo in doživetji v okviru dvodnevne študijske ture po Pohorju predstavlja slovenskim medijem in domačim turističnim agencijam.

Odlična priložnost za predstavitev vseh skritih kotičkov Pohorja

Spoznavanje Pohorja se je pričelo v Slovenski Bistrici, občini, ki ima največ površine na Pohorju, in sicer z ogledom Gradu Slovenska Bistrica ter predstavitvijo lokalnih ponudnikov, od koder so pot nadaljevali proti Mariboru, kjer so se z gondolo povzpeli na Belvi in si ogledali Rozkino gozdno učno pot. Izjemen odziv podravskih ponudnikov, ki so se predstavili na Belviju, je krasna priložnost za spoznavanje raznovrstnosti ponudbe.

Popoldan smo obiskali Koroško, kjer se nam je v Ribnici na Pohorju predstavila lokalna skupnost. Današnji dan je namenjen odkrivanju aktivnosti na prostem na Kopah (outdoor doživetja) in ogledu Slovenj Gradca. Destinacija Rogla-Pohorje se bo predstavila v Vitanju, na Rogli in Slovenskih Konjicah. Pester dvodnevni program bo odlična priložnost za predstavitev vseh skritih kotičkov Pohorja in njegovih naravnih ter kulturnih biserov, so sporočili iz RRA Podravje – Maribor.

Namen študijske ture je tudi predstavitev več kot dveletnega delovanja Partnerstva za Pohorje, ki je obrodilo številne rezultate: nova krovna spletna stran Pohorje Slovenija, oblikovana nova turistična karta in turistične table Pohorja ter označenih 7 novih krožnih kolesarskih poti po gozdnih cestah. Za usklajen nadaljnji infrastrukturni razvoj Pohorja pa oblikovan tudi Katalog elementov urbane opreme na Pohorju.

Na ta način Partnerstvo za Pohorje v okviru vodenja in koordinacije nadaljuje z aktivnostmi, opredeljenimi v “Strategiji razvoja Pohorja” in “Strategiji razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027”, ki predstavljajo predvsem nadaljnje uskladitve z ministrstvi in upravljanje petih centrov Destinacije Pohorje (DMMO Pohorje)

Turizem bo zagotovo okreval do leta 2025

Statistika kaže, da bo turizem okreval (vsaj) do leta 2025, ko bodo ljudje odkrivali predvsem svoje domače kraje. Zato je zdaj pomembno, da RRA Podravje – Maribor kot koordinator Partnerstva za Pohorje skupaj s partnerji, vodilnimi destinacijami, Zavodom za turizem Maribor, RRA Koroška in LTO Rogla – Zreče, podpira aktivnosti v smeri večje prepoznavnosti ponudnikov in celotne destinacije.

Uroš Rozman, direktor RRA Podravje – Maribor ob tem dodaja: “Skupaj s partnerji smo se zavezali k dvigu kakovosti in atraktivnosti ponudbe na Pohorju. Kot vemo bo v prihodnje poudarek na outdoor in športnem turizmu, zato je naš naslednji korak označitev kolesarskih poti iz centrov v dolino ter dogovor o skupni kolesarski in smučarski karti med Bike parki oz. smučarskimi centri. Prav tako nadaljujemo z aktivnostmi priprave idejne zasnove za povezovalno enoslednico med kolesarskimi centri. Ob tem stremimo k hitrejšemu razvoju ostale infrastrukture na Pohorju potrebne za mobilnost“.

Pomemben korak k združevanju celote območja Pohorja

Ilona Stermecki, v. d. Slovenske turistične organizacije poudarja: “Destinacija Pohorje je s povezovanjem treh vodilnih destinacij ter z oblikovanjem turistične strategije za obdobje 2021–2027 naredila pomemben korak k regijskemu združevanju geografsko, programsko, prometno ter zgodovinsko zaokrožene celote območja Pohorja. Z jasno začrtanim interesnim povezovanjem, podpiranjem rasti kakovosti storitev in dodane vrednosti na širših območjih, s skupnim reševanjem zahtevnejših razvojnih in infrastrukturnih problemov, z gradnjo močnejših destinacijskih znamk ter s skupno promocijo in tržnimi aktivnostmi bo v prihodnosti dosegla močno mednarodno konkurenčno pozicijo ter tako postala prepoznavna na mednarodnih trgih.”

Upravljanje Destinacije Pohorje je usklajeno s smernicami v pravkar sprejetima nacionalnima strategijama: “Strategijo slovenskega turizma 2022–2028” in “Strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022–2026“.

Študijska tura po Pohorju je prva v vrsti tovrstnih aktivnosti Partnerstva za Pohorje. Naša vizija je, da kmalu takšno srečanje pripravimo tudi za tuje medije in turistične agencije. Ves čas pa se bomo trudili, da ponudnikom omogočimo še več priložnosti, da se med seboj spoznajo, vzpostavijo poslovna partnerstva ter oblikujejo edinstveno ponudbo za čim večjo promocijo Destinacije Pohorje, so še sporočili iz RRA Podravje.