V okviru projekta Medoviti drevoredi bodo v krajevnih središčih v Jakobskem Dolu, Jareninskem Dolu in Pesnici zasadili lipove drevorede.

V občini Pesnica se lotevajo zanimivega projekta, s katerim bodo polepšali podobo krajevnih skupnosti, hkrati pa naredili nekaj dobrega za naravo in okolje. Gre za projekt Medoviti drevoredi, v okviru katerega bodo v krajevnih središčih v Jakobskem Dolu, Jareninskem Dolu in Pesnici zasadili lipova drevesa – medovite drevorede. “V vseh treh krajevnih središčih nameravamo skupaj posaditi okoli 200 lipovih dreves v skupni dolžini 1.545 metrov. Zasaditev tovrstnih dreves bo pripomogla k dvigu čebelje populacije v omenjenih krajevnih skupnostih. Poleg tega naj bi ob drevesih zasadili še medonosne vrtnice, v sklopu projekta pa bomo izvedli še izobraževalne vsebine v povezavi s čebelarstvom,” nam je pojasnila predsednica Krajevne skupnosti Jarenina Sandra Kurnik Zupanič. Dodaja, da bodo ob vpadnici v Jarenino, iz smeri jareninskega križišča, posadili približno 80 dreves. Na ta način bo 140 let stara lipa v Jarenini dobila mlajše spremljevalke, ki bodo pripomogle k varovanju okolja.” V Pesnici bodo drevesa sadili od krožišča na državni cesti, mimo nogometnega igrišča in do lokacije bodočega pokopališča, v Jakobskem Dolu pa na relaciji od križišča do vstopa v Jakob.

Za projekt si obetajo sofinancerska sredstva iz razpisa LAS-a

Občinski svet občine Pesnica je marca letos za medovite drevorede potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta. Celotna vrednost projekta znaša okoli 75.000 evrov, pri čemer si iz naslova prijave na razpis LAS Slovenske gorice obetajo do 40.000 evrov sofinanciranja. Las Ovtar Slovenskih goric mora v zvezi s projektom urediti še nekaj formalnosti. “Projekt je v zadnji fazi obdelave prijave, lahko pa že rečemo, da je s strani lokalne akcijske skupine potrjen. Bo pa se njegova realizacija zaradi koronskih ukrepov zamaknila v leto 2022.