V Vojašnici generala Maistra v Mariboru bodo danes prikazali delovanje v primeru množične nesreče. Prikaz je del Vojaško medicinske vaje 2019.

V Vojašnici generala Maistra v Mariboru bodo danes prikazali delovanje v primeru množične nesreče. Prikaz je del Vojaško medicinske vaje 2019. Vaje so namenjene usposabljanju za prevzem vodilne vloge v Balkanskih namenskih medicinskih silah v letu 2022, ko bo Slovenija prevzela poveljevanje, piše na spletni strani Slovenske vojske.

Vaja se je začela 6. maja, trajala pa bo do nedelje. Pri tej vaji sodelujejo pripadniki Slovenske vojske, pripadniki oboroženih sil Severne Makedonije ter predstavniki oboroženih sil ZDA.

Usposabljanje za poveljevanje Balkanskim namenskim medicinskim silam

Usposabljajo se za prevzetje poveljevanja Balkanskim namenskim medicinskim silam (BMTF). Slovenija bo poveljevanje prevzela 2022, takrat bo v Role 2 BMTF dodala del medicinskega kadra ter pripadnike pogodbene rezervne sestave kot tudi vso infrastrukturo in kompletno logistično podporo.

Z vajo želijo preveriti vsebinsko ustreznost in operativno uporabnost korektivnih ukrepov ob množični nesreči v lahki premični bolnišnici Role 2LM. Ugotovitve in predlogi za izboljšave bodo služili za dokončanje izdelave mobilne vojaške bolnišnice Slovenske vojske ob množični nesreči ali nenadnem prihodu večjega števila poškodovancev oziroma bolnikov.

Želijo preveriti tudi primernost medicinske in logistične opreme

Cilj vaje je preveriti sistem obveščanja, komuniciranja ter vodenja Role 2LM v primeru množične nesreče. Preverili bodo tudi sodelovanje med različnimi nivoji Role 1 in Role 2LM vojaškega zdravstvenega sistema in interoperabilnosti med zavezniškimi zdravstvenimi enotami ter civilnimi ustanovami s področja zaščite in reševanja. Želijo pa preveriti tudi primernost medicinske in logistične opreme za delovanje ob množični nesreči.

Na današnjem prikazu ob množični nesreči bodo sodelovali še pripadniki 15. polka vojaškega letalstva z helikopterji, predstavniki Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Gasilske brigade Maribor in Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, še piše v sporočilu.

 

STA