Skupno naj bi v okviru tega projekta postavili 13 uličnih zbiralnic.

Foto: Facebook, Snaga.

V Mestni občini Maribor bodo letos poleti postavili 12 uličnih zbiralnic za odpadno jedilno olje in razdelili približno 4300 posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih. Tako želijo v komunalnem podjetju Snaga olajšati občankam in občanom ustrezno ravnanje s tem odpadkom.

Ulične zbiralnice postavljajo v okviru projekta Zbirajmo odpadno jedilno olje (ZOJO), ki so ga zasnovali v sodelovanju z Osnovno šolo Kungota in Turističnim društvom Limbuš.

Odpadno olje bo namenjeno za izdelavo sveč

“Namen projekta je zmanjšati obremenjevanje okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem ter zbiranje odpadnega jedilnega olja približati svojim uporabnikom s postavitvijo zbiralnic in razdelitvijo posodic za njegovo zbiranje v domači kuhinji,” so na svoji spletni strani zapisali v Snagi.

Skupno naj bi v okviru tega projekta postavili 13 uličnih zbiralnic in razdelili posodice 5100 gospodinjstvom. Obenem bodo po napovedih vzpostavili evidenco spremljanja učinkovitosti zbiranja odpadnega jedilnega olja na območju občin Kungota in Maribor ter izdelali priporočila za izboljšave. Zbrano odpadno olje naj bi uporabili za izdelavo sveč.

Projekt v vrednosti nekaj več kot 48.000 evrov je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Ločeno se zbira tudi papir in steklo

Snaga ob tem širi sistem ločenega zbiranja papirja in stekla po sistemu od vrat do vrat, ki ga je začela uvajati lani. Najprej so na dveh pilotnih območjih v Brezju in Tezenski Dobravi uvedli ločeno zbiranje papirja in stekla na zbirnih mestih gospodinjstev in tako nekaj več kot 500 gospodinjstvom razdelili posode za ločeno zbiranje teh dveh frakcij. “Izkazalo se je, da je takšen sistem ločenega zbiranja dobra odločitev, saj se zbere večja količina obeh ločeno zbranih frakcij, zbrane frakcije so bolj čiste, uporabniki pa bolj zadovoljni,” pravijo v podjetju.

Na podlagi teh izkušenj zdaj nadaljujejo z vključevanjem novih gospodinjstev v takšen način zbiranja odpadkov. Približno 640 gospodinjstvom na območju od Greenwicha do Belokranjske ulice v mestni četrti Pobrežje so junija razdelili posode za zbiranje papirja ter papirne in steklene embalaže, ob tem pa iz tega območja umaknili obstoječe zbiralnice oz. ekološke otoke.

Če se gospodinjstvo odloči, da ne želi posod za ločeno zbiranje papirja in stekla pri sebi, se mora s podpisom izjave zavezati, da bo zbran papir, papirno in stekleno embalažo oddajalo na enem izmed obeh mariborskih zbirnih centrov.

“Verjamemo, da bodo naši uporabniki na tem območju zadovoljni z novim sistemom zbiranja, sistem jim bo omogočal tudi večji nadzor nad ločevanjem teh dveh frakcij. Pričakujemo, da bo takšen način zbiranja prinesel boljše rezultate ločevanja odpadkov, prav tako bo naše okolje prijetnejše, saj bomo postopoma umaknili ekološke otoke, ki so vse prevečkrat tarča neodgovornega prepuščanja odpadkov, ki tja ne sodijo,” pravijo v mariborski Snagi.

STA