Občinski svet Občine Lenart je včeraj rekordno visok proračun soglasno potrdil tudi v drugem branju.

Občinski svet Občine Lenart je na včerajšnji, 19. redni seji tudi v drugo potrdil občinski proračun za leto 2022, še pred tem pa je župan mag. Janez Kramberger svetnike seznanil s tačas aktualnim dogajanjem v občini.

Izvedba največje investicije – gradnje centralne čistilne naprave poteka po načrtih

Glede največje občinske investicije, gradnje centralne čistilne naprave, je župan povedal, da dela potekajo po načrtih. Izvajalec opravlja dela na lokaciji čistine naprave, ob Velki, kjer betonirajo in gradijo bazene za čiščenje odpadnih voda mešanega sistema z aktivnim blatom. Skladno s terminskim planom bo izvajalec, če bo vreme dopuščalo, začel z izvedbo prečrpalnega voda z južnega dela mesta prek naselja Radehova. Sledi postavitev kolektorja, ki bo speljan do čistilne naprave.

“Končana je modernizacija ceste Hrastovec – Vinička vas, zaključno plast asfalta bodo na tem odseku položili v začetku prihodnjega leta. Nadaljujemo z obnovo ceste Zavrh – Nadbišec, začela se je gradnja gasilskega doma v Voličini, v obnovljeni Cafovi ulici v Lenartu želimo v naslednjih dneh položiti grobi asfalt. Na Jurovski cesti v Lenartu poteka kabliranje elektrovoda in polaganje zaščitnih cevi za optično povezavo. Ministrstvo za zdravje je podalo soglasje na sprejeti odlok s strani novih in obstoječih soustanoviteljic Lekarn Maribor. S tem je tudi formalno vse nared za začetek aktivnosti za drugo lekarno v Nakupovalnem parku Lenart. Obdarili smo skoraj 700 otrok, in to v največji meri prek vrtcev in obeh osnovnih šol. Podpisali smo tudi pogodbo z izvajalcem za rekonstrukcijo ceste Pod gradnom, torej odseka ceste od čistilne naprave v Voličini proti Gočovi, do občinske meje,” je še pojasnil lenarški župan.

Ministrstvo za zdravje je podalo soglasje na sprejeti odlok s strani novih in obstoječih soustanoviteljic Lekarn Maribor. S tem je tudi formalno vse nared za začetek aktivnosti za drugo lekarno v Nakupovalnem parku Lenart.

Od 19. do 23. decembra bodo tudi v lenarškem zdravstvenem domu potekali dnevi cepljenja. Direktor omenjenega javnega zavoda Jožef Kramberger, dr. med., specialist splošne medicine, je dejal, da se bo v teh dneh v cepilnem centru mogoče cepiti 12 ur na dan, med 8.00 in 20.00 uro, 24. decembra pa dopoldne med 8.00 in 12.00 uro. Cepljenje bodo v tem času izvajali tudi z mobilno enoto, in to v vseh šestih občinah Upravne enote Lenart.

V času javne obravnave na predlog proračuna ni bilo podanih nobenih pripomb in amandmajev

Lenarški občinski svetniki so proračun za leto 2022 v prvem branju potrdili novembra, v času javne obravnave ni bilo na dokument podanih nobenih pisnih pripomb in amandmajev. V proračunu se torej od prvega do drugega branja ni spremenilo popolnoma nič. “Višina proračuna znaša 18 milijonov evrov, skoraj 14 milijonov namenjamo za investicije. Skoraj 3,3 milijone evrov namenjamo za šolsko in predšolsko dejavnost, 483.500 evrov pa za socialne programe. Največja investicija, vredna 4,6 milijona evrov, je gradnja centralne čistilne naprave, za katero občina v naslednjem letu zagotavlja 1,2 milijona lastnih sredstev, ostalo so sredstva evropskih skladov in državnega proračuna. Pol milijona evrov namenjamo za gradnjo gasilskega doma v Voličini in za nakup novega gasilskega vozila, za vzdrževanje cest v obeh krajevnih skupnostih 420.000 evrov. Sofinanciran projekt kolesarskih povezav je vreden 2,7 milijona evrov, občina ima zanj v naslednjem letu rezerviranih 765.000 evrov proračunskih sredstev,” pa je pojasnil direktor občinske uprave Martin Breznik. V nadaljevanju je omenil še nekaj drugih večjih načrtovanih projektov; asfaltiranje gramoziranih cest, rekonstrukcijo ceste v Spodnji Voličini – Pod gradnom, rekonstrukcijo ceste Zavrh – Nadbišec, izgradnjo krožišča v Spodnji Voličini, rekonstrukcijo ceste Nadbišec – Gočova, nadaljevanje izgradnje pločnika v Radehovi, ureditev ceste v Spodnjem Partinju, ureditev tlakovanja v središču Voličine in Maistrove ulice v Lenartu, nadaljevanje komunalnega opremljanja v industrijski coni, …

Med pomembnejše načrtovane investicije spadajo tudi nadzidava Zdravstvenega doma Lenart, rekonstrukcija lenarškega pokopališča, ureditev polnilne za električna vozila, postavitev plezalne stene na Poleni, ureditev slačilnic pri ŠD Voličina, pokritje balinišča na Poleni, dozidava Osnovne šole Lenart, energetska sanacije osnovne šole v Voličini, … Podrobneje v prispevku V Lenartu v prvo potrdili rekordno visok proračun.

Brez glasu proti je 14 svetnikov proračun soglasno potrdilo

Občinski svetniki so včeraj proračun Občine Lenart za leto 2022 tudi v drugo soglasno potrdili. Ob tem je župan mag. Janez Kramberger povedal: “Proračun ne nastane čez noč. Vso leto sledimo potrebam in predlogom, ki jih dobimo s strani krajevnih skupnosti in proračunskih porabnikov. To potem uokvirimo v predlog proračuna. Krajevni skupnosti, odbori in občinski svetniki so to razumeli, ničesar ne skrivamo, želimo, da je delovanje občinske uprave čim bolj javno in pregledno. To je velik uspeh in se lahko ob tej priložnosti zahvalim občinski upravi, ki je proračun zelo analitično, strokovno in razumljivo pripravila.”