Prva faza, ki se končuje med Pesnico in Šentiljem ter državno mejo, je bila izjemno zahtevna, saj so morala biti vsa ključna dela opravljena v 50 dneh popolne zapore proge.

Zaključena je 44 milijonov vredna nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja, ki predstavlja prvi del nadgradnje železniške proge med Mariborom in Šentiljem.

Izvedena je bila nadgradnja 11 kilometrov dolgega obstoječega tira na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja, ki je zajemala zamenjavo nasipa, tirne grede, 14 kilometrov tirnic, 11 kretnic in 14,3 kilometrov vozne mreže in rekonstrukcijo obstoječih ter gradnjo novih premostitvenih objektov. Glavnina del na odprti progi je bila izvedena v okviru 50 dnevne popolne zapore železniške proge, ki je trajala od 26. 10. do 15. 12. 2018.

Nova železniški postaji v Pesnici in Šentilju s podhodom in dostopom za invalide

Na železniški postaji Pesnica sta zgrajena dva nova perona, nov podhod za potnike, ki omogoča prehod prebivalcem iz ene strani na drugo stran železniške postaje ter dve dvigali, ki omogočata dostop tudi funkcionalno oviranim osebam. Ob železniški postaji Pesnica, v območju perona, je na levi strani proge novo asfaltirano parkirišče z 20 parkirišči za osebna vozila ter enim parkirnim mestom rezerviranim za funkcionalno ovirane osebe.

Nadgradnja železniške postaje Šentilj je zajemala ureditev postaje in dostopa tudi funkcionalno oviranim osebam ter postavitev dveh novih peronov. Na območju, kjer je bil železniški prehod, pa je zgrajen nov podhod za potnike in dvigalo, ki bo omogočala tudi prehod prebivalcem iz ene strani na drugo stran železniške postaje.

Na odseku med železniško postajo Šentilj in državno mejo je bila izvedena rekonstrukcija obstoječega predora v Šentilju, obstoječi nadhod čez železniško progo pa je bil zamenjan z novim.

Nadgradnja se bo nadaljevala z gradnjo novega predora in viadukta

V okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj, katerega ocenjena vrednost zanaša 253,7 milijonov evrov, je trenutno v izvedbi nadgradnja železniške postaje Maribor in odseka Maribor–Počehova, v teku pa so tudi postavitve protihrupnih ograj. Sledi še ureditev nivojskih križanj cest z železnico ter izvedbo nove trase med Počehovo in Pesnico, ki zajema tudi gradnjo novega predora Pekel in novega viadukta Pesnica. Izvedba del na obstoječi trasi se bo zaključila sredi 2020, izvedba del na novi trasi (predor Pekel, nadvoz Pesnica) pa bo zaključena v letu 2022.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada v višini 101 milijon evrov.