Direktor javnega zavoda CEZAM se je na današnji novinarski konferenci odzval na postopek predčasne razrešitve, katere predlagateljica je županja občine Ruše Urška Repolusk in z argumenti, kot je dejal, zavrača vse očitke.

V Športnem parku Ruše je danes direktor Javnega zavoda CEZAM Ruše Tomi Prosnik pripravil novinarsko konferenco v zvezi s postopkom njegove predčasne razrešitve, ki ga predlaga županja občine Ruše Urška Repolusk. Kot je povedal v uvodu, jo je sklical zaradi razjasnitve napačnih in zavajajočih informacij, ki jih v postopku za razrešitev direktorja v javnosti širi tamkajšnja županja in škodijo ugledu zavoda.

V primeru razrešitve bo zahteval sodno varstvo

»Menim, da gre za politični proces in revanšistično politiko, ki je postala prisotna v Rušah in ne za strokovno utemeljeno razrešitev mene kot direktorja oziroma odgovorne osebe v javnem zavodu. V času mojega direktorovanja od leta 2017 naprej smo naredili izredno lepe stvari, pokazali ogromno rezultatov in uresničili dobrih projektov. Postali smo prepoznavni,« je poudaril Prosnik. V nadaljnjo razrešitev dilem je dodal, da je o predlogu županje za razrešitev bil seznanjen na listu papirja, iz katerega je lahko med drugim razbral, da je notranja revizija zavoda pokazala določene nepravilnosti, ki so bile po njegovem zelo pavšalno povzete.

Tomi Prosnik: »V času mojega direktorovanje od leta 2017 naprej naredili izredno lepe stvari, pokazali ogromno rezultatov in uresničili dobrih projektov.«

»Pripravil sem odgovor in neke vrste argumentiran zagovor na navedbe z vsemi dokazi. Mislim, da sem zelo utemeljeno pojasnil, zakaj tovrstne trditve ne držijo. Notranja revizija dela s predstojnikom zavoda, jaz v tem primeru nisem bili niti seznanjen, niti o načrtih ali ciljih revizije in podobno. Kljub temu smo z revizorji sodelovali, tudi zato, kako bi lahko še izboljšali poslovanje našega zavoda. A da politika takšne postopke, ki se tičejo zelo strokovnega dela, izkoristi za to, da diskreditira vodstvo in odgovorne osebe ter vso ekipo, ki se vsak dan trudi delati in kaže rezultate, se mi zdi, da ni prav,« je poudaril Prosnik, ki je županjo tudi pisno seznanil, kakšne so lahko posledice tega, da s takšnim postopkom gredo vsi skupaj naprej. »Ne gre samo za osebni odnos, politiko, ampak za resno in odgovorno delo, zato si takšne pavšalne diskreditacije ne bom dovolil. In če nekdo želi takšen način, bom pač tudi jaz v tem sodeloval, a z namenom, da zaščitim dobro ime sebe, zavoda, sveta zavoda in vseh zaposlenih, ki smo delali na tem, da zgradimo dober imidž, kar se nenazadnje pozna tudi na prodaji, ki jo imamo. Zato se je vredno boriti in se tudi bom,« je pojasnil Prosnik in dodal, da se bo v primeru razrešitve zahteval sodno varstvo.

V javnosti napačne in spremenjene ugotovitve revizije

O tem, kaj je Prosniku pri celotni zadevi največja dilema, pa pravi: »Ne vem, zakaj se te stvari v javnosti komunicirajo z nekakšnimi polovičnimi informacijami. Gre za postopek, ki trajal že celo leto. Mi smo se trudili z vsemi nadzornimi odbori, revizijami in inšpekcijami, tudi nalaganjem del s strani birokracije, da pokažemo neko zaupanje in ovržemo namigovanja na nepravilnosti (oškodovanja, prenaročila in kraje), ki so se večkrat omenjale na občinskem svetu. To ni bilo pokazano v nobenem postopku, ki je bil pri nas izveden.« Prosnik ponavlja, da gre v tem primeru za politični proces.

Tomi Prosnik: »Ne gre samo za osebni odnos, politiko, ampak za resno in odgovorno delo, zato takšne pavšalne diskreditacije si ne bom dovolil.«

Direktor je še omenil, da so bile v javnost podane napačne in spremenjene ugotovitve revizije. »Bile so izvzete iz konteksta in servisirane na sebi prikladen način skozi izjave za javnost,« je dodal Prosnik.

Tomi Prosnik: »Da politika takšne postopke, ki se tičejo zelo strokovnega dela, izkoristi za to, da diskreditira vodstvo in odgovorne osebe ter vso ekipo, ki se vsak dan trudi delati in kaže rezultate, se mi zdi, da ni prav.«

Po njegovih besedah že dlje časa predlagajo različne ukrepe za izboljšanje poslovanja in ureditev situacije, a od pristojnih niso dobili nobenega odziva. »S tem mislim, da se je ustvarilo izredno stanje, ki ga ni. In to je bil tudi namen vsega skupaj, da se v javnosti pogovarjamo, kot da je z menoj in zavodom nekaj hudo narobe,« razlaga Prosnik in nadaljeval, da rezultati in prepoznavnost dela zavoda kažejo popolnoma drugačno sliko.

Prosnik je tudi zavrnil očitek, da so brez soglasja ustanovitelja spreminjali sistemizacijo, podpisovali anekse k pogodbam brez ustrezne zakonske podlage ali pooblastila. »To je zavajajoča navedba, saj smo med drugim zelo argumentirano navedli, zakaj so bili aneksi podpisani (zaradi uskladitev kolektivne pogodbe in državnih uredb). Tudi za plače dobivamo denar neposredno iz občinskega proračuna na podlagi argumentiranega zahtevka in izračuna plač, ki je podan na občino. Sistemizacija je bila pripravljena s strani zunanje strokovne službe, o vseh spremembah pa smo ustanovitelja ves čas obveščali, zato menim, da v teh primerih ni bilo nobene nepravilnosti in kršitve,« je še dejal Prosnik.

Zaman čakali odziv občine

O programu sanacije še dodaja, da so ga pripravili na zahtevo občinskega sveta. »Glede na to, da je zavod posloval s presežkom odhodkov, to ni bila stvar slabega poslovanja, ampak je nanjo vplivala razdelitev stroškov bazena. Z vso odgovornostjo pa upam trditi, da je navedba, da Tomi Prosnik ni uspel prepričati svetnikov, ki so njegov program sanacije zavrnili in od županje zahtevali, da v kontekstu tega ukrepa in me med drugim razrešuje, neresnična in gre za čisto zavajanje javnosti. Na tej seji sem bil prisoten in svetniki so se zgolj pogovarjali, da na ta predlog sanacijskega programa ne morejo podati mnenja dokler strokovne službe občinske uprave in županja ne podata strokovnih razlogov za neustreznost ali ustreznost predlaganih ukrepov. Smo pa v času priprave občino pozvali k uskladitvi, sanacijski program je potrdil svet zavoda in občino ponovno pozval, a čez mesec dni je na seji županja izrazila, da predlogi sanacije niso dobri in neambiciozni. Zavzela je stališče, brez da bi dva meseca prej kdorkoli podal kakšen odziv,« je pojasnil Prosnik.

Tomi Prosnik: »Rezultati in prepoznavnost dela zavoda kažejo popolnoma drugačno sliko.«

Direktor dodaja, da se je podobno zgodilo pri priporočilih revizije, kjer je po njegovem občinski svet pozval županjo k pristopu, da začnejo skupaj izvajati priporočila revizije. »Do danes še vedno nimamo odziva. 90-dnevni rok za oddajo se izteče 15. februarja in do takrat bomo pripravili svoje ukrepe in predloge, tudi plan izvedbe ukrepov. Če se bodo županja in strokovne službe odzvale, bomo to naredili skupaj, če ne, bomo sami naredili tisto kar lahko. Bistveno pa je, da se 19 od 32 priporočil točk revizije terja sodelovanje ustanovitelja,« je sklenil Prosnik.