Cesto, ki predstavlja pomembno prometno povezavo med vzhodnim in zahodnim delom mestnega središča, so konec januarja zaprli za promet.

V Mariboru so konec januarja, kot smo poročali, zaradi obnove zaprli Koroško cesto, ki predstavlja pomembno prometno povezavo med vzhodnim in zahodnim delom mestnega središča, saj ta odsek dnevno prevozi med 14.000 in 15.000 vozil. Zapora je napovedana do konca aprila.

Obnova v dveh fazah

V prvi fazi je predvidena popolna zapora odseka med krožiščem pri Starem mostu do uvoza k Prostovoljnemu gasilskemu društvu Maribor mesto, ki so se začasno preselili na glavno avtobusno postajo, v drugi fazi pa bo zapora tudi na odseku med tržnico in uvozom h gasilcem. Spremembe so tudi v mestnem avtobusnem prometu, medkrajevni promet pa je preusmerjen na desni breg Drave.

Enotno tlakovanje ceste in trga

Projekt prenove Glavnega trga in Koroške ceste je ocenjen na 4,95 milijona evrov, od tega bo 2,1 milijona evrov iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Prenova teče po arhitekturni rešitvi iz leta 2010, po kateri je predvideno enotno tlakovanje ceste in trga. Slednji dobi novo urbano opremo in vodni motiv s curki, cesta in pločnik na Koroški cesti pa bosta izravnana.