Potem ko je družba Elektro Maribor dobila odobreno posojili Evropske investicijske banke, smo preverili, v katere dele omrežij bodo investirali in na katerem področju.

Evropska investicijska banka (EIB) je slovenskima podjetjema za distribucijo električne energije Elektro Maribor in Elektro Primorska, kot smo poročali, odobrila posojilo v višini 53 milijonov evrov. Naložbe, katerih skupna vrednost znaša 132 milijonov evrov, zajemajo nadgradnjo omrežja za distribucijo električne energije v Sloveniji v obdobju 2019-2021.

Iz Evropske komisije so še sporočili, da bo omenjena nadgradnja omogočila tudi razširitev na nove uporabnike in vključitev obnovljivih virov energije. Družbi bosta izboljšali zanesljivost omrežja in kakovost dobave elektrike.

Pogodba še ni podpisana

Karin Zagomilšek Cizelj, strokovni sodelavec za marketing in odnose z javnostmi v družbi Elektro Maribor, je povedala, da pogodba sicer še ni podpisana, zato o višini posojila v tem trenutku še ne morejo govoriti.

Na vprašanje, v katere dele omrežij boste investirali in na katerem področju, pa Zagomilšek Cizljeva odgovarja, da je družba Elektro Maribor v razgovorih z Evropsko investicijsko banko glede pridobitve dolgoročnega posojila za financiranje investicijskih vlaganj v elektrodistribucijsko infrastrukturo v prihodnjih letih zaradi potreb naših uporabnikov. »Elektrodistribucijska podjetja morajo namreč glede na obstoječi omrežninski regulativni okvir poleg lastnih virov za investicije, dela amortizacije in dobička, del investicijskih potreb financirati tudi z najemanjem dolgoročnih posojil,« pojasnjuje Zagomilšek Cizljeva.

Zanesljivejša, kakovostnejša in trajnostna oskrba

Investicijska vlaganja so namenjena zagotavljanju zanesljivejše, kakovostnejše in trajnostne oskrbe z električno energijo. »V desetletnem obdobju 2009-2018 smo realizirali 249 milijonov investicijskih vlaganj,« poudarja sogovornica in nadaljuje, da v naslednjem obdobju načrtujejo nova vlaganja v robustnost, jakost in naprednost omrežja.

Karin Zagomilšek Cizelj: »Čim več bo potreb po mrežni integraciji toplotnih črpalk, električnih vozil in malih elektrarn, tem večja bodo potrebna vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje.«

»Povečali bomo delež kabliranih nizko- in srednjenapetostnih vodov ter vse uporabnike vključili v napredni sistem merjenja,« razlaga Zagomilšek Cizljeva.

308 milijonov evrov investicijskih vlaganj po osnovni varianti

V desetletnem obdobju 2019-2028 načrtujemo 308 milijonov evrov investicijskih vlaganj po osnovni varianti. V razširjeni varianti, ki vključuje ojačitve v omrežju za primer nekoliko večjega porasta potreb uporabnikov po moči zaradi elektrifikacije ogrevanja in mobilnosti, ter večjo mrežno integracijo malih elektrarn, pa je predvideno 410 milijonov evrov vlaganj. Razširjena varianta bi zahtevala bistveno večje zadolževanje.

 

Vir: Elektro Maribor

Podatki so naslednji (vrednosti so v EUR):

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Realizirana vlaganja 22.897.795 19.193.117 22.068.292 22.971.243 25.428.152 27.673.982 28.655.344 31.880.619
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Osnovna varianta 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Razširjena varianta 36.300.000 38.300.000 39.500.000 39.500.000 40.500.000 42.000.000 42.000.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000

Vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje se lahko zvišajo

V primeru intenzivnejšega prehoda v nizkoogljično družbo, ki bi predpostavljal večje število malih elektrarn, te bi bile priključene na nizkonapetostno omrežje, ter v primeru intenzivnejše elektrifikacije ogrevanja in mobilnosti, pa bi bila, ocenjujejo v Elektro Maribor, potrebna bistveno višja vlaganja v omrežje, ki bi krepko presegla tudi razširjeno varianto. »Poenostavljeno rečeno, čim več bo potreb po mrežni integraciji toplotnih črpalk, električnih vozil in malih elektrarn, tem večja bodo potrebna vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje,« je zaključila Zagomilšek Cizljeva.