Ali veste, kaj je računalniški vid? Bliža se že petnajsta konferenca ROSUS, ki jo za promoviranje pomembnosti računalniške obdelave slik za prihodnost industrije, biomedicine in drugih tehnoloških področij, organizira mariborska Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Strokovnjaki za to področje ali zgolj vedoželjni tehnološki navdušenci? Vabljeni!

Računalniški vid v praksi, vir: Inštitut za računalništvo - FERI

FERI že vse od leta 2006 organizira konferenco ROSUS, ki se dotika nadvse pomembnega področja računalniške obdelave slik, uporabnega v industriji, biomedicini, poslovnem svetu … Konferenca, ena izmed bolj prepoznavnih na tem območju, je tudi odlična priložnost za povezovanje znanosti in gospodarstva, uveljavljenih strokovnjakov ter perspektivnih študentov, hkrati pa dognanja, predstavljena na konferenci, opazno prispevajo k prepoznavnosti mariborskih in slovenskih strokovnjakov v svetu.

Od medicincev in industrije do študentov

Konferenca bo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko potekala 19. marca 2020, vse do konca tega meseca pa se je z avtorskim prispevkom mogoče tudi k sodelovanju na konferenci. Tako organizatorji vabijo vse avtorje, ki računalniško obdelavo slik uporabljajo v medicini, biomedicini, industriji ali na drugih področjih, k sodelovanju pa so s svojimi uvidi vabljeni tudi študentje.

»Tudi letos namenjamo glavni poudarek aplikacijam s področja računalniške obdelave slik, ki so že integrirane oziroma pripravljene za integracijo v poslovne procese. S tem želimo ne le demonstrirati, da takšna avtomatska obdelava lahko zaradi svoje natančnosti in hitrosti prinaša velike ekonomske koristi, ampak tudi dokazati, da aplikacije računalniške obdelave slik nudijo nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij. Seveda ne smemo pozabiti na možnost diskusije ter predstavitev konkretnih problemov in potreb, ki se porajajo pri uporabnikih, s katerimi bomo računalniško obdelavo slik in njeno koristnost še bolj približali avditoriju,« poudarijo organizatorji in vse, ki jih področje zanima, povabijo, da se dogodka udeležijo.

Računalniški vid v praksi na konferenci ROSUS

Obdelava slik in računalniški vid

Kaj pa računalniška obdelava slik sploh je in zakaj je za prihodnost tehnologije tako pomembna? Predsednik letošnje konference ROSUS 2020, ki dogodek organizira že vrsto let, izr. prof. dr. Božidar Potočnik, pojasni:

»Računalniški vid srečamo danes na najraznovrstnejših področjih. Dnevno se srečujemo z mobilnimi aplikacijami, ki zaznavajo in prepoznavajo obraze. Redno prebiramo novice o dronih, ki jih tako ali drugače uporabljamo za nadzor in pregled območij, ki so težko dostopna ali nevarna ljudem. Spomnimo se samo požarov v Avstraliji,« pove in nadaljuje: »Zagotovo poznamo tudi avtonomna samovozeča vozila, ki se suvereno gibljejo po cestah ter se spretno izogibajo oviram in trkom. Verjetno smo v rokah držali že kakšno izmed sofisticiranih naprav za igranje računalniških iger. Kinect ali kaj sličnega.«

»Konferenca ROSUS 2020 je strokovna računalniška konferenca, ki se ukvarja s področjem računalniškega vida in obdelave digitalnih slik, prvenstveno pa je namenjena izmenjavi znanj ter izkušenj raziskovalcev in podjetnikov iz slovenskega prostora. Konferenco vsako leto organizira Inštitut za računalništvo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor (UM FERI). Računalniški vid je podporna tehnologija, ki je aplicirana v različna industrijska okolja, biomedicino, šport, zabavništvo in druga sorodna področja. Vse to so tematike, ki jih srečamo na tej konferenci,« pojasni Potočnik.

Računalniški vid je danes nujno potreben tudi v industriji: »Ne smemo pozabiti na vizualno kontrolo kvalitete polizdelkov ali izdelkov v industrijskih halah, kjer nam na pomoč prav tako pridejo tehnike računalniškega vida, še posebej, kadar je zahtevana izredno visoka natančnost kontrole, ali kadar vizualno kontrolo izvajamo v okoljih, ki so nevarna za zdravje ljudi,« pojasni dr. Potočnik.

»Opisano in še mnogo drugega temelji na tehnikah računalniškega vida. Sestavni del računalniškega vida je obdelava slik, kjer iz zajete fotografije ali videoposnetka z računskim postopkom izluščimo informacije, podobno kot to naredi človek na osnovi svojega človeškega vida in možganov,« računalniški vid razloži profesor dr. Potočnik, predsednik konference ROSUS 2020.

Na konferenci tudi demonstracija

»15. strokovna konferenca ROSUS 2020 bo v četrtek, 19. marca 2020 na UM FERI (predavalnica G2–Beta). Na tej konferenci nadaljujemo globalni trend s popoldansko demonstracijsko sekcijo, ki bo posvečena tehnikam globokega učenja. Naj poudarimo, da aplikacije na osnovi računalniškega vida in računalniške obdelave slik nudijo priložnost za uveljavitev na trgu visokih tehnologij,« povabi predsednik konference ROSUS 2020, izr. prof. dr. Božidar Potočnik: »Vabimo, da se bodisi kot avtor prispevka, udeleženec, iskalec rešitev za svoje poslovne probleme, razstavljalec ali pokrovitelj konference ROSUS 2020 udeležite ter s pridobljenimi znanji in nasveti obogatite svoje poslovne procese.«