Energetika Maribor za letošnje leto načrtuje zamenjavo kotlov, izgradnjo hranilnikov toplote in sončnih kolektorjev.

Energetika Maribor v letu 2019 načrtuje obsežno investicijo v prozivodne vire na Jandranski cesti 28. Tri milijone vredna investicija bo v celoti namenjena v posodobitev v osrednje kotlovnice. “Gre za zamenjavo dveh največjih, 38 let starih vročevodnih kotlov, izgradnjo hranilnikov toplote in sončnih kolektorjev,” razlaga direktor Alan Perc.

Z investicijo do zmanjšanja okoljskih vplivov

Zamenjava kotlov je za Energetiko trenutno nujna zadeva, saj se v tej fazi zamenjuje dotrajane in stare naprave, ki so že nekaj časa potrebne zamenjave, le-te pa po letu 2022 tudi ne bi bile okoljsko sprejemljive. En kotel na Jadranski že odklapljajo, medtem ko drugi še čaka konec kurilne sezone.

Celotna investicija je v domeni Energetike Maribor, ki ga bo tretjino pokrila z lastnimi sredstvi, za drugi dve pa bodo vzeli bačni kredit. “Lastna sredstva Energetika zagotavlja z izplačili večletnih dobičkov od projektnega podjetja Energija in okolje, ki je v 100% lasti Energetike Maribor,” pojasnjuje Perc. Investicija v nove kotle bo za odjemalce Energetike zagotovilo za zanesljivo oskrbo in zmanjšanje okoljskih vplivov. Z uporabo hranilnikov toplote pa bodo optimizirali delovanje sistema proizvodnje. “S sončnimi kolektorji vpeljujemo obnovljive vire, kar od nas zahtevajo evropske direktive in energetska zakonodaja.” 

Investicija bi se naj povrnila v nekje 10 letih

Investicija v hranilnike in sončne zbiralnike se bo po direktorjevih besedah povrnila v približno desetih letih. “Seveda ob robnih pogojih, ki so nam poznani danes.” Nekoliko slabša letošnja kurilna sezona se v Energetiki občuti komaj od srede februarja, tako da le-ta ne vpliva na investicijo, saj bi jo v vsakem primeru izvedli. “Poleg zagotavljanja zanesljivosti in pozitivnih okoljskih vplivov gre tudi za dolgoročni vpliv na zagotavljanje še konkurenčnejših cen ogrevanja,” dodajajo na Energetiki Maribor.

Kot pojasnjuje direktor Alan Perc tudi v prihodnje načrtujejo vlaganje v uvajanje obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost, a poudarja, da želijo, da tudi občina prida nekaj finančnih sredstev. Prav tako pa želijo, da nadaljujejo z vlaganji v širitev vročevodnega omrežja v mestu, ki omogoča Energetiki priključevanje novih odjemalcev. Letos bodo namreč na daljinsko ogrevanje priklopili tudi občinsko stavbo ter več sto stanovanj na Studencih.