Investicija v Zgornjem Dupleku bo obsegala izgradnjo več kot 8 kilometrov kanalizacijskih vodov, izgradnjo osmih črpališč ter zgraditev nizkonapetostnega dovoda.

K 2,5 milijona evrov vrednemu projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Duplek bo kohezijski sklad prispeval 1,1 milijona evrov. Občina bo dogradila fekalno kanalizacijo na šestih območjih aglomeracije Zgornji Duplek, investicija pa bo obsegala izgradnjo kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 8,8 kilometra, izgradnjo osmih črpališč ter zgraditev 1075 metrov nizkonapetostnega dovoda. Izvedena bo še rekonstrukcija trafo postaje Žitečka vas-Poštrak.

Z naložbo bo zagotovljena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje 892 prebivalcem v 260 gospodinjstvih znotraj aglomeracije. Projekt naj bi bil končan predvidoma novembra 2022, so sporočili iz vladne službe.

Mitja Horvat: Projekt je zelo pomemben tako za razvoj Zgornjega Dupleka kot celotne občine

Župan občine Duplek Mitja Horvat pravi, da je to zelo pomemben mejnik v zgodovini občine: “Težko smo čakali na dan, ko bo odločba dokončna oziroma odobrena. Do tega je bila trnova pot, trajalo je nekaj časa, zdaj pa sem zelo vesel, da nam je s sodelavci uspelo in da se bomo lahko lotili dela. Bo pa gotovo gradnja znotraj ulic zahtevna. Projekt je sicer zelo pomemben tako za razvoj Zgornjega Dupleka kot celotne občine in pomeni velik doprinos k ohranjanju narave in trajnostnem razvoju v naši občini.”

Težko smo čakali na dan, ko bo odločba dokončna oziroma odobrena. Do tega je bila trnova pot, trajalo je nekaj časa, zdaj pa sem zelo vesel, da nam je s sodelavci uspelo in da se bomo lahko lotili dela.

Izvajalca del so v Dupleku že izbrali, v delo ga bodo predvidoma uvedli v mesecu juliju.