Za izgradnjo kanalizacije v Zgornjem Dupleku in za energetsko obnovo objektov osnovnih šol v Dupleku, Koreni in Žitečki vasi računajo na evropska in tudi državna sofinancerska sredstva, ki so vključena v rebalans letošnjega proračuna.

Proračun občine Duplek za leto 2021 je bil sprejet že konec leta 2019 v okviru 2-letnega proračuna. Ker je v tem času prišlo do zakonodajnih sprememb in sprememb pri izvajanju investicijskih projektov, so v občinski upravi pristopili k pripravi 1. rebalansa proračuna za leto 2021. Tega so svetniki na sredini seji tudi potrdili. Prihodki za leto 2021 so določeni v višini 8 milijonov 300 tisoč evrov, povečani pa so  predvsem na račun evropskih sredstev za nekatere projekte. Za investicije letos namenjajo nekaj več kot 4 milijone evrov.

Nekatere projekte prenašajo v letošnje leto

Mihaela Borovnik, višja svetovalka za finance v občinski pravi v Dupleku, nam je povedala, da so z rebalansom povišali tako prihodkovno kot tudi odhodkovno stran proračuna. Nekatere v lanskem letu nezaključene projekte so prenesli v leto 2021: “V glavnem je šlo za dvoletne projekte. Lani smo pripravljali potrebno dokumentacijo, zdaj pa so projekti zreli za realizacijo. Nekatere bomo izvedli letos, druge v letu 2022. Gre torej za nadaljevanje že začetih projektov, hkrati pa proračunska sredstva omogočajo tudi vključevanje nekaterih novih.”

Gre torej za nadaljevanje že začetih projektov, hkrati pa proračunska sredstva omogočajo tudi vključevanje nekaterih novih.

Borovnikova med projekti, s katerimi nadaljujejo, omenja izgradnjo kanalizacije v Zgornjem Dupleku. Na to investicijo  je vezano tudi pridobivanje evropskih sredstev: “Gre za projekt v vrednosti nekaj več kot 2 milijona evrov, pri čemer s strani evropskega sklada pričakujemo milijon 300 tisoč evrov, del sredstev, približno 200 tisoč evrov, bo pokrival tudi državni proračun, ostalo so občinska sredstva.”

Naslednji projekt je energetska prenova javnih stavb, pri kateri sodelujejo z občino Hajdina. ” Energetsko bomo sanirali objekte osnovnih  šol v Dupleku, v Koreni in Žitečki vasi. Projektno dokumentacijo smo pripravili že v letu 2020, potrdili smo tudi novelacijo investicijske dokumentacije, zdaj pa projekt prijavljamo na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Tudi ta projekt, ki je vezan na evropska in državna sredstva, bo fizično zaživel v letošnjem letu.”

Energetsko bomo sanirali objekte osnovnih  šol v Dupleku, v Koreni in Žitečki vasi.

Omenimo še, da bodo letos pri Osnovni šoli Duplek uredili igrišče z umetno travo: “Ta projekt prijavljamo na razpis Fundacije za šport, izvedbeno pa ga načrtujemo v dveh fazah.  Prizadevamo si tudi za obnovo Vurberškega gradu, ki je pomembna turistična točka v občini,” je še povedala Mihaela Borovnik in dodala, da bodo ob naštetih investicijah letos realizirali še več manjših.