Za pojasnila glede obširnejše sečnje dreves v naselju Vurberk v občini Duplek smo prosili mariborsko krajevno enoto zavoda za gozdove.

Na Boruta Ludvika, občinskega svetnika v Dupleku, se je, kot pravi, obrnilo več občanov in ga opozorilo na množične poseke dreves v gozdovih na območju Grmade v naselju Vurberk v občini Duplek. Ali sečnja na tistem območju res poteka v skladu s strokovnimi priporočili, smo preverili na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Maribor.

Posekano drevje se sklada z odkazanimi količinami po odločbah

Kot pravijo, je na tistem območju lastnik državnih gozdov, Slovenski državni gozdovi d. o. o. s sedežem v Kočevju, izvajal sečnje na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor iz let 2021 in 2022, saj je bil pred tem aktiven na sanaciji vetrolomov in lubadarskih žarišč v Dravski dolini ter na pogoriščih na Krasu. Konec prejšnjega tedna si je delovišča na omenjeni lokaciji ogledala komisija Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote  Maribor. “Ugotovila je, da se posekano drevje sklada z odkazanimi količinami po odločbah, izdanih na podlagi potrjenega Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Vurberk – Duplek za obdobje 2020-2029. Posek in izdelava sortimentov sta zaključeni, spravilo in prevoz pa sta v teku. Gozdna proizvodnja torej še teče, po dokončanju bo izvajalec odpravil vse poškodbe na gozdni cesti in na gozdnih vlakah, obcestni jarki bodo očiščeni vejevine zaradi ustreznega odvodnjavanja in v sestojih v sečnji bo izveden predpisan gozdni red. Ker gre za končne poseke v pomlajencih (ne za goloseke), je izvajalec dolžan odstraniti vejevino z vsega obsteječega mladja in jo zložiti v kupe na mestih brez podmladka. Za kvaliteto opravljenih del je odgovoren g. Daniel Zorko, poslovna enota Murska Sobota,” je v odgovoru na naše vprašanje zapisal dr. Zoran Belec, univ. dipl. gozd. inž., vodja Krajevne enote Maribor.

Posek in izdelava sortimentov sta zaključeni, spravilo in prevoz pa sta v teku.

Državni gozdovi v tej enoti, kot so še sporočili, so v kompleksu okoli 400 ha z 10-letnim posekom 33.000 m3 (letno povprečno 3.300 m3). Lastnik SiDG izvede posek v celoti, nasprotno pa zasebni lastniki ne dosegajo možnega poseka. V tej enoti je okoli 870 ha zasebnih gozdov z možnim 10-letnim posekom 52.000 m3, od česar so leta 2021 posekali “le” 2.700 m3, kar je manj od državnih gozdov.