Konec leta 2018 so mariborski družinski zdravniki javno opozorili na nevzdržno preobremenjenost, zdaj pa so končno pridobili nekaj dodatnih kolegov. Kljub temu jih to ni bistveno razbremenilo.

V letu 2019 je bilo zaposlenih pet novih zdravnikov družinske medicine, pridobljene pa so bile še tri nove ekipe družinske medicine, so povedali predstavniki v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Skupno je tako trenutno zaposlenih 50 zdravnikov družinske medicine.

Trenutno v njihovem zavodu vpisujejo nove bolnike štiri ambulante, in sicer tri zunaj in ena znotraj mesta.

Bolniki čakajo

Kljub temu pa so zdravniki še vedno preobremenjeni. “Z aneksom številka ena k splošnemu dogovoru za leto 2019 je sicer bil sprejet sklep, da lahko družinski zdravnik odkloni vpisovanje bolnikov, ko doseže 1895 glavarinskih količnikov, vendar se zaradi tega ne čuti nikakršne razbremenitve ambulant, saj bolniki ostajajo v že preobremenjenih ambulantah. Tako obremenitve zdravnikov ostajajo praktično nespremenjene, če ne celo višje zaradi dodatnih administrativnih obremenitev kot lani,” je povedala predstojnica enote za splošno zdravstveno varstvo v Zdravstvenem domu Nataša Maguša Lorber.

Kako bo v letošnjem letu, še ni znano. “Vsi nestrpno čakamo splošni dogovor za leto 2020, v katerem upamo, da se bo omenjena meja glavarinskih količnikov znižala za pet odstotkov na leto do končne meje 1500 glavarinskih količnikov, kot je bilo obljubljeno,” je dodala.

“V letošnjem letu sicer specializacijo zaključi nekaj specializantov, vendar lahko le upamo, da nadaljnjih zaposlitev ne bodo iskali v tujini, kjer so pogoji dela bistveno atraktivnejši. Sicer pa je število specializantov družinske medicine iz leta v leto manjše in zaskrbljujoče je, če se bo ta trend nadaljeval, država pa ob tem ne bo odreagirala, saj se bo sistem zdravstvenega varstva podrl sam vase,”

Potrebovali bi vsaj še deset družinskih zdravnikov

Za normalno delovanje zavoda bi po njenih ocenah potrebovali še vsaj deset dodatnih družinskih zdravnikov. “V letošnjem letu sicer specializacijo zaključi nekaj specializantov, vendar lahko le upamo, da nadaljnjih zaposlitev ne bodo iskali v tujini, kjer so pogoji dela bistveno atraktivnejši. Sicer pa je število specializantov družinske medicine iz leta v leto manjše in zaskrbljujoče je, če se bo ta trend nadaljeval, država pa ob tem ne bo odreagirala, saj se bo sistem zdravstvenega varstva podrl sam vase,” je navedla.

Zdravniki družinske medicine mariborskega zdravstvenega doma so decembra 2018 glasno opozorili na svojo preobremenjenost, ki je postala že nevzdržna. “Naš primarni namen ni – kot nas sicer velikokrat želijo prikazati v javnosti – želja po višjih plačah, dobičku in višjem položaju v družbi, ampak zgolj želja po kakovostnem delu v varnih okoliščinah,” je takrat povedala predstojnica enote za splošno zdravstveno varstvo Maja Arzenšek.

Za lansko poletje so zdravniki napovedali celo kolektivno odpoved, a jih je vlada nato uspela pomiriti z aneksom dve k splošnemu dogovoru, ki nagrajuje bolj obremenjene zdravstvene time primarne ravni. S tem zdravniki sicer niso zadovoljni, saj vztrajajo, da je treba zdravnike razbremeniti.