V Prevzgojnem domu Radeče opažajo povečanje uporabe različnih psihoaktivnih snovi pri mladoletnikih in s tem povezanih težav. Povečuje se tudi število mladoletnikov vključenih v psihiatrično obravnavo

FOTO: URSIKS

V Prevzgojnem domu Radeče izvajajo vzgojni ukrep oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, ki ga izreče sodišče mladoletnikom  in mladoletnicam zaradi storjenih kaznivih dejanj, za območja vseh sodnih okrožij Republike Slovenije in je edini tak zavod v Sloveniji. Ukrep se izvaja najmanj eno leto do največ treh let, v primeru, ko gre za ponovni izrek, lahko tudi dlje, za mladoletnike in mladoletnice v starosti od 14 do 23 let. Dom se k sreči ne srečuje s prostorsko stisko, saj je prostorska zmogljivost prevzgojnega doma 47 oseb. Trenutno je v Prevzgojnem domu Radeče nameščenih 18 mladoletnikov in tri mladoletnice. Od tega so trenutno nameščeni štirje mladoletniki po sklepu Okrožnega sodišča Maribor. Povprečna starost obravnavanih mladoletnikov v preteklem letu je bila 19 let.

Več kot polovica mladoletnikov, nameščenih v prevzgojnem domu, je storilcev kaznivih dejanj zoper premoženje. Ostale vrste kaznivih dejanj so zastopane v manjšem obsegu. Povprečna starost obravnavanih mladoletnikov v preteklem letu je bila 19 let.

»Mladoletnike in mladoletnice v Prevzgojnem domu Radeče razporejamo v štiri manjše skupine, ki jih vodijo matični pedagogi. Vsaka skupina biva v prostorih z vsemi dejavniki stanovanjske celovitosti, to so od dve do tri spalnice, dnevna soba, čajna kuhinja, sanitarije in tuši. Oddelek brez drog in odprti oddelek sta zasnovana podobno, vendar z več spalnicami,« povedo na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Nujni pogoj abstinenca od psihoaktivnih snovi

Obravnava mladostnikov, kot so nam pojasnili, poteka na treh ravneh: temeljna v matični skupini ter z nadgradnjo v skupini oddelka brez drog in odprtega oddelka. »Po uspešno dokončanem programu na ravni matične vzgojne skupine je mladoletnik nameščen v skupino oddelka brez drog s ciljem utrjevanja doseženih sprememb, učenja za samostojnost in odgovornost ter kakovostnega preživljanja prostega časa.« Program na oddelku brez drog traja tri mesece oziroma dva meseca za tiste, ki nimajo nobenih izkušenj s prepovedanimi drogami in alkoholom.

Poudarijo, da je, ne glede na raven obravnave, nujni pogoj abstinenca od psihoaktivnih snovi, korektno upoštevanje hišnega reda in izpolnjevanje osebnega načrta.

»Uspešno uresničevanje ciljev omogoča prehod na tretjo raven, to je namestitev v skupino odprtega oddelka, kjer so glavni poudarki na vzdrževanju spremembe, samostojnosti in odgovornosti, samoiniciativnosti ter intenzivnem vključevanju v okolje,« povedo in dodajo, da so na vsako raven obravnave vezane tudi ugodnosti in možnosti, ki se po načelu postopnosti širijo. Poudarijo, da je, ne glede na raven obravnave, nujni pogoj abstinenca od psihoaktivnih snovi, korektno upoštevanje hišnega reda in izpolnjevanje osebnega načrta. »V primeru zastojev v uresničevanju osebnega načrta je posledica vrnitev na nižjo raven obravnave.«

»V tem obdobju zaznavamo povečanje uporabe različnih psihoaktivnih snovi pri mladoletnikih in s tem povezanih težav, povečuje pa tudi število vključenih mladoletnikov v psihiatrično obravnavo.«

In kako poteka dan v domu?

Dnevno je strukturiran čas izobraževanja in delovnega usposabljanja ter vzgojnega dela, ki se izvaja z individualnim delom posameznih strokovnih delavcev, skupinskimi oblikami dela matične vzgojne skupine, drugimi posebnimi skupinami in specifičnimi obravnavami ter skupnostnimi oblikami dela. »V učnih delavnicah zavoda izvajamo praktični pouk in delovno usposabljanje ter pripravo na izpite iz praktičnega dela v poklicnem izobraževanju kovinarske, lesne, ličarske, gradbene, električne in gostinske stroke,« opišejo ob tem

Prevzgojni dom Radeče sicer deluje v samostanskem objektu, ki je bil do druge svetovne vojne v lasti reda Hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega. Zavod z imenom Vzgojno-poboljševalni dom (VPD) Radeče je bil ustanovljen leta 1951. Po izvedenih adaptacijah so bili januarja leta 1952 tja nameščeni prvi fantje in dekleta. FOTO: URSIKS

Nepogrešljiva terapevtska delavnica

»Za celovito in kakovostno izvajanje vzgojnega ukrepa ter uspešno socialno vključevanje je pomembno tudi kakovostno preživljanje prostega časa.« Na podlagi spoznanj doživljajske in izkustvene pedagogike organizirajo različne prostočasne dejavnosti na športnem področju, ustvarjalne delavnice, literarno-novinarsko, kuharsko, naravoslovno in druge dejavnosti. »Nepogrešljiva je terapevtska delavnica s številnimi likovnimi, slikarskimi, oblikovalskimi in podobnimi vsebinami. V zavodu tradicionalno organiziramo prireditve, ki odpirajo ne le zavod v okolje, temveč prihaja tudi okolje v zavod, mladoletniki pa v spremstvu strokovnih delavcev sodelujejo na različnih dogodkih v lokalnem okolju.«

Na vprašanje kaj jim predstavlja pri delu z njimi poseben izziv smo prejeli odgovor, da jim le-tega predstavlja  prevladujoča skupna značilnost obravnavanih mladoletnikov in sicer uživanje nedovoljenih in prepovedanih psihoaktivnih snovi. »Kljub težavam ocenjujemo, da s strokovnim delom, v katerem poseben napor vlagamo v motiviranje mladoletnikov za doseganje spremembe in napredka, skupaj  prihajamo do dobrih rezultatov in mladoletnikom z zgledom odpiramo možnosti za lepšo prihodnost.«

»V tem letu beležimo šest ne vrnitev iz zunaj zavodskih ugodnosti, kar je glede na število podeljenih ugodnosti in drugih možnosti gibanja izven zavoda ugoden kazalnik.«

Šest nevrnitev v zavod ugoden kazalnik

Zanimalo nas je tudi, koliko begov iz zavoda beležijo v preteklem letu. Ob tem pojasnijo, da so v preteklem letu preprečitvi begov posvečali posebno pozornost. »Ne beležimo pobega oziroma poskusa bega, kar je odraz dobrega, doslednega in natančnega izvajanja vseh nalog pravosodnih policistov. V tem letu beležimo šest ne vrnitev iz zunaj zavodskih ugodnosti, kar je glede na število podeljenih ugodnosti in drugih možnosti gibanja izven zavoda ugoden kazalnik.«

V Prevzgojnem domu Radeče mladoletnicam in mladoletnikom poleg aktivnosti v zavodu omogočajo tudi zunaj zavodske aktivnosti, ki nudijo kvalitetno preživljaje prostega časa in vključevanje v širšo okolico. Izlet na Soriško planino 5. februarja 2020. FOTO: URSIKS

Rabijo pomoč, ki je ni lahko sprejeti

V preteklem letu je sicer dom obiskal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je mladoletnikom predal sporočilo. »Samozavest in samopodoba mladih v prevzgojnem domu ranjeni, zato rabijo pomoč, ki pa jo ni vedno lahko sprejeti.  Mlade je pozval, naj zaposlenim dajo priložnost in sprejmejo ponujeno pomoč. Mladoletnikom dajete svojo dušo in predanost,  da vam zaupani otroci najdejo nov navdih za svoje življenje. Samo vaša osebna srčnost pripelje do tistega stika z ranjeno dušo mladoletnika, da lahko zunaj najde več sonca skozi temne oblake njegovih dosedanjih izkušenj.«