Na Lentu pred Hišo Stare trte sta mariborski župan in direktor Dravskih elektrarn Maribor s podpisom zapečatila nadaljnje sodelovanje.

Na osnovi podpisanega pisma bodo Dravske elektrarne Maribor letos nadaljevale z utrjevanjem in zaščito brežine na odseku Melje–Metava, v naslednjem letu pa z deli na levem bregu Drave na lokaciji Lenta – od Studenške brvi do starega mostu. S tem se bo omogočil začetek izvedbe del za projekt Dravska promenada.

“Dravske elektrarne bodo poskrbele, da bodo brežine stabilne tudi v prihodnje. Uredili jih bomo tako, da na njih mesta občina lahko postavi urbano infrastrukturo,” je ob podpisu dejal direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej.

Projekt Dravske promenade obsega približno 14, 5 kilometrov in se razteza od Mariborskega otoka do jezu v Melju. Gre za približno 25 tisoč kvadratnih metrov površin. “Urediti jih moramo na način, da bodo široke najmanj štiri in pol metra, kar omogoča srečevanje dveh mamic z vozičkom in dveh nasproti vozečih kolesarjev,” je dejal mariborski župan Saša Arsenovič ter dodal, da si tukaj želijo potniški promet in življenje ob Dravi.

Ne gre za športno rekreacijsko cono, ampak za prostor, kjer bodo postavljene številne vsebine, okoli katerih se bodo prebivalci Maribora lahko zbirali.

Tako bo občina Maribor v celoti na novo uredila javne površine. V osrednjem delu Lenta bo urejena brežina reke Drave s stopnicami, ki se bodo spuščale k vodi, osrednji trg pred Hišo Stare trte pa bo urejen kot osrednji prireditveni prostor.

Direktor Dravskih elektrarn Maribor in mariborski župan ob podpisu za nadaljnjo sodelovanje.

Projekt že poteka, vendar etapno. ”Ta trenutek je že narejena kolesarska pot od Metave do Melja. Vložili smo nekje 400 tisoč evrov. Sedaj se tam projekt nadaljuje z navezavo te poti pod Meljski Hrib. Prav tako upamo, da bo letos nagrajen del dravske kolesarske poti do Adamičeve ulice. Tukaj na samem Lentu smo opravili geofizikalne preiskave materiala. To nam služi za prihodnje projektiranje, kako brežino urtrditi, da bo nosila urbano infrastrukturo,” pojasnjuje Tumpelj. Postopoma bodo ugotavljali, do kod bodo Dravske elektrarne sodelovale pri posamezni etapi projekta.

Celotna vrednost projekta še ni znana. Zadeve se še projektirajo, ko bo pripravljen projektantski predračun, bodo številke jasne. “V tem obdobju je zelo nehvaležno govoriti o številkah. Letos so na področju gradbenih storitev in ostalih storitev cene enormno narasle in temu se bo treba v prihodnje prilagoditi,” opozarja direktor.