Ker želijo biti v Rušah družinam prijazni, so v zadnjih mesecih sprejeli več ukrepov. Zadnji se nanaša na višino sredstev pomoči ob rojstvu otroka.

V občini Ruše so s 16. decembrom dvignili višino sredstev pomoči ob rojstvu novorojencev. Po novem tako višina pomoči za prvega otroka znaša 400 evrov, za drugega 500, za tretjega in vsakega naslednjega pa 600 evrov. Pred tem je občina staršem ob rojstvu otroka namenjala 300 evrov, ne glede na to, za katerega otroka je šlo. »Za povišanje višine pomoči smo se odločili, ker želimo biti mladim družinam prijazna občina. S tem namenom smo že v lanskem letu sprejeli ukrep znižanja komunalnega prispevka za mlade družine so pojasnili v občinski upravi v Rušah.

Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka velja za starše novorojenca s stalnim prebivališčem v občini, pod pogojem, da dejansko prebivajo na naslovu in prispevka še niso prejeli.

Od oktobra lani je v veljavi ukrep pomoči pri nakupu šolskih potrebščin

V občini Ruše je sicer novi Pravilnik o ukrepih na področju socialnega varstva in pomoči družini začel veljati oktobra lani. V pravilnik so takrat dodali novi ukrep za pomoč družini – pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za učence. Upravičenci do pomoči so starši otrok, ki so uvrščeni do vključno tretjega dohodkovnega razreda na podlagi odločbe o otroškem dodatku in imajo stalno prebivališče v občini. Eden od pogojev je, da še niso prejeli pomoči (izredne denarne socialne pomoči) za nakup šolskih potrebščin.