V občini Starše se v nedeljo, 27. septembra obetajo nadomestne volitve za župana. Kandidaturo je oddalo kar sedem kandidatov. Pri vseh kandidatih smo preverili kakšne kakšne so njihove ambicije in vizija o vodenju občine.

Kandidati za župana oz. županijo občine Starše so Miran Čuš, Aleš Bandur, Nataša Petek, Stanislav Greifoner, Domen Majcen, Jožef Gojčič in Aleksander Furek. Vsem sedmim smo poslali ista vprašanja, in sicer najprej kratka predstavitev in njihove prednosti, rešitev problema podružnične Osnovne šole v Marjeti, ki je v občini pereč problem, izboljšanje cest ter kako v občino privabiti turiste.

Miran Čuš

Miran Čuš (1968) je kandidat Slovenske demokratske stranke (SDS). Po izobrazbi je ekonomist in zase pravi, da ima vizijo ter rad dela z ljudmi. »Ne dvomim v sebe, imam vizijo, kar pa ne pomeni da rinem z glavo skozi zid. Rad delam z ljudmi in za ljudi, EQ smatram pomembnejšega kot IQ. Skrb za skupnost in okolje sta mi prioriteta. Ne ločujem ampak povezujem. Prisluhnem, ampak znam tudi reči ‘ne’. Skozi leta sem pridobil izkušnje (recimo pogajalske) in znanja (analitika, projektno vodenje, tuji jeziki,..), odločitve sprejemam premišljeno in s konsenzom.  In na koncu koncev… ni me strah izzivov,« pojasnjuje.

Kako bi rešili problem podružnične Osnovne šole v Marjeti?

»Ta problem je šolski primer, kako se zadev ne lotevaš. Težava je v tem, da zaradi že izvedenih aktivnosti in časovne stiske, nobena od možnih rešitev ne bo optimalna. Pripravo najustreznejše rešitve glede na situacijo je bila zaupana gradbenemu odboru. To sem kot svetnik tudi podprl. Brez nadaljnjega je treba novo šolo spraviti pod streho čimprej. Vztrajam na hitri in celostni izvedbi projekta. Bega me edino potencialna rušitev ‘stare’ šole , katere gradnja datira v leto 1905 in sedaj gosti tamburaško skupino in glasbeno šolo. Objekt je resda potreben obnove, a vendarle ima neko zgodovinsko vrednost. Za celovito ureditev kompleksa nove šole in obstoječega vrtca ob upoštevanju veljavnih standardov, pa se zna zgoditi, da bo objekt potrebno žrtvovati. Bomo videli, kakšno rešitev je pripravil gradbeni odbor in potem bom lahko bolj natančen. V vsakem slučaju pa bo večinsko voljo lokalne skupnosti treba spoštovati oz. najti rešitev, ki bo sprejemljiva za veliko večino.«

Kako bi izboljšali ceste in prometno varnost?

»Obnova in izgradnja prometne infrastrukture bo potekala vzporedno z ostalimi projekti. Dinamika bo odvisna od razpoložljivih sredstev (smiselno vprašanje je pravzaprav, kako finančno pokriti investicije v ceste). Ob cesti skozi Brunšvik (tu pričakujem hitro realizacijo) je prioriteta še relacija Prepolje – Marjeta in most čez kanal HE Zlatoličje na relaciji Starše-Trniče.

Ob cesti skozi Brunšvik (tu pričakujem hitro realizacijo) je prioriteta še relacija Prepolje – Marjeta in most čez kanal HE Zlatoličje na relaciji Starše-Trniče.

Izvedba cest v naseljih (urbana področja) morajo omogočati varno pot za pešce in kolesarje. Dolgoročno se zavzemam za izgradnjo kolesarske mreže, ki bo na eni strani zagotavljala varnost šibkejšim udeležencem, po drugi strani pa služila rekreativnemu in turističnemu namenu.  V prvi vrsti pa moramo čimprej urediti najbolj pereče odseke. In teh je kar nekaj

Imate načrt, kako v občino privabiti turiste?

»Iz malega raste veliko. Zaenkrat lahko promoviramo posamezne dogodke, ponudnike in zanimivosti. Cilj je sestaviti celostno ponudbo in s tem ljudem (ni pomembno ali gre za domačina ali obiskovalca) omogočiti celostno izkušnjo. Recimo… imamo Dravo in ‘zlatokope’; imamo staro trto in ‘La Brajde’; imamo poti čez ravnine in skozi gozdičke; imamo cerkve in kapelice; imamo različna obeležja in vrsto opuščenih bunkerjev… in seveda imamo veliko ponudnikov izdelkov in storitev… od domače hrane do prenočišč… Vse stvari imajo za sabo neko zgodbo. Vsak ponudnik bo vesel dodatnega povpraševanja. Če se le malo potrudimo, lahko človek pri nas preživi zelo zanimiv dan. Naloga župana je, da se vse našteto sestavi v privlačen mozaik in poskrbi za promocijo.

Na primer: če je avtocesta že tako grobo zarezala čez našo občino, obrnimo to sebi v prid. Naj se popotniki ustavijo še pri nas.«

Aleš Bandur

Aleš Bandur (1974) je kandidat stranke Nova Slovenija (N.Si). Po izobrazbi je magister poslovnih ved. Pravi, da sta njegova ključa za uspeh sinergija in sodelovanje. »K delu bom pristopil takoj. Oziroma sem že. S pogovorom pri ministru za delo, družino in socialne zadeve, g. Janezu Ciglerju Kralju. S pogovorom, ki sta se ga udeležila še podžupan, Marjan Malek in direktorica občinske uprave, Mojca Kacjan, smo začeli tlakovati pot do novega doma starostnikov. Pogovor je bil ploden, ministrova podpora pa nam bo v veliko pomoč tudi v prihodnje. Minister iz vrst NSi se je namreč zelo potrudil in nam na razpolago dal tudi vso ekipo, ki se ukvarja z domovi za starejše.

Dali so nam vse napotke kako naprej in kaj je potrebno še postoriti, da se gradnja doma za starejše končno začne.

Dali so nam vse napotke kako naprej in kaj je potrebno še postoriti, da se gradnja doma za starejše končno začne. Sodelovanje in sinergija sta ključ za uspeh. Z drobnimi dejanji bomo vsak dan sproti kazali, da je to možno in samo želim si, da bodo krajani temu sledili in pristopili k sodelovanju. Vsak po svoje,« pojasnjuje.

Kako bi rešili problem podružnične Osnovne šole v Marjeti?

»Zgradil bi jo! Šolo potrebujemo.

Tu ne gre le za šolo, ampak na tem temelji nadaljnji razvoj krajev Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik. Preprečili bomo odliv mladih družin. S postavitvijo šole bomo preprečili odliv mladih iz teh krajev

Kako bi izboljšali ceste in prometno varnost?

»Ceste, ki so poškodovane je potrebno ustrezno preplastiti. Pri tem bo nujno potreben nadzor nad kakovostjo opravljenega dela. Povsod tam, kjer to še ni urejeno, moramo zagotoviti nujno potrebno prometno varnost in sicer z izgradnjo pločnikov, avtobusnih postaj, kolesarskih stez. Poskrbeti moramo za preventivo vseh udeležencev v prometu.«

Imate načrt, kako v občino privabiti turiste?

»Vsekakor. Občanom je treba pomagati pri izgradnji turističnih kapacitet (sob, apartmajev, glampingov, ipd.), vsem zainteresiranim pri odprtju kmečkega turizma, turizma na kmetiji, gostinskim ponudnikom pa ponuditi podporo in zagotoviti ustrezno pomoč pri širitvi dejavnosti. Občina bo nudila vso potrebno podporo pri prijavljanju in izvedbi projektov za pridobivanje sredstev, za samozaposlitev oziroma zaposlitev občanov. Izvajala bo prireditve, ki bodo privlačne za turiste, tudi kulturno bolj odmevne zadeve, ki bodo postale tradicionalne in v katera bodo enakovredno vključena vsa društva in posamezniki. Drava je naša velika prednost, ki jo lahko izkoristimo za vožnjo s kajakom, športni ribolov, opazovanje ptic, možnost piknik prostorov, tudi učenja preživetja v naravi za šolarje. Uredimo lahko kolesarske poti, manjše postojanke, ptičje opazovalnice, vremenske hiše, gozdne pešpoti s tablami za krepitev zdravja. Vse to lahko izpeljemo s pomočjo občinskih in evropskih sredstev

Nataša Petek

Nataša Petek (1971) je sicer članica SDS, vendar je kot kandidatka za županjo predlagana s strani Damijana Kaučeviča in skupine volivcev. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Pravi, da kot ženska gleda na stvari drugače in se zaveda težav v občini. »Preprosto kot ženska gledam na stvari drugače in se zavedam težav v naši občini, ki jih je potrebno rešiti drugače kot to počno moški ter zgladiti trenja, ki so se pojavila med vodstvom občine in svetniki ter občani.

Preprosto kot ženska gledam na stvari drugače in se zavedam težav v naši občini, ki jih je potrebno rešiti drugače kot to počno moški ter zgladiti trenja, ki so se pojavila med vodstvom občine in svetniki ter občani.

Potrebno je gledati za dobro vseh, še posebej pa mladih in starejših občanov, kar mi moja izobrazba tudi omogoča.« pojasnjuje.

Kako bi rešili problem podružnične Osnovne šole v Marjeti?

»Zdajšnji svetniki so potrdili gradnjo po varianti, ki jo je potrebno izvesti v dogovoru z gradbenim odborom, ki je bil ustanovljen posebej zato. V kolikor pa bi se pokazalo, da je potrebno zadeve v zvezi z gradnjo preveriti, urediti drugače, bi zadevo, dala v razpravo in odločanje občinskemu svetu. Ne želim, da nas veže neka časovnica ampak šola, ki bo služila namenu in potrebam občanom.«

Kako bi izboljšali ceste in prometno varnost?

»Želela bi, da se ceste obnavljajo v kompletu, torej v dogovoru s ponudniki električne energije, interneta, vodovoda in bi se celostno reševali prenov odseki po odseke, se temu primerno označila tudi trasa infrastrukturne postavitve. Še posebej je potrebno najti kompromis na državnih cestah in čimprej doseči popravilo ceste čez Brunšvik ter obnovo mostu čez Dravo v Zlatoličju, tudi most Starše-Trniče je v zelo slabem stanju in je bil dogovor z Dravskimi elektrarnami že pred leti, da ga najprej obnovijo. Glede na našo izgradnjo kanalizacijskega sistema po občini pa so v zelo slabem stanju tudi ostale ceste, kar  nas kliče po rekonstrukciji, še posebej v Prepolju in Trniče-Marjeta, kjer bi se istočasno morala delati še kolesarska cesta in pločnik mogoče v takšni izvedbi kot je v Miklavžu ob kanalu. Pločniki za varno pot so priporočljivi po celotni občini

Imate načrt, kako v občino privabiti turiste?

»Ja, seveda. Potrebno je koristiti naše izjemne domače pridelovalce in prenočišča v povezavi s sosednjimi občinami ter urediti še morebitno možnost kampiranja z ribolovom, promoviranje za kolesarsko pot ter ureditev kolesarske poti po celotni občini s postavitvijo morebitnih postojank in obiskom muzeja starodobnih vozil. Je pa zanimiv tudi projekt Zlata Drava, ki je bil izbran preko javnih pozivov Lokalne akcijske skupine Lastovica in zgodbe o zlatokopih.«

Stanislav Greifoner

Stanislav Greifoner (1964) je na lokalnih volitvah v Staršah kandidiral že leta 2018 in z 29 % dosegel drugo mesto. Predlagan je s strani Majde Mohorič in skupine volivcev. Po izobrazbi je pravnik, zase pa pravi, da zna poslušati druge in je pripravljen na dialog tako z občani kot z institucijami zunaj občine. »Za sabo imam čez 30 let delovnih izkušenj. Deloval sem 20 let v javni upravi, zadnjih enajst let pa kot odvetnik v zasebnem sektorju. Tako poznam obe ključni sistemski področji delovanja države. Naučil sem se poslušati druge, pripravljen sem na dialog z občani ter institucijami zunaj občine, kar je nujno za uspešno pridobivanje sredstev, potrebnih za izvedbo razvojnih projektov. Zavzemal se bom za zadovoljitev potreb mladih in starejših, podpiral bom delovanje gospodarskih subjektov kakor tudi delovanja društev na vseh področjih. Vse to so namreč naloge, ki jih mora občina izvajati že po zakonu. Zavedam se, da so pred nami projekti, ki bodo zahtevali veliko dela in časa, ne samo v obdobju dve letnega nadomestnega mandata, ampak tudi v obdobju naslednjega rednega mandata, zato bosta te dve leti težki za vsakogar, ki bo na volitvah za župana uspel. Med volivci čutim veliko podpore, zato se ob morebitni zmagi zavedam predvsem odgovornosti in pričakovanj volivcev, ki jih bom moral v primeru izvolitve upravičiti. Praznih obljub pa upravičiti ni mogoče,« je pojasnil.

Kako bi rešili problem podružnične Osnovne šole v Marjeti?

»Neustrezna in dotrajana podružnična šola v Marjeti je trenutno primarni problem v občini Starše. Šola se mora zgraditi in to čim prej, saj je obstoječa šola nevarna za zdravje otrok in zaposlenih. Izdelanih je bilo več projektov, ki so se vsi izkazali za neustrezne. Še vedno so v debati kar štiri različne variante, v rešitev problema se je vključila civilna iniciativa, ustanovljen je tudi posebni gradbeni odbor. Menim, da bo pri odločitvi potrebno prisluhniti ljudem, predvsem pa bo potrebno prisluhniti stroki in zgraditi najboljšo možno novo šolo glede na dano situacijo.«

Kako bi izboljšali ceste in prometno varnost?

»Čeprav se je v cestno infrastrukturo v preteklih letih veliko vlagalo, je to eno izmed področij, kjer bo potreben temeljit razmislek in celostna prenova. Cesto Marjeta – Prepolje je potrebno popolnoma prenoviti, saj je nevarna za vozila, pešce in čakajoče na avtobus. Tudi varna pot v OŠ Starše je v nekaterih odsekih neustrezna. Cesta čez Brunšvik pa je tako ali tako na področju infrastrukture prioritetnega pomena, saj je v katastrofalnem stanju. Čaka nas tudi prenova dveh mostov, kjer bo potreben konstruktiven in odprt dialog z zunanjimi deležniki

Imate načrt, kako v občino privabiti turiste?

»Za začetek moramo ponovno premisliti o vlogi občinskih prireditev. Te morajo biti zanimive tako za občane, kot za zunanje obiskovalce. Naši občani in društva so polna dobrih idej in že prirejajo kulturne, športne in ostale dogodke, ki potrebujejo podporo Občine. Skozi našo občino poteka del obdravske kolesarske poti, ki teče vse od Dravograda do Središča ob Dravi.

Potrebno je urediti krožno kolesarsko pot okoli občine, za kar imamo že sedaj zelo dobre pogoje. Tako bomo pripeljali turiste-kolesarje iz obdravske kolesarske poti tudi v našo občino.

Potrebno je urediti krožno kolesarsko pot okoli občine, za kar imamo že sedaj zelo dobre pogoje. Tako bomo pripeljali turiste-kolesarje iz obdravske kolesarske poti tudi v našo občino. Imamo prenočišča, turistom je le potrebno dati  razlog, da se ustavijo prav v naši občini, zato je potrebno podpreti projekte, ki so zanimivi iz vidika turistične ponudbe in so aktualni čez vse leto. Upoštevajoč neizkoriščene priložnosti ob reki Dravi v Zlatoličju, ribniku v Staršah in umetnem jezeru v Brunšviku, kjer je občina Kidričevo že izvedla krasen projekt, bo dela dovolj.«

Domen Majcen

Domen Majcen (1987) je kot najmlajši izmed kandidatov za župana predlagan s strani Dejana Beraniča in skupine volivcev. Tudi on je že kandidiral na prejšnjih lokalnih volitvah in z 12 % dosegel tretje mesto. Po izobrazbi je diplomirani varstvoslovec, sam pa meni, da je njegova prednost mladost, saj ima energijo, voljo in posluh. »Občino Starše je zadnjih 10 let vodil župan, ki je bil starejši in je veljal za zelo izkušenega, vendar večina občanov vidi, kam nas je vse to pripeljalo. Sam sem med vsemi kandidati za župana najmlajši, vendar menim, da je to moja prednost, saj imam veliko energije za uresničitev projektov, volje do sodelovanja in posluha za potrebe občanov. Sam sem že dva mandata občinski svetnik in vem, na kakšen način se morajo projekti voditi, da se uresničijo v dobro vseh občanov. Pri pripravi projektov bo treba poslušati mnenja krajevnih skupnosti in občinskega sveta, prav tako jih je treba vključiti v samo vodenje projektov, saj se napredek občine lahko doseže samo s sodelovanjem in ne izključevanje,« nam je povedal Majcen.

Kako bi rešili problem podružnične osnovne šole v Marjeti?

»Obstoječa stavba POŠ v Marjeti je neprimerna za izvajanje pouka, saj je stavba zgrajena iz azbesta, v njej pa ni niti zagotovljene tople vode za otroke.

Občina Starše je že pridobila gradbeno dovoljenje za novo šolo na obstoječi lokaciji, tako da sprememba lokacije ne pride v poštev, saj bi to postopek podaljšalo za nekaj let (sprememba občinskega prostorskega načrta, novo gradbeno dovoljenje, nova soglasja). S strani gradbenega odbora in projektanta je bila najdena rešitev na obstoječi lokaciji.

Občina Starše je že pridobila gradbeno dovoljenje za novo šolo na obstoječi lokaciji, tako da sprememba lokacije ne pride v poštev, saj bi to postopek podaljšalo za nekaj let (sprememba občinskega prostorskega načrta, novo gradbeno dovoljenje, nova soglasja). S strani gradbenega odbora in projektanta je bila najdena rešitev na obstoječi lokaciji, rešitev pa predvideva rušitev stare šole (bivše trgovine) in kasneje tudi rušitev DCA-ja. Z omenjeno rešitvijo so zagotovljene dovolj velike zelene površine za šolo in vrtec, prav tako bo se lahko čim prej začela gradnja nove POŠ v Marjeti. Za uporabnike stare šole (bivše trgovine) in DCA-ja pa so v Marjeti zagotovljeni nadomestni prostori, kjer so potrebni samo minimalni vložki

Kako bi izboljšali ceste in prometno varnost?

»Po izvolitvi bi takoj naročil izdelavo analize dotrajanosti cestnega omrežja in nevarnih cestnih odsekov za otroke. Cesta skozi Brunšvik je državna in tukaj občina sama ne more pristopit k sanacije, saj se s postopki rekonstrukcije čaka državo (parcelacije, odkupi zemljišč), lahko pa se na državo vrši pritisk na različne načine in jo prisili, da cesto uvrsti na prioritetni seznam sanacij. Cesta na relaciji Marjeta – Prepolje je občinska in tudi v zelo slabem stanju, prav tako ima več nevarnih odsekov za otroke, saj nima hodnikov (pločnikov) za pešce. Cesto Marjeta – Prepolje je nujno treba sanirati in posodobiti, vendar se občina tukaj ne more izgovarjati na druge in mora sama pristopiti k projektu. V drugih krajih občine je treba ob vstopih v naselje narediti tako imenovana izogibališča, ki upočasnjujejo voznike avtomobilov, prav tako bi takoj začeli postavljati signalizacijo ob nevarnih odsekih za otroke

Imate načrt, kako v občino privabiti turiste?

»Občina Starše ima odlično lego ob reki Dravi, ki je pa še ni uspelo občini unovčiti. Ob reki Dravi bi lahko naredili okolju prijazen turizem npr. vožnja s kanuji po reki, zipline preko reke itd… Ker je območje ob reki uvrščeno v Naturo 2000 in je v poplavnem območju, se tam ne morejo postavljati večji-trajni objekti. Treba je izkoristiti obstoječo Dravsko kolesarsko pot in jo razpeljati po krajih naše občine in ponuditi turistom, ki bodo po njej kolesarili, obisk lokalnih kmetij in gostincev, prav tako se jim ponudi prenočitev. Ob urejanju dela gramozne jame Pleterje, ki spada pod Občino Starše, se lahko izgradijo okolju prijazne glamping hiške, uredi animacijski park za otroke in pripravi gostinska ponudba. Tako urejena gramozna jama bi privabila večje število kolesarjev-turistov

Jožef Gojčič

Jožef Gojčič (1961) je za župana predlagan s strani Zlatke Gojčič in skupine volivcev. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist in pravi, da je zelo aktiven na večih področjih v občini. »Menim, da je moja največja prednost ravno moja aktivnost na več različnih področjih dogajanja v občini. Preko druženja z različnimi ljudmi, sem spoznal, kje vidijo prostor za napredek/nadgradnjo, kako si želijo, da Občina deluje, kaj jih najbolj moti itd. Prav tako pa sem zaradi svoje aktivnosti v različnih društvih ugotovil, kje je pomoč Občine še bolj potrebna, da so društveniki in proaktivni občani navdahnjeni in ne zatirani. Verjamem, da vse to, združeno z mojim znanjem, vizijo in voljo, lahko pripelje občino tja, kamor si želimo,« pojasnjuje Gojčič.

Kako bi rešili problem podružnične Osnovne šole v Marjeti?

»Glede na to, da so opcije že pripravljene, bi se čim prej posvetoval s člani krajevne skupnosti, sklical zbor občanov ter se na osnovi njihovih predlogov in želja, objektivno odločil, kje in kako naj izgleda POŠ Marjeta. Pomembno je, da se čim prej sprejme odločitev. Težiti moramo h kvalitetno zgrajeni, funkcionalni, otrokom in učiteljem prijazni podružnični osnovni šoli, v katero bodo z veseljem po otroke šli tudi starši

Kako bi izboljšali ceste in prometno varnost?

»V Brunšviku je potrebno nemudoma rešit problem, ki onemogoča prenovo ceste, ter čim prej začeti s samo prenovo. Prav tako sta prenove ceste potrebni tudi vasi Marjeta na Dravskem polju ter Prepolje.

V mislih je potrebno imeti vse stranske lokalne ceste, ki so potrebne obnove, in se čim prej lotiti tudi teh.

V mislih je potrebno imeti vse stranske lokalne ceste, ki so potrebne obnove, in se čim prej lotiti tudi teh.«

Imate načrt, kako v občino privabiti turiste?

»Trenutno je v izvedbi projekt Zlata Drava, ki bo privabil turiste. Vendar je pomembno, da turistom pokažemo več kot le eno aktivnost, torej da bodo sem res prišli na celodneven ali celo več dneven izlet. Da to dosežemo, je ključna dobra promocija aktivnosti in možnosti v občini Starše. Če govorimo o dolgoročnem planu, je smiselno razmisliti o nabavi kanujev za vožnjo po Dravi, morda tudi vlakca, ki bi turiste prevažal po občini ter do lokalnih ponudnikov hrane in pijače. Glede na trenuten trend bi turiste privabila tudi možnost glampinga

Aleksander Furek

FOTO: Aleksander Furek/Facebook

Aleksander Furek (1974) je član SDS, kandidira pa s podporo Martine Zorko in skupine volivcev. Po izobrazbi je logistični tehnik, zase pa meni, da pozna poti in rešitve za nadaljnji razvoj občine. »Svojo kandidaturo sem vložil odločno, odgovorno z jasno vizijo. Ne menim, ampak vem in poznam poti in rešitve za nadaljnji razvoj naše občine. SKUPAJ NAPREJ je slogan, je program, je pot in ekipa, ki združuje skupne interese, pobude in cilje vseh občank in občanov občine Starše. Vem, da bom s posluhom do ljudi, medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem in povezovanjem našel skupne rešitve, ki bodo vsem v korist. Problemov ni, so samo izzivi. Za vsak izziv, obstaja rešitev. Skupaj naprej za boljši in lepši jutri,« je o svoji kandidaturi pojasnil Furek.

Kako bi rešili problem podružnične Osnovne šole v Marjeti?

»Izgradnja POŠ Marjeta je primarnega pomena, saj si naši zanamci zaslužijo enakopravne pogoje in možnosti kot vrstniki v ožji in širši lokalni skupnosti. Rešitev izgradnje šole vidim v črpanju občinskih, državnih in evropskih sredstvih

Kako bi izboljšali ceste in prometno varnost?

»Na področju komunalne infrastrukture moramo na področju magistralnih cest urgentno dogovoriti z DRSI  sanacijo ceste skozi Brunšvik, sanacijo mostu v Zlatoličju ter nadaljevanje ureditve magistralne ceste z ureditvijo krožišč v Staršah.

Kolesarskim potem je potrebno dati poudarek na varnosti, mobilnosti, modernizaciji (parkirišča za kolesa, točke za postanke, ele.polnilnice – pametne klopi.

Na področju lokalnih cest moramo izvajati redno sanacijo in novogradnje komunalne infrastrukture, generalno pa moramo urediti lokalno cesto Marjeta-Trniče-Prepolje. Na področju kolesark pa je  potrebno urediti Dravsko kolesarsko pot – se ureja preko DRSI, kakor tudi projekt urejanja obrežja reke Drave in ureditev protipoplavne zaščite. Kolesarskim potem je potrebno dati poudarek na varnosti, mobilnosti, modernizaciji (parkirišča za kolesa, točke za postanke, ele.polnilnice – pametne klopi,…).«

Imate načrt kako bi v občino privabili turiste?

»S projektom ZlataDrava smo zaorali razvoj turizma v naši občini, ki predstavlja edinstven produkt v Sloveniji- terenska in zgodovinska animacija izpiranja zlata v reki Dravi. Projekt na ponuja poslovno priložnost z lokalnimi ponudniki, šport in rekreacijo (Dravska kolesarska pot, pohodništvo in tek, plovnost reke Drave, športni ribolov, motorik park in sprostitvena doživetja), ponuja nam povezavo s drugimi turističnimi ponudniki (Green like park, karting center, golf in foot golf,…) ter turistično infrastrukturo (koliščni glamping park, motorik park, počivališče za avtodome, escape room – bunkerji Rupnikove linije, dravska plaža)

Kakšen bo izzid lokalnih volitev v Staršah bo pokazal čas. Po napovedih občanov, se skoraj zagotovo obeta drugi krog.

 

Uredništvo Maribor24.si: Vse izjave kandidatov so avtentične in nepopravljene.