Na desnem bregu reke Drave je v teh dneh veliko gradbišče.

Na odseku med dvoetažnim in Starim mostom, na desnem bregu reke Drave, so v teh dneh odprli gradbišče. Na dolžini enega kilometra izvajalec ureja novo kolesarsko pot, ki bo široka najmanj štiri metre, in bo imela ločene površine za pešce in kolesarje. Gre za del poti, ki se bo nadaljevala proti Dravskim elektrarnam oziroma Drava centru, in se bo v Limbušu navezala na novo kolesarsko povezavo proti Rušam. “To je prvi odsek daljše poteze, ki je do Drava centra že v celoti sprojektiran,” nam je povedal Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, ki vodi postopke umestitve in izgradnje Dravske kolesarske poti.

Pot je širša, ker bo del Dravske promenade

“Odsek v gradnji ni le del Dravske kolesarske poti, temveč tudi Dravske promenade, torej krožne povezave od Mariborskega otoka do jezu v Melju. Zato je tudi geberit poti širši kot pri Dravski kolesarski poti. V nadaljevanju, na relaciji od Dravskih elektrarn proti Drava centru, bo pot ožja, široka približno 2,5 metra,” še pojasni Rozman in dodaja, da mora biti projekt ureditve omenjene poti zaključen do poletja 2023.

Zanimalo nas je tudi, na katero pot se bo odsek med dvoetažnim mostom in Starim mostom, ki je trenutno v gradnji, navezal. “Trenutno Dravska kolesarska pot na tistem območju poteka po obstoječih pobreških kolesarskih stezah, torej na cesti od dvoetažnega mosta proti domu za ostarele. V prihodnje pa na tem območju, od dvoetažnega mosta do jezu v Melju, načrtujemo ureditev nove poti, ki bo locirana bližje reki Dravi. Pot se bo pri mostu v Malečniku navezala na kanal in se pri mostu v Zrkovcih zapeljala preko kanala na levo stran ter se nadaljevala ob stari strugi reke Drave proti Dogošam oziroma Miklavžu. Ta odsek, od Malečniškega mostu do Miklavža, je Direkcija za infrastrukturo že v celoti sprojektirala, manjka le še projekt ureditve poti od dvoetažnega mosta do jezu v Melju.

Kolesarji sicer na tistem območju uporabljajo obstoječe kolesarske poti, ki pa so jih ravnokar obnovili. Gre za projekt obnove kolesark in pločnika od dvoetažnega mostu do trgovine Spar na Pobrežju. “Do izgradnje nove poti ob Dravi bo trasa poti potekala po teh kolesarkah,” zaključuje naš sogovornik.