Preverili smo, kako napredujejo dela v okviru nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj.

Direkcija za infrastrukturo je lani jeseni začela z deli na 3,7 kilometra dolgem odseku Počehova–Pesnica, ki med drugim zajema gradnjo predora Pekel, gradnjo viadukta Pesnica, gradnjo podvoza Pesnica ter gradnjo protihrupnih ograj. Gradnja 1530 metrov dolgega predora bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2023. Trenutno je s severne strani izkopanega 842 metrov predora v kaloti (kalota je zgornja polovica predorske cevi). Izkop predora je namreč razdeljen na tri dele: kalota, stopnica in talni obok iz brizganega betona, ki si med seboj sledijo na predpisanih projektantskih dolžinah. Še nekaj dodatnih novinarskih vprašanj v povezavi z deli na predoru Pekel, železniškem viaduktu Pesnica ter ostalimi deli smo naslovili na Direkcijo za infrastrukturo.

Kako bodo dela napredovala v zimskem času?

Dela v predoru potekajo 24 ur na dan, in to skozi vse leto, razen za praznike (božične, novoletne in veliko noč), saj v predoru ni vpliva vremenskih razmer. Letos bodo dela prekinjena od 24. 12. 2021 do 03. 01. 2022.

Kdaj ste začeli z izkopnimi deli na južni strani predora?

Izkopna dela predora iz južne strani so se že začela, in to konec meseca novembra 2021. Do zdaj je izkopanega 16 metrov predora v kaloti. Izkopna dela predora iz južne strani so zelo zahtevna, zato bodo dela potekala počasi in zanesljivo.

Kako napreduje gradnja viadukta?

Gradnja viadukta poteka po zastavljenem časovnem načrtu. Do konca 2021 bo končana polovica prekladne konstrukcije in večina stebrov. Zadnji segment preklade bo končan v septembru 2022.

Kdaj boste začeli z betoniranjem prekladne konstrukcije nad regionalno cesto?

Gradnja prekladne konstrukcije segmenta 2 nad regionalno cesto je predvidena v marcu in aprilu 2022.

Kakšna dela opravljate ob železniških tirih na Šentiljski ulici? Bodo ta dela posegla tudi v območje vrtov ob vpadnici v mesto? Če da, kaj se bo zgodilo z vrtički?

V območju železnice ob Šentiljski cesti se izvajajo podporni zidovi. Tir se na tem delu situacijsko premakne in se preusmeri v nov predor. V območju vrtov je predvidena izvedba protihrupne ograje. Drugi posegi na tem območju niso predvideni.