Septembra naj bi zabrneli stroji na Gregorčičevi ulici v Mariboru. Območje bo po prenovi celovito urejeno, parkirnih mest pa bo pol manj kot doslej.

Mestna občina Maribor bo še letos začela urejati del Gregorčičeve ulice od Trubarjeve ulice mimo Trga generala Maistra do Ulice heroja Stanega in Maistrove ulice. Del ureditve bosta tudi Tyrševa ulica med izvozom iz garaže etažnih lastnikov na naslovu Gregorčičeva ulica 13 in Krekovo ulico ter ploščad pred Prvo gimnazijo.

Vizualizacija prenovljene Gregorčičeve ulice v Mariboru (vir: Mestna občina Maribor)

“Območje bo po prenovi celovito preurejeno: od kolesarskih površin in površin za pešce do mirujočega prometa in zelenih površin, pa tudi javne razstveljave in komunalnih vodov,” so napovedali na Mestni občini Maribor.

S projektom želijo prispevati k trajnostni mobilnosti in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka v mestu, boljši povezanosti urbanega okolja z zaledejem, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti.

Vir: Mestna občina Maribor

Investicija vredna polčetrti milijon evrov

Obnova bo potekala v več sklopih. Letos planirajo izvesti preureditev na delu med Tyrševo in Prvo gimnazijo. “Za ta namen imamo v proračunu rezerviranih 750.000 evrov. Javno naročilo za izbiro izvajalca je v postopku,” so povedali na mariborski občini. Celotna investicija je ocenjena na 3,6 milijona evrov, financirana bo iz mariborskega občinskega proračuna.

Gradbena dela na Gregorčičevi ulici naj bi se pričela septembra letos. Na odseku, ki ga bodo obnavljali, bo veljala popolna zapora ceste.

Vir: Mestna občina Maribor

Število parkirnih mest se bo prepolovilo

Prenova bo na omenjenem odseku število parkirnih mest prepolovljeno. Na Mestni občini Maribor so pojasnili: “Površine, kjer je danes parkiranje, bodo s preureditvijo namenjene pešcem, kolesarjem in hortikulturni ureditvi.”