Projekt desetih občin v delu Območno razvojnega partnerstva Slovenske gorice se bliža h koncu.

Konec leta 2021 je deset občin v Slovenskih goricah s tedanjim ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem podpisalo pogodbe o sofinanciranju projekta Kolesarske povezave. Projekt se izvaja v delu Območno razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice, ki obsega občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter v pridruženih občinah Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas, in se sofinancira iz evropskih kohezijskih sredstev do jeseni 2023.

60 kilometrov kolesark, katerih gradnjo koordinira Razvojna agencija Slovenske gorice, bo zaključenih

Pristojni so takrat zatrjevali, da bo v okviru omenjenega projekta v prvi fazi zgrajenih okoli 60 kilometrov občinskih oziroma regionalnih kolesarskih povezav ter približno 25 kilometrov državne kolesarske mreže. Srečko Aleksander Padovnik, koordinator projekta z občinami, zaposlen na Razvojni agenciji Slovenske gorice, ki koordinira aktivnosti in nudi administrativno-tehnično podporo občinam v projektu, pravi, da bo ta cilj dosežen. “Teh 60 kilometrov kolesark bo letos zgrajenih, zadnji trasa bo zaključena 30. oktobra letos.”

Kolesarska povezava Lenart – Sveta Trojica bo zaključena najkasneje do 15. oktobra, Lormanje – Spodnja Voličina do 30. oktobra. Kolesarka na relaciji Sveta Trojica – Cerkvenjak je zgrajena, prav tako trasa Cerkvenjak – Sveti Andraž in Sveti Andraž – Trnovska vas. Za kolesarke na območju Svete Ane je predviden rok dokončanja do 15. septembra. Tudi kolesarske povezave med Jarenino in Voskom ter od meje z občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah do Perniškega jezera bodo zaključene do 15. v naslednjem mesecu. Že pred časom je izvajalec zaključil dela na trasi Lenart – Jurovski Dol in Jurovski Dol – meja z občino Pesnica. Med Lenartom in Benediktom so dela na območju Benedikta že zaključena, na območju Lenarta je zaključek predviden 15. septembra.

Srečko Aleksander Padovnik je še pojasnil, da se je vrednost projekta zaradi višjih cen materialov in nepredvidenih dodatnih del povišala za približno 10 odstotkov: “Sprva smo predvidevali, da bo projekt, ki zajema gradnjo 60 kilometrov kolesark, stal okoli 15 milijonov evrov (evropska in občinska sredstva), končna vrednost bo verjetno za okoli milijon višja.”

Za gradnjo državne kolesarske mreže skrbi Direkcija za infrastrukturo

Direkcija za infrastrukturo vodi projekt gradnje slovenskogoriških kolesarskih poti za štiri trase. Trasa 9 (Lenart – Žice) in trasa 11 (Sveta Ana – Trate) sta v gradnji in bosta zaključeni predvidoma v začetku leta 2024. Za traso 3 (Lenart – Radehova – Sveta Trojica) je pogodba podpisana. Na podlagi usklajene dinamike financiranja bo izvajalec v delo uveden jeseni, dela pa se bodo zaključila prihodnje leto. Razpis za traso 2 (Perniško jezero – Lenart) še ni bil objavljen. Na omenjenih trasah je za 444 metrov podpornih konstrukcij, souporabe vozišča je za okoli devet kilometrov, ostalo so novogradnje ob državnih cestah. Na direkciji pojasnjujejo, da je gradnja kolesarskih poti na vseh odsekih podobno zahtevna, saj gre za zelo razgiban teren.

In zakaj  se gradnja kolesarke ob trasi Maribor – Lenart še ni začela?Za traso 2 (Perniško jezero – Lenart) Direkcija za infrastrukturo s strani razvojne agencije ni pravočasno prejela projektne dokumentacije ter vsled zadnjih poplav, ki so prizadele širše območje Slovenije in posledično poškodovale cestno omrežje, še ni objavila javnega razpisa za gradnjo,” so odgovorili na Direkciji za infrastrukturo. Vse trase, ki so v pristojnosti Direkcije za infrastrukturo, so financirane le iz proračuna Republike Slovenije, za njih niso bila pridobljena evropska sredstva.