Da so mariborske avtobusne linije nekoliko zastarele, dejanske potrebe po povezanosti posameznih delov Maribora pa nekoliko drugačne, dokazujejo tudi številni predlogi sprememb linij.

Med njimi tako v zadnjem času izstopa predvsem predlog spremembe avtobusnih linij v Mestni četrti Pobrežje, ki ga je na letošnji junijski seji Mestne četrti Pobrežje predstavil član Komisije za komunalne zadeve na mestni četrti Matej Moharić.

Novosti v javnem potniškem prometu bi tako prinesle bolj frekventno vožnjo linije 3, ki bi po novem vozila do naselja S31, potem bi šla linija skozi Stražun do Tezna, Dobrava pa bi se izpustila. Na tak način bi se Pobrežje povezalo s Teznom, linija 3 pa bi potekala v obe smeri.

Ob tem bi linija 12, ki povezuje oba pokopališča, prav tako vozila v obe smeri, kar bi zmanjšalo interval prihodkov. Linija 12 bi tako povezovala pokopališče Pobrežje, Tezno in Studenci.

Se obeta nova linija?

Od preostalih pobreških linij bi liniji 9 in 10 ostali enaki, uvedla pa bi se nova linija, linija 14, ki bi povezovala Malečnik s Pobrežjem ter nato Pobrežje s Teznom, Leclercom, Taborom in Limbušem.

Moharić je na junijski seji povedal še, da bi se po novem predlogu pri Leclercu umestil Park and Ride, kjer bi lahko ljudje pustili osebne avtomobile ter pot nadaljevali z avtobusom, interval prihodov in odhodov pa bi bil na 15 minut.

Ob tem zapiski seje pobreške mestne četrti nakazujejo tudi na možnost uvedbe »pobreškega« Maistra, ki bi bil na voljo vsem, ki bi bili od najbližje avtobusne postaje oddaljeni več kot 300 metrov.

Kdaj lahko opisane spremembe v mariborskem javnem prometu tudi dejansko pričakujemo? »Končna implementacija je planirana, ko spremembe linij potrdi mestni svet,« nam pojasnijo na Mestni občini Maribor: »Po potrditvi Marprom potrebuje še približno dva meseca, da spremeni vse vozne rede, natisne novo mrežo linij, izobrazi šoferje idr.«

Najprej javna razgrnitev

»Letos planiramo predlog spremembe linij tudi javno razgrniti, po javni razgrnitvi se bodo upoštevali upravičeni komentarji in predlogi,« še dodajajo na občini ter pojasnijo, da se bo sprememba linij obravnavala na seji mestnega sveta v dveh branjih. »V kolikor bo mestni svet potrdil spremembo, planiramo implementacijo s 1. 7. 2024,« še dodajajo.

»V kolikor bo mestni svet potrdil spremembo, planiramo implementacijo s 1. 7. 2024,« še dodajajo.

Do sprememb avtobusnih linij prihaja zaradi številnih razlogov, ki vključujejo izboljšanje dostopnosti, prilagajanje spremembam v mestu zaradi novogradenj ter povečanje pogostosti voženj, kar bo prispevalo k bolj učinkovitemu in privlačnemu javnemu prevozu za prebivalce Maribora.

Kot nam namreč pojasnijo na MO Maribor, je analiza prevoznih potreb pokazala: »… da nekatera območja v Mariboru nimajo zadostne pokritosti s prevoznimi linijami ali pa imajo omejen dostop do javnega prevoza. S preusmeritvijo avtobusnih linij na ta območja se bo zagotovila boljša povezanost teh delov mesta, kar bo prebivalcem omogočilo lažji dostop do potrebnih storitev, izobraževalnih ustanov, zdravstvenih ustanov in drugih pomembnih destinacij.«

Na MOM pojasnijo še, da so s pregledom obstoječega sistema ugotovili, da so nekatere avtobusne linije slabo izkoriščene, kar povzroča nepotrebne operativne stroške. »Dodatno se z optimizacijo linij javnemu podjetju Marprom omogoča lažje upravljanje s človeškimi viri, šoferji, ki jih na trgu primanjkuje,« razlagajo.

Rešitev tudi za preobremenjenost

Ob tem bodo spremembe avtobusnih linij v mariborski potniški promet vnesle tudi prepotrebno rešitev za preobremenjenost posameznih linij. »S spremembami avtobusnih linij se bo povečala pogostost voženj na bolj obremenjenih povezavah,« povedo na MO Maribor:

»To bo prebivalcem omogočilo krajše čakalne čase na postajališčih in večjo prilagodljivost pri načrtovanju njihovih potovanj. Pogostejši odhodi avtobusov bodo spodbudili uporabo javnega prevoza namesto osebnih avtomobilov ter zmanjšali prometne zastoje in izpuste CO2 v okolje.«