Preverili smo, koliko dvig cen goriva vpliva na avtobusne prevoznike.

Višanje cen goriv občutijo vsi vozniki, med njimi so tudi avtobusni prevozniki. Zato smo se pozanimali, v kolikšni meri predstavljajo cene goriva breme za avtobusne prevoznike in ali se breme cen goriva prevalijo na potnike.

Pri medkrajevnih avtobusnih prevozih prevzame država stroške goriva

Pri Arrivi javni potniški medkrajevni avtobusni promet izvajajo v skladu s koncesijsko pogodbo, ki jo imajo sklenjeno z Ministrstvom za infrastrukturo in registriranimi voznimi redi. “Določanje voznih redov, itinerarjev in cen vozovnic v medkrajevnem potniškem avtobusnem prometu je v izključni pristojnosti koncedenta Ministrstva za infrastrukturo,” so še dodali na Arrivi.

Koncesija za opravljanje javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu obsega:

  • prevoz potnikov na linijah po voznem redu, v skladu s splošnimi prevoznimi pogoji, ki jih določi direkcija, na podlagi tarifnega sistema in javno objavljenega cenika,
  • prodajo vozovnic,
  • obveščanje uporabnikov javnega linijskega potniškega prometa o voznih redih, prevoznih pogojih in cenah prevoza,
  • prevoz izročene in nespremljane prtljage.

Kot so za nas pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo, je strošek goriva del normirane stroškovne cene na prevoženi kilometer, ki jo priznajo avtobusnim prevoznikom, ki izvajajo obvezno gospodarsko javno službo medkrajevnega avtobusnega linijskega potniškega prometa. V pogodbah o izvajanju tega prevoza je tudi model izračunavanja tega dela stroškovne cene, in sicer se ob podražitvi goriva zviša tudi stroškovna cena, ob pocenitvi pa se zniža. Država na ta način prevzema strošek goriva v celoti, vendar za obseg izvajanja obvezne gospodarske javne službe. To bo praksa tudi v prihodnje. “Podražitve cen vozovnic trenutno ne načrtujemo”, so zatrdili na ministrstvu.

Marpromu dvig cen goriva predstavlja dodaten strošek

Dvig cen pogonskih goriv v dosedanjem delu leta 2022 je Javnemu podjetju Marprom povzročil dodatne stroške. Kot so za nas pojasnili, nabava pogonskih goriv predstavlja skoraj 15-odstotni delež v strukturi vseh stroškov mestnega potniškega prometa v Mariboru, pri čemer upoštevaje gibanje cen goriv v prvih petih mesecih 2022 podjetje že presega mejo planiranih stroškov zanje v tem obdobju.

Cenik javnega mestnega potniškega prometa (JMPP) sprejema mariborski mestni svet na podlagi predloga izvajalca obvezne gospodarske javne službe. Nazadnje je bil cenik vozovnic JMPP v Mariboru spremenjen 1. marca 2020. “Morebitna prihodnja podražitev pa bo odvisna predvsem od gibanja oziroma rasti cen pogonskih goriv in drugih stroškov,” so še dodali v Marpromu. Za zdaj predlog podražitve vozovnic JMPP še ni bil podan.

Sicer stane trenutno vozovnica za eno vožnjo 2 evra, če jo potnik plača neposredno pred vožnjo. V predprodaji stane ena vožnja evro manj. Mesečne vozovnice stanejo med 16 in 30 evrov, letne pa med 160 in 280 evrov.