Medtem ko je predsednik krajevne skupnosti prepričan, da ni potrebe po samostojni občini, pa v iniciativnem odboru za ustanovitev samostojne občine menijo drugače.

V Krajevni skupnosti Malečnik – Ruperče, ki združuje 2 tisoč 760 prebivalcev, se je pojavila pobuda o samostojni občini Malečnik. V ta namen se je oblikoval iniciativni odbor, ki vodi aktivnosti za ustanovitev samostojne občine. Na zadnji seji sveta krajevne skupnosti so njeni člani soglasno podprli prizadevanja iniciativnega odbora, s tem, da je predsednik Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče Jožef Škof dejal: “Dali smo jim soglasje, ob tem pa sem jim povedal, da naj postopke sami, kakor vedo in znajo, peljejo naprej. Ni pa ta naša zelena luč bistvena za nadaljnji razplet; državni zbor in državni svet imata pooblastilo, da takšno pobudo odobrita ali pa ne. Sam pa se s to zadevo ne nameravam več ukvarjati.”

Škof: Če je v proračunu Mestne občine Maribor zagotovljenih dovolj sredstev za krajevno skupnost, potem ni potrebe po oblikovanju samostojne občine

Škof ob tem dodaja, da so mu tudi na pristojnem ministrstvu zatrdili, da se majhne občine na način, kot so se ustanavljale pred leti, ne morejo več oblikovati. “Sam sem pred časom na Ministrstvo za javno upravo dal pobudo, da bi morale, podobno kot je to urejeno v Ljubljani, pri oblikovanju proračuna krajevne skupnosti in mestne četrti aktivno sodelovati. Dobil sem odgovor, da bi moral mestni svet oziroma MOM  krajevnim skupnostim v zvezi s tem posvečati več pozornosti. Nakar smo krajevne skupnosti s strani Mestne občine Maribor prejele dopis, v katerem nas občina poziva, naj predsedniki damo pobudo v zvezi z nadaljnjim financiranjem krajevnih skupnosti. Na ta poziv smo se v prvi fazi odzvali le v Krajevnih skupnostih Malečnik – Ruperče, Magdalena in Razvanje, nato pa so rok za pobude še podaljšali.”

“Če je v proračunu Mestne občine Maribor zagotovljenih dovolj sredstev za krajevno skupnost, potem ni potrebe po oblikovanju samostojne občine,” je še povedal Škof in dodal, da je letos Krajevna skupnost Malečnik – Ruperče “iz proračuna dobila znatna sredstva“.

Govorim o skoraj milijon evrih, ki jih bomo namenili za ureditev centra Malečnika, za ureditev ceste v Trčovo, za pokopališče na Gorci, …

“Govorim o skoraj milijon evrih, ki jih bomo namenili za ureditev centra Malečnika, za ureditev ceste v Trčovo, za pokopališče na Gorci, … 38 tisoč evrov sredstev smo v letošnjem letu pridobili za nekategorizirane ceste. Pri tem pa je potrebno povedati, da tega denarja ne moremo porabiti za novi asfalt, temveč le za gramoziranje, zato sem tudi dejal, da je tega denarja preveč.”

Zorko: KS Malečnik – Ruperče je v celoti ruralno območje, ki po svojih specifičnosti ne sodi v Mestno občino Maribor

Naša novinarska vprašanja pa smo posredovali tudi vodji iniciativnega odbora za ustanovitev samostojne občine Malečnik Teodoru Zorku:

Naštejte argumente, s katerimi upravičujete ustanovitev samostojne občine!

Argumenti za samostojno občino so številni, zato navajamo samo nekaj bistvenih:
– KS Malečnik – Ruperče je v celoti ruralno območje, ki po svojih specifičnosti ne sodi v Mestno občino Maribor,
– Interesi tega območja se bistveno razlikujejo od interesov in potreb mestne občine,
– Finančne analize 16 občin, ki imajo primerljivo število prebivalcev, kažejo, da bi novoustanovljena občina Malečnik razpolagala z bistveno višjimi sredstvi, kot jih lahko kot KS dobi iz mestne občine,
– Občina bi lahko samostojno konkurirala za EU sredstva in tudi sredstva državnega proračuna,
– Območje bi se hitreje razvijalo, saj bi občina lahko dala prednost tistim aktivnostim, ki so na tem območju prioritetne,
– Izkušnje iz sosednjih občin dokazujejo, da se območje hitreje razvija, če je organizirano kot občina.

Kakšni bodo, potem ko je iniciativni odbor dobil formalno podporo krajevne skupnosti, vaši nadaljnji koraki?

Naslednji korak je priprava predloga za ustanovitev občine in prizadevanja, da Državni zbor razpiše referendum o ustanovitvi občine.

Kako komentirate pomisleke tistih, ki pravijo, da ustanovitev samostojne občine s tolikšnim številom prebivalcev ni več mogoča?

V Sloveniji je več kot polovica občin, ki pogoja 5000 prebivalcev ne izpolnjuje, čeprav je bil ta pogoj ves čas zapisan v zakonu. Tudi Ustavno sodišče RS je sprejelo stališče, da ta pogoj ne more biti absoluten.

Ste glede pobude za samostojno občino preverjali podporo pri krajanih?

V tem času imamo podporo v društvih, ki združujejo veliko članov, in verjamemo tudi v podporo občanov.

Kdo sestavlja ožji del iniciativnega odbora ?

Nimamo ožjega dela iniciativnega odbora. Vsi člani so aktivno vključeni. V iniciativnem odboru so tako strokovnjaki z različnih področij kot predstavniki društev.