Na Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor so pojasnili, koliko kolesarske poti je že zgrajene, kje bo gradnja še potekala, kako je s postajališči in promocijo ene lepših kolesark v Sloveniji.

FOTO: Sam Stauss/www.dravabike.si

Dravska kolesarska pot je že v celoti povezana in označena od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško, a je načrtov, da bi jo še bolj ustrezno uredili, kar nekaj. Poteka od izvira reke Drave v Italiji, prek Avstrije in se po Sloveniji nadaljuje še na Hrvaško, v Sloveniji poteka v dolžini 145 kilometrov, pri čemer je med Mariborom in Ptujem pot označena na obeh bregovih reke Drave, kar skupaj znese okoli 180 kilometrov kolesarske poti ob Dravi. Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, pojasnjuje, da se je projekt Dravske kolesarske poti začel v letu 2015. »Gre za povezovanje 18-ih občin in dveh regij skozi celotno traso od Viča pri Dravogradu na severu do Središča ob Dravi na meji s Hrvaško. Dolžina slovenskega dela trase kolesarske poti znaša okoli 145 kilometrov, celotnega pa 710 kilometrov. Enotno je promoviranih 510 kilometrov poti, od izvira reke Drave v Italiji do Legrada na Hrvaškem.«

V infrastrukturo je bilo v zadnjih letih vloženih 5 milijonov evrov

V zadnjih štirih, petih letih je bilo po pojasnilih Rozmana v infrastrukturo vloženih 5 milijonov evrov, na novo je bilo zgrajenih približno 10 kilometrov kolesarskih poti. »Skupaj z občinami smo ob tem uspeli urediti še okoli 60 kilometrov gozdnih, servisnih in poljskih poti. Tukaj lahko omenim prehod pri HE Fala, s katerim smo na Dravsko kolesarsko pot priključili občino Selnica ob Dravi. V petih letih smo tako uspeli na novo urediti približno polovico Dravske kolesarske poti. Za odseke poti, ki so zdaj še v makadamski izvedbi, načrtujemo, da jih bomo asfaltirali. To ni nobena posebnost. Tudi na avstrijski strani je še vedno od skupno 300 kilometrov poti 100 kilometrov kolesark v makadamu.«

Tukaj lahko omenim prehod pri HE Fala, s katerim smo na Dravsko kolesarsko pot priključili občino Selnica ob Dravi.

Vodja projekta je Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, ki vodi postopke umestitve in izgradnje Dravske kolesarske poti ter usklajuje aktivnosti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je glavni strateški partner. »Večji del vloženih sredstev je bilo s strani direkcije, nekaj evropskega denarja bomo uspeli pridobiti tudi iz mehanizma Dogovora za razvoj regij, koordinacija projekta pa je finančno pokrita s strani lokalnih skupnosti, ki financirajo tudi promocijske aktivnosti,« pojasnjuje Rozman.

FOTO: Sam Strauss/www.dravabike.si

Za tri odseke poti dokumentacija še ni v celoti pripravljena

V zadnjih letih so celotno traso Dravske kolesarske poti na novo označili, pripravili projektno dokumentacijo za približno 100 kilometrov poti, pri čemer so še trije odseki, za katere zaradi specifičnosti območja dokumentacija še ni v celoti pripravljena. »Gre za odsek v občini Lovrenc na Pohorju med Ruto in Falo, odsek v Ormožu med železniško progo in reko Dravo ter odsek v Dupleku. Dupleški del poti je bil sprva izvzet iz projektiranja, saj smo se najprej lotili projektiranja zgolj enega koridorja, nato pa smo se z direkcijo dogovorili, da se med Mariborom in Ptujem projektirata oba koridorja, torej tako po levi kot tudi desni strani reke Drave. Dupleška trasa bo potekala po protipoplavnem nasipu, ob glavni cesti pa kot ločena kolesarska pot. Hkrati pa smo za Maribor, za odsek čez Malečnik in Trčovo, že pripravili projektno dokumentacijo, začetek gradnje načrtujemo v prihodnjem letu.»

Dupleška trasa bo potekala po protipoplavnem nasipu, ob glavni cesti pa kot ločena kolesarska pot. Hkrati pa smo za Maribor, za odsek čez Malečnik in Trčovo, že pripravili projektno dokumentacijo, začetek gradnje načrtujemo v prihodnjem letu.

»Na drugi strani Drave, v Staršah, pa so poljsko pot preuredili v kolesarsko po sistemu mešanega prometa za kolesarje in lastnike kmetijskih zemljišč. Ko bodo urejeni vsi postopki, bo odsek, ki je zdaj v makadamu, dobil asfaltno prevleko. Podobno sta urejeni tudi kolesarski poti v Miklavžu na Dravskem polju in Hajdini. V Mariboru si medtem prizadevamo, da bi uredili še dodatno makadamsko pot, ki bi že pred Dogošami zavila ob strugo reke Drave, mimo športnega parka, čistilne naprave do Miklavža na Dravskem polju. Tam se pot nadaljuje mimo Miklavških ribnikov in nato po poljskih poteh v Starše in Hajdino. Od tam pa bo že obstoječi kolesarski stezi proti Termam Ptuj. Na delu že zgrajene kolesarske poti v Hajdini so se zaradi premikov zemljine pojavile poškodbe na asfaltu, tako da se z direkcijo dogovarjamo za sanacijo tega odseka.«

Med Duplekom in Staršami bodo lahko kolesarji prečkali Dravo s posebno vlečnico

V dolžini 10 kilometrov pa so bili zgrajeni odseki kolesarskih poti v občinah Muta, Radlje ob Dravi, Ruše in Selnica ob Dravi. »Trenutno še urejamo povezavo med Bistrico ob Dravi in Limbušem, v Mariboru pa v sodelovanju z Dravskimi elektrarnami Maribor zaključujemo z gradnjo kolesarke na nasipu v Melju. Uredili smo tudi krajši odsek poti ob jezeru na Ptuju in v Središču ob Dravi, kjer je direkcija zgradila servisno pot ob železnici.«

Kdor bo želel od dupleškega nasipa naprej kolesariti po ločeni kolesarski poti, se bo lahko z vlečnico, na kateri bo nameščena posebna košara, zapeljal na desno stran reke in nadaljeval pot čez Starše, Hajdino, Ptuj, …

Rozman pojasnjuje, da se iz Maribora kolesarska pot po levi strani reke Drave nadaljuje proti Dupleku čez Malečnik in Trčovo. Ob koncu dupleškega nasipa gre naprej po maloprometni lokalni cesti proti Ptuju, tečejo pa tudi dogovori, da bi za namen prehoda čez reko Dravo na najožjem delu med Duplekom in Staršami uredili vlečnico. »Kdor bo želel od dupleškega nasipa naprej kolesariti po ločeni kolesarski poti, se bo lahko z vlečnico, na kateri bo nameščena posebna košara, zapeljal na desno stran reke in nadaljeval pot čez Starše, Hajdino, Ptuj, … Projektiranje košare, ta ne bo avtomatizirana, pač pa samovlečna, se bo kmalu začelo. Z njo se bo lahko preko struge Drave hkrati peljalo pet kolesarjev s svojimi kolesi.«

Čez saniran ruški most bo speljana enostranska kolesarska pot

V koroškem delu Dravske kolesarske poti so v lanskem in letošnjem letu uredili približno 15 kilometrov poti, in sicer na levi strani Drave med trbonjskim in vuhreškim mostom. »Smo pa pridobili evropska sredstva za gradnjo kolesarske poti na odseku med občinama Radlje ob Dravi in Podvelka, konkretno med Vasjo in Breznom ter med Radljami in Vasjo ter v občini Muta med mostom za Vuzenico in industrijsko cono. Ti odseki naj bi bili zgrajeni do leta 2023.«

Po ureditvi ruškega mostu in navezave do Limbuša na relaciji od Fale do Maribora za kolesarje ne bo več nevarnih odsekov.

Ob tem si prizadevajo, da čimprej uredijo tudi traso kolesarske poti od Brezna do Ožbalta, Rute in Fale ob reki Dravi. Trenutno namreč označena pot na tem odseku poteka po Pohorju, čez Lehen in Lovrenc na Pohorju (Činžat). »Del Dravske kolesarske poti je tudi ruški most, ki je trenutno v fazi sanacije. Uspeli smo se dogovoriti, da na most umestimo ločeno enostransko kolesarsko pot, ki se bo nadaljevala do Ruš in nato ob železnici čez Limbuš do Maribora. Kolesarji bodo tako imeli varno pot med Selnico ob Dravi, kjer je kolesarka umeščena čez tamkajšnjo Jabolčno pot. Letos smo uspeli zgraditi tudi odsek kolesarske poti pri HE Fala. Tam so morali prej kolesarji zaviti na cestišče in 150 metrov poti opraviti po zelo prometni cesti. Po ureditvi ruškega mostu in navezave do Limbuša na relaciji od Fale do Maribora za kolesarje ne bo več nevarnih odsekov. V sklopu projekta Dravske promenade v Mariboru pa v naslednjem letu načrtujemo začetek gradnje poti na desnem bregu Drave. Tam bomo za kolesarje in pešce zagotovili ločeno površino, pot pa se bo začela pri Drava centru, nadaljevala skozi gozd, se pri Dravskih elektrarnah približala reki, kjer se začne Dravska promenada, ki se potem nadaljuje vse do dvoetažnega mostu oziroma v končnem cilju do jezu v Melju,« pojasnjuje naš sogovornik.

FOTO: Jernej Zadravec/www.dravabike.si

FOTO: Sam Strauss/www.dravabike.si

FOTO: Sam Strauss/www.dravabike.si

V Ormožu želijo kolesarko speljati čim bliže reki Dravi

Na Ptuju je večji del Dravske kolesarske poti predviden po nasipih oziroma servisnih poteh, prav tako ni težav z lastništvom zemljišč, tako da je izvedba dokaj enostavna. Uroš Rozman pojasnjuje: »Pot v neki obliki že obstaja in jo je mogoče relativno hitro ter finančno ugodno preurediti v asfaltirano izvedbo. Manjka pa še brv pri kinološkem društvu. V nadaljevanju proti Ormožu, čez občini Markovce in Gorišnica, je predvideno, da bi kolesarsko uredili bližje stari strugi reke Drave po obstoječih gozdnih in poljskih poteh. Od Gorišnice naprej je trasa predvidena ob kanalu do Ormoža, kjer že poteka po makadamski poti. V Ormožu je speljana po obvoznici in skozi občinsko središče, želja pa je, da bi jo približali Dravi, torej med železnico in reko, s čimer bi tudi revitalizirali staro kopališče, ki je delovalo pred približno 50-mi leti. Do tega mesta do zdaj ni nobenega dostopa, z izgradnjo kolesarske poti pa bi se to spremenilo, obenem pa se z občino dogovarjamo za ureditev razgledne točke, s katere bo razgled na Ormoško jezero in na staro strugo Drave

V Ormožu je speljana po obvoznici in skozi občinsko središče, želja pa je, da bi jo približali Dravi, torej med železnico in reko, s čimer bi tudi revitalizirali staro kopališče, ki je delovalo pred približno 50-mi leti.

»Na relaciji od Ormoža do Središča ob Dravi si želimo, da pot ves čas poteka ob železnici. Tam vsi deli še niso zgrajeni, prizadevamo si za čimprejšnjo izvedbo, in to sočasno z ukinjanjem nezavarovanih železniških prehodov. Interes železnic je, da to cesto uredimo tudi za promet traktorjev, s čimer bomo zmanjšali število prehodov čez progo. Potem manjka le še del urejene poti do mejnega prehoda, kjer je pot trenutno speljana še po cesti. Želim si, da bi vse to lahko uredili v naslednjih petih letih, pri čemer računamo na evropska sredstva, sredstva Direkcije RS za infrastrukturo in Slovenskih železnic, morda tudi na sredstva Dravskih elektrarn. Na ta način bomo Dravsko kolesarsko pot v celoti umaknili od prometa, s čimer bo bistveno bolj varna, potekala pa bo ob naravnih delih reke

Ob Dravski kolesarski poti je urejenih vsaj 20 postajališč za kolesarje

Rozman še dodaja, da so v okviru projekta Naša Drava ob trasi kolesarske poti uspeli urediti več enotnih počivališč za kolesarje Drava Bike. »Eno počivališče je v Lovrencu na Pohorju, tri so v Rušah, eno v Limbušu, v Miklavžu na Dravskem polju sta dve počivališči, v Staršah štiri, še dve v Ormožu. Počivališča postavljamo tudi na Koroškem, in sicer v Dravogradu, Vuzenici, Muti in Radljah ob Dravi. Ob tem so denimo v Selnici ob Dravi na Jabolčni poti že v preteklosti postavili štiri svoja kolesarska postajališča, nekaj jih je tudi v Hajdini, … Mislim, da ima Dravska kolesarska pot v tem trenutku vsaj 20 postajališč za kolesarje

Počivališče Drava Bike Ruše/FOTO: Karmen Razlag

Počivališče Drava Bike Ruše/FOTO: Karmen Razlag

Počivališče Drava Bike Ruše/FOTO: Karmen Razlag

V Limbušu bodo letos namestili števec za štetje kolesarjev

Rozman je prepričan, da gre za eno izmed lepših kolesarskih poti v Sloveniji, ki je zanimiva za številne kolesarje. Pred tremi leti je Direkcija RS za infrastrukturo v Dravogradu, pri vstopu iz Avstrije, postavila prvi števec za štetje kolesarjev, še enega bodo letos postavili v Limbušu. »Tovrstnih števcev, s katerimi bomo imeli boljši pregled nad tem, koliko kolesarjev tukaj dejansko kolesari, si na Dravski kolesarski poti želimo še več. V letu 2019 je števec v Dravogradu zabeležil okoli 15 tisoč kolesarjev, lansko leto zaradi epidemije nekoliko manj, pričakujem pa, da se bodo po sprostitvi mej te številke bistveno povečale. Naš cilj je, da bi se v naslednjih petih letih ta številka na letni ravni gibala pri okoli 100 tisoč kolesarjih, s čimer se bomo zelo približali avstrijskim kolegom.«

Karmen Razlag: Dravska kolesarska pot ponuja doživetja za vsakim zavojem

Karmen Razlag, vodja sektorja za turizem na Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor, pa je izpostavila promocijski vidik Dravske kolesarske poti. Ta zajema skrb za spletni portal https://dravabike.si, skrb za družbena omrežja in ostalo promocijo, ki jo izvajajo preko več različnih kanalov. Sodelujejo s Slovensko turistično organizacijo, z združenjem Slovenia Outdoor, z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji, s katerimi vodijo skupne promocijske aktivnosti (oglaševanje, skrb za video in foto material, prisotnost na sejmih doma in v tujini, izvedba organiziranih kolesarjenj, študijske ture tujih novinarjev, …).

Ob izgradnji kolesarske infrastrukture vzporedno skrbimo tudi za vključevanje novih ponudnikov ob poti. Trenutno jih je v našo ponudbo vključenih 90, in to takih, ki zagotavljajo nastanitve, gostinsko ponudbo in tudi razne storitve.

»Ob izgradnji kolesarske infrastrukture vzporedno skrbimo tudi za vključevanje novih ponudnikov ob poti. Trenutno jih je v našo ponudbo vključenih 90, in to takih, ki zagotavljajo nastanitve, gostinsko ponudbo in tudi razne storitve. Govorimo o tako imenovanih doživetjih, saj Dravska kolesarska pot ponuja doživetja za vsakim zavojem. V Sloveniji in na Hrvaškem je Dravska kolesarska pot pod brandom Drava Bike razdeljena na 6 etap v skupni dolžini cca. 210 kilometrov, ki so dolge med 30 in 50 kilometrov. V šestih etapah oz. dneh je primerna za družine in kolesarje uživače, ki ob svojih kolesarskih podvigih zelo radi obiščejo najlepše kotičke, začutijo utrip mest, ki jih obiščejo in v katerih nočijo, ter obenem razvajajo svoje brbončice in se prepuščajo doživetjem, ki jih le-ta ponujajo. Med drugim se tako srečajo s splavarjenjem, veslanjem, kopanjem, izpiranjem zlata, naravnimi znamenitostmi in kulturno ponudbo mest in krajev ob poti

FOTO: Sam Strauss/www.dravabike.si

Kolesarji se vse bolj zanimajo za transfer koles, oseb in prtljage

Ob vsem omenjenem pa je za kolesarje zelo pomembna tudi možnost transferja (transporta). »Vlak je odlična opcija, da se na svoje izbrano izhodišče odpravimo trajnostno in okolju prijazno. Povezava do Dravograda, kot začetka odkrivanja lepot poti v Sloveniji, je odlično izhodišče, da se odpravimo po vseh šestih etapah kolesarske poti Drava Bike. Pri tem sodelujemo s Slovenskimi železnicami, ki ponujajo možnost uporabe vlaka. Ob tem pa je vedno več povpraševanja tudi po transferju tako koles in oseb, kakor tudi prtljage. Tukaj svoje partnerstvo že krepimo s tovrstnimi ponudniki, saj v prihodnosti želimo še bolj okrepiti tovrstne možnosti transporta.«

FOTO: Jernej Zadravec/www.dravabike.si

Ob poti je postavljenih 27 informacijskih tabel

Ena izmed nalog Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor je tudi skrb za vsebino na 27-ih informacijskih tablah, ki so postavljene ob kolesarski poti, predvsem na počivališčih. »Table prikazujejo traso, naravne in kulturne znamenitosti ob poti, doživetja in ponudnike. Table so treh vrst; prve predstavljajo celotno območje reke Drave in celotno Dravsko kolesarsko pot v Sloveniji ter vse do Varaždina, druge predstavljajo posamezne etape, tretje ponudbo posamezne občine. Vse je skladno z našo blagovno znamko Drava Bike. Naša želja je, da z Dravsko kolesarsko potjo zaživi vsa ponudba na območju reke Drave. Prizadevamo si za povezavo krajinskih parkov, preko projekta Drava Natura želimo pripraviti interpretacijske točke, poligone, centre narave. Želimo vzpostaviti kajakaško etapno različico kolesarske poti, ki bi omogočala etapno veslanje po Dravi in podobno. Skratka, kolesarje iz tujine želimo v naših krajih s pestro ponudbo obdržati več dni.«

V občini Starše, ki pod okriljem projekta LAS Lastovica izvaja projekt Zlata Drava, želijo kolesarjem ponuditi možnost izpiranja zlata, v sodelovanju s partnerji iz Ruš 14. avgusta pripravljajo kolesarjenje s kombinacijo veslanja, ...

V okviru projekta sodelovanja, ki vključuje 10 lokalnih akcijskih skupin na območju reke Drave pod nazivom Naša Drava, bodo na regionalni razvojni agenciji pripravili še mobilno aplikacijo Drava Bike, v občini Starše, ki pod okriljem projekta LAS Lastovica izvaja projekt Zlata Drava, želijo kolesarjem ponuditi možnost izpiranja zlata, v sodelovanju s partnerji iz Ruš 14. avgusta pripravljajo kolesarjenje s kombinacijo veslanja, ...»Želimo si razviti celovito ponudbo reke Drave in njene okolice, saj se zavedamo, da je reka Drava čudovita in nudi izjemne potenciale zaključi naša sogovornica Karmen Razlag.

E: info@dravabike.si
I: www.dravabike.si
FB: www.faceboook.com/dravabike
IG: www.instagram.com/drava_bike