DARS
 • 24.01.2022 00:10 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu; osebna vozila 45 min pri vstopu.
 • 24.01.2022 00:10 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu.
 • 24.01.2022 00:10 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-5, Celje - Krško, na Gornjem Pijavškem, občasno promet urejen izmenično enosmerno, razširitev javne poti z ureditvijo priključka, do 15. 2. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, gradnje vodovodnega omrežja, do 19. 2. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-413, Zbilje - Vodice, pri odcepu za Smlednik, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 12. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-422, Podsreda - Brestanica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, dela, popravilo podpornih zidov in sanacija ceste, do 31. 3. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Predmeji, izmenično enosmerni promet, porušen zid in krona, nevarnost zdrsa z vozišča.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-211. Medvode - Jeprca, pri Jeprci, oviran promet, gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, do 4. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, manjša popravila objektov, do 31. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalne ureditve EPC Šalovci (fekalna kanalizacija), do 24. 2. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 15. 11. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-217, Livold - Brezovica, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-204, Dornberk - Štanjel, Branik - Lisjaki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščite brežine, do 28. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, pri Ilirski Bistrici, izmenično enosmerni promet, zaščite brežine, do 28. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-614, Štanjel - Manče, Trabižani - Kobdilj, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščite brežin, do 28. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, oviran promet, rekonstrikcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in ureditve hodnika za pešce, do 29. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-454, Zlatoličje - Priključek Zlatoličje, izmenično enosmerni promet, ureditve novega priključka za POC Zlatoličje, do 31. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-447, Trzin - Domžale, v Domžalah pri križišču s Kamniško cesto, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 20. 9. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, pred AC priključkom Ljubljana Sneberje, izmenično enosmerni promet, ureditev meteornega kanala, do 28. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Podturn pri Dolenjski Toplicah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 24. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste (1. faza).
 • 24.01.2022 00:10 - R3-635, Kropa - Jamnik, pri Zgornjem Koncu, izmenično enosmerni promet, obnova objekta, do 31. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-702, Dravograd - Trbonje, popolna zapora v zimskem času. Obvoz: Bukovje - Dravograd - Gortina - Trbonje in obratno.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrova, v Družinski vasi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 30. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vukomorju, popolna zapora, preplastitev vozišča, do 30. 3. 2022. Obvoz: Po lokalnih cestah za vozila do 7,5 t. Nad 7,5 t obvoz na relaciji Pavlovci - Ivanjkovci - Radomerje - Stročja vas in obratno.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-728, Ig - Rakitna, v Mali vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije in vodovoda Iška vas, do 30. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-605, Solarij - Livek, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-608, Dolenja Trebuša - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, sneg, obvezna zimska oprema, prevozen samo za osebna vozila.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika in AP, do 27. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-931, Ribnica - Ribniška koča, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-430, Celje - Vojnik, v Vojniku pri pokopališču, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnova vodovoda, do 31. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, izgradnja in rekonstrukcija mostu, do 13. 4. 2022, promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-101, Tržič - Ljubelj, med Tržičem in Podljubeljem, izmenično enosmerni promet, novogradnja nadvoza, do 14. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki - Grda Draga - Pudob, Sviščaki - Leskova Dolina, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-630, Obrov - Golac, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-232, Petrovci - Martjanci, v križišču za Puconce in Sebeborce, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 4. 4. 2022. Lokalni cesti proti Puconcem in Sebeborcem sta zaprti.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, oviran promet, obnova vozišča.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, ureditev odseka ¨črne točke¨, do 28. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-102, Žaga - Kobarid - Tolmin, v Kobaridu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 24. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-208, Črni Kal - Kortine - Rižana, pri avtocestnem priključku Črni Kal, oviran promet, dela na avtocesti.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-430, Slivnica - Hoče, pri Spodnjih Hočah, oviran promet, ureditev priključka.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-2, Šikole - Hajdina, pri Strnišču, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja priključka, do 31. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-705, Ruše - Puščava, med Smolnikom in Činžatom, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), med 8. in 17. uro, izvedba zaščite pred padajočim kamenjem, do 31. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-230, Ljutomer - Pavlovci, pri Radomerju, izmenično enosmerni promet, ureditve območja križišča, do 8. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-414, Kamnik - Ločica, pri Črnem Vrhu v Tuhinju, oviran promet, rekonstrukcija ceste.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, možne kratkotrajne do 15 minutne popolne zapore, rekonstrukcija ceste, do 11. 2. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Panečah, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 5. 2. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pavlovi vasi, popolna zapora, popravilo poškodovanega cestišča, do 15. 5. 2022. Obvoz: Pavlova vas - Suhadol - Dednja vas - Globoko - Blatno - Pišece.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Marija Reki, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 21. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 5. 2. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem, od krožišča pri mostu do križišča pri stadionu, popolna zapora, ureditev ceste, do 30. 5. 2022. Obvoz: je urejen in označen, po državnih in lokalnih cestah.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 6. 5. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-2, Ormož Z - Ormož V, Ormoška obvoznica, pri Hardeku, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča in obnove ceste, do 0:00.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Podbeže, popolna zapora, sanacija ceste in ureditev odvodnjavanja, do 24. 1. 2022. Obvoz: za vozila do 7,5 tone in avtobuse se vodi preko cest RT-940 Pregarje-Harije in R3-630 Prem-Obrov. Za tovorni promet se obvoz vodi preko Postojne, avtoceste do Kozine ter do Podgrada.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 22. 8. 2022, med 7. in 16. uro.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 15. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, Goriška cesta, oviran promet, ureditev ceste, do 9. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, zaščite brežine, do 28. 2. 2022, popolne zapore od ponedeljka do petka: 7:30-11:30, 12:00-14:30 in 16:00-18:00. V vmesnem času, na praznike ter ob sobotah in nedeljah promet poteka izmenično enosmerno.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 10. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, rekonstrukcija križišča, do 30. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, oviran promet, rekonstrukcije nadvozov, do 24. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, zaradi sanacije mostu na avstrijski strani, do 1. 4. 2022. Obvoz: za tovorna vozila nad 7,5 tone preusmerjen na prehod Holmec.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, oviran promet, sanacija drsnega vozišča.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 30. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 31. 5. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, oviran promet, sanacija plazenja in obnova vozišča.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 30. 5. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 20. 2. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Paderni, zaprt en prometni pas, preplastitev ceste in ureditev odvodnjavanja, do 28. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske poti, do 30. 5. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste.
 • 24.01.2022 00:10 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 30. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 14. 2. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 10. 2. 2022. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Pod Koželjkom, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 26. 6. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 12. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravilo in odvoz lesa.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara.
 • 24.01.2022 00:10 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za vozila v tranzitu do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 5. 2022. Obvoz: Lokalni promet iz smeri Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za tovorna vozila nad 7,5 je obvoz po državnih cesta in po avtocesti med Dramljami in Celjem. Za ostala vozila do 7,5 t po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje.
 • 24.01.2022 00:10 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 3. 9. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, oviran promet, pripravljalna dela za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 13. 5. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 31. 5. 2022. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 24.01.2022 00:10 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 24.01.2022 00:10 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
 • 24.01.2022 00:10 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 24.01.2022 00:10 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.

DNEVNA: Kje bomo v prihodnje parkirali v Mariboru?

2 tedna
Nazadnje posodobljeno: 1 teden
V našem mestu je trenutno 2000 plačljivih parkirnih mest, na občini pa pojasnjujejo, da se bo njihovo število še zmanjševalo.

Številni stanovalci mestnega središča, ki imajo za parkiranje letne dovolilnice, po 19. uri, ko parkiranje ni več plačljivo, skorajda ne najdejo prostega parkirnega mesta. Veliko prebivalcev, ki domujejo v stanovanjskih hišah v strogem centru, namreč nima zagotovljenega parkirišča ob svojem domu. Avtomobile puščajo na javnih parkiriščih, ki pa so velikokrat zasedena. Dovolilnica sicer omogoča, da lahko imetniki pustijo svoje avtomobile tudi v sosednji coni, vendar le znotraj točno določenih območij, kljub temu pa je tudi tam včasih vse zasedeno.

Tako je bilo še posebej v času preteklih prazničnih dni, ko se je ob večernih urah v mestu zbralo več ljudi, ki so opazovali decembrsko okrasitev, podobno pa je tudi vse leto ob petkih in vikendih. Nekatera parkirišča, kot je denimo tisto na Slomškovem trgu, so še posebej obremenjena s prometom, stanovalci pa morajo velikokrat, kljub plačevanju letnega pavšala, pustiti avtomobile izven bližnje okolice svojega doma.  Večina parkirišč v mestnem središču spada v t.i. belo cono, kjer je potrebno plačati parkirnino. Nedavno se je režim spremenil tudi na Koroški cesti 59 do številke 79, kjer so odslej parkirišča pred stanovanjskimi bloki plačljiva. Kje je sploh še mogoče pustiti avtomobil v centru Maribora? 

V beli coni več kot 2000 parkirnih mest

Z omenjeno težav smo seznanili tudi pristojne na Mestni občini Maribor (MOM), kjer so pojasnili, da konkretnih pritožb s strani stanovalcev sicer niso prejeli, vendar ocenjujejo, da parkirišč ne primanjkuje. Posebnih ukrepov glede tega Mestna občina Maribor ne načrtuje. V beli coni imamo več kot 2000 parkirnih mest. Glede na zasedenost javnih in zasebnih parkirnih mest v Mariboru ocenjujemo, da je parkirišč zaenkrat dovolj,” razlagajo na Mestni občini Maribor. 

Že strateški dokumenti Mestne občine Maribor, ki jim ta sledi, v prihodnje za zagotavljanje trajnostne mobilnosti so predvideli postopno zmanjševanje števila parkirnih mest, z namenom, da postopoma preidemo z avtomobilov na bolj trajnostne oblike mobilnosti.

Ob zmanjševanju parkirnih mest se tako krepijo druge, bolj trajnostne oblike dnevnih migracij,” dodajajo na mariborski občini. 

Slomškov trg v prihodnje popolnoma zaprt za promet

Kaj pa nas čaka v prihodnje, ko bo, glede na trend načrtnega zmanjševanja parkirnih mest, teh še manj?

V bližnji prihodnosti je tako predvidena celovita obnova Slomškovega trga, enega najbolj perečih točk, kjer se stanovalci pritožujejo nad pomanjkanjem parkirnih mest. Ob odmevnejših dogodkih v bližnjem SNG ali na Poštni je tam namreč parkirišče popolnoma zasičeno.

Z Mestne občine Maribor pojasnjujejo, da je obnova omenjenega dela centra mesta predvidena že v prihodnjih letih.

Vsa drevesa na trgu tako po pojasnilih MOM ostajajo, hkrati pa bodo dodane še nove zelene površine na lokacijah, kjer so trenutno parkirna mesta. Po prenovi na Slomškovem trgu ne bo več voznih površin, razen intervencijskih poti in dostopa za stanovalce.

Poleg Slomškovega trga se dodatno projektirajo vse vpadne ulice – Orožnova ulica, Miklošičeva ulica, Poštna ulica, Gledališka ulica, Lekarniška ulica, Ulica 10. oktobra, prehod na Rotovški trg in Lekarniški prehod,” pojasnjujejo na MOM.

Na Lentu bo Dravska promenada

Že zapora Koroške ceste je razdelila javnost, v prihodnje pa bi se zapora nadaljevala vse do Trga revolucije, kjer bo mobilnostno vozlišče. Stari most bi bil tako namenjen pešcem in kolesarjem, obstaja pa tudi načrt, da bi bil popolnoma zaprt za promet tudi Lent, kamor se je zaenkrat premaknil promet s Koroške ceste. Gre za težnjo aktualnega župana Arsenoviča, da bi vse od nabrežja Drave do Piramide ustvarili cono, kjer ne bi bilo pločnika, s tem pa tudi prometa ne.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Mestna občina Maribor tako na Lentu namerava promenado v celoti zapreti za promet in vzpostaviti rekreativne površine. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je že odobrila evropska sredstva za projekt Ureditev nabrežja Drave – Lent. Mestna občina Maribor pa naj bi uredila Dravsko promenado in Lent do leta 2023.

Površino bo občina opremila s priklopnimi mesti za stojnice in prireditvene odre, poleg tega pa bo uredila tudi novo javno razsvetljavo, predvidena so še nova otroška igrala. Sodoben videz prenove bo zaključila nova urbana oprema.

“MOM bo v okviru projekta celovito prenovila kar dva hektarja urbanih mestnih površin, ki so del starega mestnega jedra ob reki Dravi. Natančneje, omenjena občina bo poleg novih talnih ureditev poskrbela tudi za novo krajinsko ureditev z zasaditvijo novih dreves in drugih rastlin,” so napovedali v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Na Gregorčičevi ulici skoraj polovica parkirnih mest manj

Mariborska mestna občina pa je sicer ob koncu preteklega leta začela s prvo fazo obnove Gregorčičeve ulice med Tyrševo in Grajsko ulico v središču mesta. Promet sicer zaenkrat poteka nemoteno, a v prihodnje bo območje celovito preurejeno – od kolesarskih površin in površin za pešce do mirujočega prometa in zelenih površin, pa tudi javne razsvetljave in komunalnih vodov.

S prvo fazo obnove bodo celovito uredili ulico na odseku med Tyrševo in Grajsko ulico. Med drugim bo izvedena arhitekturna in krajinska ureditev z novim tlakovanjem, obnovljeni bodo vsi obstoječi komunalni vodi in vgrajeni novi podzemni smetarniki. Nigrad bo najprej začel z izvedbo vročevoda do Ulice heroja Staneta in Ulice heroja Tomšiča. Po končani prvi fazi bodo v letih 2022 in 2023 celovito obnovili še območje med Trubarjevo in Tyrševo ulico, vključno s slednjo do Krekove ulice, ter Trgom generala Maistra vse do občinske stavbe.

Z obnovo želimo prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka v mestih, boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti,” sporočajo z mariborske občine.

Biro Parter, tehnično in arhitekturno projektiranje Petra Krištof s.p.

Ureditev prostora in umeščanje dodatnih urbanih vsebin bo sicer predvidoma za 40 odstotkov zmanjšalo število parkirnih mest na Gregorčičevi ulici, kjer jih je trenutno 110, kar je v preteklosti sprožalo številne polemike. Še vedno ni znano, kakšna bo dokončna rešitev glede parkirnih mest po prenovi. Po zagotovilih mestne občine naj bi pri urejanju upoštevali vse deležnike, saj si občina želi v največji možni meri upoštevati želje in pobude vseh uporabnikov javnega prostora.

Več kot tisoč parkirnih mest na območju t.i. železniškega trikotnika

V preteklih letih pa so sicer zaradi (pre)pogostih prometnih kolapsov na Slomškovem trgu vzniknile govorice, da bi bilo na tem mestu potrebno zgraditi garažno hišo, a ta zaenkrat ni planirana .”Vsekakor pa bodo v prihodnje v veliko pomoč tudi garažne hiše, ki se načrtujejo v centru mesta oz. okolici. V prihodnjih letih sta planirani garažni hiši pod Glavnim trgom in pomožnim igriščem Ljudskega vrta,” še pojasnjujejo na mariborski občini. Kdaj natančneje je predvidena gradnja, zaenkrat ni znano.