Mariborska občina načrtuje šest novih igrišč, dve med njimi bosta namenjeni gibalno oviranim. Obstoječo gugalnico bodo premestili na otroško igrišče pri OŠ Gustava Šiliha.

Na eni izmed preteklih sej mestnega sveta se je pojavila tudi pobuda Tjaše Gojkovič z Liste kolesarjev in pešcev, da bi morali gugalnico za gibalno ovirane v mestnem parku nadomestiti z bolj primerno. Mestna uprava je že več kot dve leti seznanjena s problematiko gugalnice za gibalno ovirane osebe, ki se nahaja v mestnem parku. Ta naj bi bila problematična predvsem zato, ker je dostop do gugalnice onemogočen.

V mesecu marcu je bilo obljubljeno, da naj bi se gugalnica odstranila in zamenjala z drugo vadbeno napravo. Vse do danes to ni bilo storjeno, zato ponovno dajem pobudo, da mestna uprava v najkrajšem možnem času v mestnem parku zagotovi igralo, ki bo gibalno oviranim osebam dostopno vse dni v letu,” je poudarila Gojkovičeva.

Mariborska občina lani uredila šest novih igrišč

Ena od programskih ciljev aktualne mestne oblasti je bila tudi vzpostavitev javnih igrišč. “Na Mestni občini Maribor se zavedamo problematike pomanjkanja javnih urbanih površin za igro, šport in rekreacijo za vse starostne in ciljne skupine med drugimi seveda tudi za osebe s posebnimi potrebami. Zavedamo se pomena gibanja, rekreacije, igre, druženja in zdravega življenjskega sloga, zato je naša želja, da na vseh lokacijah vzpostavimo dovolj tovrstnih javnih površin glede na gostoto prebivalstva v posameznem kraju,” poudarjajo na Mestni občini Maribor.

Naš cilj je vzpostaviti igrišča povezana v sklope, ki so celovito urejena (zasaditev, urbana oprema, mobilnost…) in opremljena z igrali, ki so uporabna za vse ciljne skupine ter zagotavljajo razvoj kognitivnih in motoričnih sposobnosti, so certificirana, inovativna in trajnostna.

Pri načrtovanju igrišč si želijo vključiti ciljne skupine otrok, mladostnikov, društva gibalno oviranih oseb, DSO-je, strokovne službe s ciljem, pridobitve igral, ki bodo v največji možni meri uporabna za vse uporabnike.

Načrtujejo dve novi igrišči za gibalno ovirane otroke

V lanskem letu je Mestna občina Maribor uredila šest novih javnih igrišč, tudi na lokacijah, kjer jih še ni bilo, od teh sta na dveh lokacijah tudi igrali primerni za gibalno ovirane otroke. Letos je tem lokacijam dodala še devet novih.

V letošnjem letu skupaj z Javnim holdingom Maribor načrtujemo ureditev skupno petnajstih novih javnih igrišč, kjer bodo na nekaterih tudi igrala za gibalno ovirane osebe v mestu Maribor in sklop treh igral Doživetja Bolfenk na Mariborskem Pohorju v sodelovanju z RRA Podravje – Maribor,” so izpostavili na Mestni občini Maribor.

Med letos načrtovanimi igrali, so planirana tudi nova igrala v mestnem parku, kjer je trenutno igralo (gugalnica) za gibalno ovirane osebe, so povedali na mariborski občini. Gugalnico bodo zaradi trenutnega režima uporabe zamenjali z drugo vadbeno napravo.

Obstoječo gugalnico bomo premestili na otroško igrišče pri OŠ Gustava Šiliha, kjer bo več v uporabi in se je otroci in zaposleni v zavodu že veselijo.

V mestni četrti Tabor na Schreinerjevem trgu pa mariborska občina načrtuje nadgradnjo javnega otroškega igrišča, izključno z vadbenimi napravami za gibalno ovirane osebe.