Ureditev Lenta, ki velja za enega turistično najbolj zanimivih delov mesta, je bila napovedana več let. Mestna oblast se je v pripravah na ta projekt opirala na arhitekturno rešitev z leseno ploščadjo izpred desetih let. Ekipi sedanjega župana Saše Arsenoviča pa ta ni bila všeč, med drugim zaradi visoke cene in zahtevnega vzdrževanja, hkrati so želeli, da se razmišlja o ureditvi celotnega mestnega območja ob Dravi.

Projekt je ocenjen na skoraj deset milijonov evrov.

Gradbeni stroji so na Lentu vendarle zabrneli lani poleti, podoba levega brega Drave pa se je hitro spremenila. Postopoma smo lahko spremljali tudi, kako je nova brv povezala oba bregova reke. Nova ureditev Lenta pa trenutno spominja še na situacijo z Glavnega trga, ki je prav tako razdvojila javnost.

Že začetek del se je zamaknil

Prvotno je bilo načrtovano, da bi se dela začela spomladi 2020 in bi Lent v novi podobi zaživel do konca leta 2020. A že sam začetek se je zavlekel. Mariborska občina je šele v začetku maja lani podpisala pogodbo z izvajalcem del za obnovo med Studenško brvjo in Vodnim stolpom.

Lent naj bi z novo ureditvijo, povezavami in dejavnostmi ob vodi, ponovno postal eno osrednjih zbirališč meščanov ter prizorišč urbanega dogajanja.

V projektu Ureditev nabrežja reke Drave – Lent namerava Mestna občina Maribor urediti javne površine. Na območju med Vodnim stolpom in Studenško brvjo bo mariborska občina v celoti na novo uredila cestišče, tlakovane površine, površine pred gostinskimi vrtovi, uredili bodo tudi sprehajalna pot med tržnico in Studenško brvjo ter dodali zelene površine in zasadili drevesa.

Vse etape ne bodo dokončane do maja

Dela na Lentu pa naj bi bila zaključena že konec maja. A so na občini za nas pojasnili, da do takrat vse etape še ne bodo zaključene. “V tem trenutku je še preuranjeno govoriti o datumu dokončanja del,” so še dodali.

Izvedba del poteka v treh etapah, vsa dela pa naj bi bila zaključena do 30. maja 2023.

Z izvajalcem imajo podpisano pogodbo po “enoti mere”. Obračun se izvaja mesečno na podlagi gradbene knjige oziroma dejansko izvedenih količinah: “Zato o končnih stroških še ne moremo govoriti”.

Trenutno so v delu vodovod, kanalizacija, plinovod …

V tem trenutku na vzhodni strani občina izvaja dela na komunalni infrastrukturi, kar vključuje vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija. V osrednjem delu izvajajo široki izkop ter polaganje zaščitnih cevi za SN, NN razvode ter ostalo infrastrukturo. Na zahodnem delu so pričeli z montažo robnikov ter klopi.

V zahodnem in osrednjem delu morajo izvesti prevezavo elektro vodov, montažo robnikov, inox pokrovov, kanalet, zasaditve dreves ter tlakarska dela.

Urejeni so obvozi

V zahodnem delu je pri kopališču Pristan v tem trenutku popolna zapora. Energetika izvaja projekt visokotemperaturne toplotne črpalke do reke Drave ter RGP temelje za stopnice ob reki. Obvoz je urejen okrog kopališča Pristan. Na drugih delih poteka promet iz zahodne smeri proti vzhodu.

V fazi izvajanja končnih tlakarskih del bo zaradi tehnologije dela deloma popolna zapora.